Agribank khu vực miền Trung 30 năm phát triển và những nỗ lực đáng ghi nhận

26/06/2024

Văn phòng đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) khu vực miền Trung, với vai trò, thực hiện công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành hoạt động các chi nhánh trong khu vực, trong 30 năm qua, đơn vị đã có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự phát triển chung của Agribank và phát triển kinh tế xã hội các địa phương.

Những đóng góp tích cực

Văn phòng đại diện Agribank miền Trung thực hiện công tác chỉ đạo, quản lý điều hành hoạt động các chi nhánh trong khu vực gồm: các tỉnh, thành từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và 4 tỉnh Tây Nguyên Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông.

Ngoài nhiệm vụ trên, Văn phòng còn thực hiện ban hành và tổ chức triển khai thực hiện quy định nội bộ liên quan đến chiến lược kinh doanh, công tác phát triển sản phẩm dịch vụ, công tác thống kê, dự báo kinh tế, tài chính tiền tệ; đại diện theo ủy quyền, bảo vệ lợi ích của Agribank tại khu vực.

Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung đã triển khai ký kết quy chế phối hợp với Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng

Thời gian qua, Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung đã tích cực, chủ động tham mưu đối với lãnh đạo Agribank trong việc triển khai cơ chế, quy chế, quy trình nghiệp vụ, triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh đối với chi nhánh trong khu vực. Trực tiếp xử lý các vấn đề liên quan để bảo vệ quyền lợi của Agribank trong khu vực; thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ định kỳ hoặc đột xuất theo chương trình, kế hoạch của Trụ sở chính hoặc đơn vị tự xây dựng. Tổng hợp tình hình hoạt động kinh doanh; những khó khăn vướng mắc của các chi nhánh trong khu vực để kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất Trụ sở chính giải quyết, xử lý kịp thời…

Theo ông Nguyễn Tiến Trường, Trưởng văn phòng đại diện Agribank miền Trung, đến tháng 5/2024, tại khu vực miền Trung quản lý có 17 chi nhánh loại I, 185 chi nhánh loại II, 150 phòng giao dịch, phân bổ rộng khắp từ thành thị đến nông thôn, nơi tập trung đông dân cư, bảo đảm duy trì tốt khả năng cạnh tranh với các tổ chức tín dụng khác trên cùng địa bàn. Các chi nhánh trong khu vực miền Trung có 5.586 người lao động trong định biên, tăng 1,8 lần so với khi mới thành lập; cơ bản đáp ứng nhu cầu lao động của các đơn vị; chất lượng lao động được nâng lên qua từng năm, năng suất lao động năm sau cao hơn năm trước.

Công tác huy động vốn của các chi nhánh trong khu vực miền Trung tăng trưởng mạnh qua các năm, hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch được giao, góp phần cùng Agribank giữ vững vị thế NHTM có nguồn vốn lớn nhất trong khu vực. Đến 31/5/2024, nguồn vốn huy động tại khu vực 232.423 tỷ đồng, tăng gấp 282 lần so với thời điểm mới thành lập (824 tỷ đồng), tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 21,7%, trong đó chủ yếu tiền gửi dân cư.

Vốn của Agribank đã đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ phát triển kinh tế xã hội các địa phương trong khu vực

Cùng với công tác huy động vốn để cho vay, hoạt động tín dụng tại các chi nhánh trong khu vực đã giữ vững uy tín, vị thế vai trò chủ chốt trong hệ thống TCTD trên địa bàn. Qua các năm, tăng trưởng tín dụng của các chi nhánh đều đạt mục tiêu đề ra, cơ cấu tín dụng được chuyển đổi phù hợp với cơ cấu nguồn vốn và định hướng của Đề án tái cơ cấu của Agribank.

Đến 31/5/2024, tổng dư nợ đầu tư vào nền kinh tế 224.462 tỷ đồng, tăng 163 lần so với thời điểm mới thành lập (1.378 tỷ đồng), tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 19,1%, chiếm thị phần cao nhất so với nhóm Big 4, với tỷ lệ 17,8%; đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ phát triển các lĩnh vực nuôi trồng, thu mua, sản xuất, chế biến, xuất khẩu nông, lâm, thủy hải sản, công nghiệp phụ trợ, DNNVV, hộ gia đình và cá nhân, phục vụ các chính sách ưu đãi, đối tượng ưu tiên, dự án trọng điểm của nền kinh tế và từng địa phương.

Kịp thời, ngăn ngừa những rủi ro

Ông Nguyễn Tiến Trường cho biết, với khối lượng công việc rất lớn, do đó, đối với công tác kiểm tra kiểm soát, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Văn phòng đại diện luôn tích cực, chủ động tổ chức triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, kiểm soát và giám sát tại các chi nhánh, phòng giao dịch thuộc khu vực. Để kịp thời, ngăn ngừa những rủi ro.

Trong đó, tập trung công tác kiểm tra toàn diện hoạt động kinh doanh; kiểm tra chuyên đề; kiểm tra đột xuất; kiểm tra khi có dấu hiệu bất thường phát hiện qua kết quả giám sát; kiểm tra tiêu chuẩn phục vụ khách hàng và nhận diện thương hiệu; kiểm tra chương trình khách hàng bí mật.

Qua kết quả kiểm tra, giám sát, kịp thời chỉ đạo các chi nhánh khắc phục những tồn tại, thiếu sót phát sinh trong quá trình tác nghiệp; sớm phát hiện những rủi ro tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của chi nhánh để kiến nghị, khuyến nghị chấn chỉnh, bổ sung, chỉnh sửa, giúp chi nhánh kiểm soát nợ xấu, ngăn ngừa nợ xấu phát sinh, bảo đảm an toàn tài sản Agribank, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động kinh doanh. Công tác kiểm tra qua từng năm được điều chỉnh theo hướng phối hợp giữa kiểm tra và giám sát thường xuyên, tâp trung vào các đối tượng, lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, bảo đảm công tác kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm.

Qua kết quả kiểm tra, giám sát, Văn phòng đại diện Agribank miền Trung kịp thời chỉ đạo các chi nhánh khắc phục những tồn tại, thiếu sót phát sinh trong quá trình tác nghiệp

Ông Trường chia sẻ, bên cạnh công tác kiểm tra, Văn phòng đại diện còn triển khai công tác giám sát từ xa thông qua IPCAS, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu như tín dụng, tài chính kế toán; phát hiện sớm, cảnh báo và yêu cầu chi nhánh chấn chỉnh, rà soát việc thực hiện quy trình cho vay, quản lý dòng tiền, việc hạch toán kế toán, quản lý tài sản, hạn chế rủi ro ngay từ khi phát sinh.

Nhiều sáng kiến phục vụ cho công tác giám sát đã được nghiên cứu, nghiệm thu, triển khai tại đơn vị như: Hoàn thiện Quy trình kiểm tra công tác tài chính kế toán, quản lý tài sản, tiền tệ kho quỹ thông qua việc khai thác dữ liệu trên IPCAS (2018); Chương trình hỗ trợ kiểm tra, cảnh báo đối với việc áp dụng lãi suất tiền gửi trên IPCAS (năm 2020); Chương trình quản lý dữ liệu xác thực thư bảo lãnh và rà soát, đối chiếu để cảnh báo về thư bảo lãnh qua ứng dụng Visual Basic trong Excel (năm 2021); hướng dẫn, hỗ trợ công tác rà soát, đánh giá, nhận diện yếu tố rủi ro qua giám sát từ xa trên IPCAS và công tác giám sát trực tiếp về hoạt động tín dụng (năm 2022); Ứng dụng khai thác thông tin, dữ liệu, hỗ trợ kiểm tra cấp tín dụng đối với khách hàng (năm 2023).

Cùng với đó, để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, đồng thời giúp chi nhánh có thêm tư liệu tham khảo phục vụ cho công tác dự báo, xây dựng kế hoạch, điều hành hoạt động kinh doanh, công tác kiểm tra, mỗi năm, Văn phòng đại diện thực hiện tổng hợp trên 350 báo cáo định kỳ/đột xuất; tổng hợp thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động ngân hàng, hoạt động kinh doanh của các chi nhánh gửi Trụ sở chính và các chi nhánh làm tài liệu phục vụ cho công tác quản trị điều hành.

Đối với công tác thông tin, tuyên truyền, phối hợp công tác trong, ngoài ngành, trên địa bàn do đơn vị phụ trách, các cơ quan thông tấn báo chí đóng trụ sở hoặc cử phóng viên thường trú tại 4 khu vực gồm: Bình Trị Thiên; Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Nhằm đưa thương hiệu, hình ảnh Agribank và chi nhánh trong khu vực đến với người dân và cộng đồng, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các sản phẩm dịch vụ mới, quy định về cơ chế tín dụng, lãi suất của Ngành trong hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi sản xuất kinh doanh.

Về phối hợp công tác với các đơn vị ngoài ngành trong việc bảo vệ lợi ích của Agribank tại khu vực, Văn phòng đại diện đã triển khai ký kết quy chế phối hợp với Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng và Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng; hàng năm hỗ trợ, tư vấn cho các chi nhánh loại I, loại II trong khu vực giải quyết các vụ án hình sự, vụ việc dân sự, kinh doanh, thương mại liên quan đến hoạt động tín dụng, đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm tuân thủ pháp luật…

Những nỗ lực đáng ghi nhận

Trong suốt 30 năm qua, Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung luôn gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của Ngành; Nội bộ đoàn kết, thống nhất, các phòng nghiệp vụ phối kết hợp chặt chẽ để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đời sống vật chất, tinh thần của người lao động được bảo đảm; hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định. Với những đóng góp thiết thực, hiệu quả của Văn phòng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của TP. Đà Nẵng và các địa phương trong khu vực đã được các cấp, các ngành ghi nhận, biểu dương.

Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung luôn duy trì và thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ giúp đỡ đoàn viên công đoàn và cán bộ, nhân viên trong đơn vị, hoạt động an sinh xã hội

Song song với các nhiệm vụ được giao, những năm qua, Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung luôn duy trì và thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ giúp đỡ đoàn viên công đoàn và cán bộ, nhân viên trong đơn vị, hoạt động an sinh xã hội, được các cấp chính quyền địa phương tại Đà Nẵng và nhiều địa phương khác trong khu vực đánh giá cao, góp phần xây dựng, quảng bá thương hiệu Agribank. Tổng số tiền thực hiện các hoạt động an sinh xã hội của đơn vị qua các năm: 2018 hơn 908 triệu đồng, 2019 là 997 triệu đồng, 2020 là 1.026 triệu đồng, 2021 là 1.150 triệu đồng, 2022 là 955 triệu đồng và 2023 là 467 triệu đồng…

Có thể nói, với những nỗ lực của Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung đã có những đóng góp không nhỏ vào việc đưa Agribank khẳng định được vị trí, vai trò chủ lực trong phục vụ lĩnh vực “Tam nông”, xây dựng “Nông thôn mới”. Cùng với toàn hệ thống Agribank góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đồng thời, hạn chế cho vay nặng lãi, tạo điều kiện cho hộ sản xuất kinh doanh, hộ nông dân vươn lên xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng.

Theo Thời báo Ngân hàng

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi