Agribank thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả lãi trái phiếu Agribank phát hành riêng lẻ năm 2022 đáo hạn năm 2032 (VBACLH2232005)

23/05/2024

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả lãi trái phiếu Agribank phát hành riêng lẻ năm 2022 đáo hạn năm 2032 (VBACLH2232005).
Tên chứng khoán: Trái phiếu riêng Agribank phát hành riêng lẻ năm 2022 đáo hạn năm 2032 (VBACLH2232005)
Mã chứng khoán:           VBA12207
Loại chứng khoán:         Trái phiếu doanh nghiệp                        
Mệnh giá giao dịch:        1.000.000.000 đồng/trái phiếu
Sàn giao dịch:                 TPRL
Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2024
1.Lý do và mục đích: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thứ hai (từ và bao gồm ngày 30/06/2023 đến và không bao gồm ngày 30/06/2024) của trái phiếu VBA12207.
2. Nội dung cụ thể:
-Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp
- Lãi suất: 7,6%/năm
- Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu nhận 76.000.000 đồng (Bảy mươi sáu triệu đồng). Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức 1.000.000.000 * 7,6%/năm.
Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân ở hàng thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Ngày thanh toán: 01/07/2024 (do ngày 30/06/2024 không phải ngày làm việc).
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), địa chỉ: Số 02 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội bắt đầu từ ngày 01/07/2024.

 

Thông tin chi tiết đính kèm tại đây.

Trân trọng!
                                                               

Agribank News
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi