Agribank AMC đăng thông báo bán đấu giá khoản nợ

14/10/2020

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

a. Người có khoản nợ đấu giá:

- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Trường Sơn (Agribank Chi nhánh Trường Sơn).

- Địa chỉ: số 26 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh .

b. Đại diện cho người có khoản nợ đấu giá.

  - Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank AMC LTD).

  - Địa chỉ: tầng 5, tòa nhà C3, số 194 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

2. Khoản nợ cần đấu giá:

Khoản nợ cần đấu giá: Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng và Thương mại Bình Nghĩa tại Agribank Chi nhánh Trường Sơn theo Hợp đồng tín dụng số 1608-LAV-200800226 ngày 24/12/2008 và các phụ lục Hợp đồng. 

3.   Thông tin về khoản nợ:

Giá trị ghi sổ khoản nợ của Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng và Thương mại Bình Nghĩa (tạm tính đến ngày 20/07/2020) theo Hợp đồng tín dụng nêu trên là:

+     Dư nợ gốc :   31.000.000.000 đồng.

+     Nợ lãi        :   30.040.630.136 đồng (tạm tính đến ngày 20/7/2020).

Ghi chú: Tiền lãi nêu trên tiếp tục phát sinh kể từ ngày 20/7/2020 cho đến khi Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng và Thương mại Bình Nghĩa thanh toán hết nợ gốc tiền vay tại Agribank Chi nhánh Trường Sơn.

4.   Thông tin về tài sản bảo đảm:

Tài sản bảo đảm khoản nợ của Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng và Thương mại Bình Nghĩa tại Agribank Chi nhánh Trường Sơn:

a. Tài sản bảo đảm:

Là Quyền sử dụng đất số vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số AI 267584, số vào sổ cấp giấy T00773/4A do Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cấp ngày 18/06/2007.

Thông tin chi tiết về tài sản bảo đảm:

- Từ thửa 1571-1 đến 1571-14; Từ thửa 1571-15 đến 1571-32

- Số tờ: 04 (Theo tài liệu chỉnh lý năm 1991)

- Diện tích: 6.250,3 m2.

- Mục đích sử dụng đất: Đất làm nhà ở

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài

- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

- Giá trị tài sản bảo đảm tại thời điểm vay: 46.870.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi sáu tỷ tám trăm bảy mươi triệu đồng chẵn)

b. Tình trạng pháp lý:

-    Hợp đồng tín dụng số 1608-LAV200800226 ngày 24/12/2008 giữa Agribank Chi nhánh Trường Sơn và Công ty TNHH sản xuất và thương mại Bình Nghĩa;

-    Phụ lục Hợp đồng tín dụng số 1608-LAV200800226/PL01 ngày 01/12/2009 và số 1608-LAV200800226/PL02 ngày 25/12/2009 giữa Agribank Chi nhánh Trường Sơn và Công ty TNHH sản xuất và thương mại Bình Nghĩa;

-    Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AI 267584 số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sủ dụng đất T00773/4a do Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cấp ngày 18/06/2007;

-    Hợp đồng thế chấp tài sản số 1608-LCP-200800230 ký ngày 24/12/2008, được Phòng Công chứng số 4, Tp.HCM chứng nhận ngày 24/12/2008 số công chứng 047371 và được đăng ký giao dịch bảo đảm tại Sở Tài nguyên và Môi trường  Tp.Hồ Chí Minh ngày 24/12/2008;

-    Bản đồ vị trí do Sở địa chính nhà đất cấp ngày 11/07/2001;

-    Bản đồ hiện trạng vị trí phân lô tổng thể do Công ty NTHH Đa đạc thiết kế xây dựng An Lạc cấp ngày 20/10/2005 được Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 10/11/2005;

-    Chứng  nhận của Trung tâm thông tin Tài nguyên – Môi trường và đăng ký nhà đất chứng nhận về việc thế chấp QSDĐ theo hợp đồng thế chấp số 047371 ngày 24/12/2008.

-    Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các Đương sự số 51/2012/QĐST-KDTM ngày 21/6/2012 của TAND Quận Gò Vấp;

-    Quyết định thi hành án số 98/QĐ-CCTHA ngày 20/12/2013 của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Bình Chánh;

-    Quyết định cường chế kê biên Quyền sử dụng đất số 116/QĐ-CCTHA ngày 20/3/2014 của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Bình Chánh;

-    Biên bản giải quyết việc thi hành án ngày 10/4/2014 của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Bình Chánh;

-    Quyết định hoãn thi hành án số 96/QĐ-CCTHA ngày 05/8/2015 của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Bình Chánh;

-    Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự số 398/2018/QĐST-DS ngày 19/11/2018 của TAND Huyện Bình Chánh, Tp.HCM;

-    Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự số 12/2018/QĐST-DS ngày 23/3/2018 của TAND Huyện Bình Chánh, Tp.HCM;

-    Giấy đề nghị miễn giảm lãi của Công ty TNHH Sản xuất xây dựng và Thương mại Bình Nghĩa ngày 21/05/2018;

-    Thông báo thụ lý vụ án “tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất” số 71/TB/TLVA ngày 12/2/2019 giữa bà Văn Thái Anh (Nguyên Đơn) và Công ty TNHH Sản xuất xây dựng và Thương mại Bình Nghĩa của TAND H.Bình Chánh;

-    Biên bản về việc giải quyết thi hành án ngày 03/05/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự H.Bình Chánh;

-    Quyết định về việc tiếp tục thi hành án số 48/QĐ-CCTHADS ngày 06/05/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự H.Bình Chánh;

-    Thông báo thụ lý vụ án “tranh chấp hợp đồng tín dụng” số 407/TLST-DS ngày 20/9/2019 giữu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Nguyên đơn) và bà Huỳnh Thị Kim Oanh (Bị đơn) của TAND Quận 10.

-    Văn bản số 655/NHNoTS-KHKD ngày 13/10/2020 của Agribank Chi nhánh Trường Sơn “V/v: Thông báo giá khởi điểm đấu giá khoản nợ Công ty TNHH sản xuất và thương mại Bình Nghĩa tại Agribank Chi nhánh Trường Sơn”

-    Các văn bản, tài liệu có liên quan khác.

5.   Hồ sơ kèm theo:

- Hợp đồng tín dụng số 1608-LAV-200800226 ngày 24/12/2008 và các phụ lục Hợp đồng ký giữa Agribank Chi nhánh Trường Sơn và Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng và Thương mại Bình Nghĩa; 

- Các hồ sơ khác như: Hợp đồng bảo đảm và hồ sơ pháp lý của tài sản (nêu tại điểm b mục 4);

- Văn bản số 655/NHNoTS-KHKD ngày 13/10/2020 của Agribank Chi nhánh Trường Sơn về việc Thông báo giá khởi điểm đấu giá toàn bộ khoản nợ của khách hàng Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng và Thương mại Bình Nghĩa.

- Các thông tin khác: Tham khảo hồ sơ khoản nợ tại Agribank Chi nhánh Trường Sơn, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An.

6.   Hiện trạng khoản nợ đấu giá:

Toàn bộ các khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy. Người tham gia đấu giá khoản nợ có trách nhiệm xem xét, tìm hiểu các hồ sơ khoản nợ, tài sản bảo đảm và tự xác định tình trạng của khoản nợ theo hiện trạng thực tế, các hồ sơ pháp lý của khoản nợ, đồng thời tự xem xét, tìm hiểu tình trạng thực tế của các tài sản bảo đảm cho khoản nợ. Nếu đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợ đấu giá nêu trên; Agribank Chi nhánh Trường Sơn, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An không chịu trách nhiệm đối với bất cứ rủi ro nào phát sinh đối với khoản nợ kể từ thời điểm khoản nợ được đấu giá thành công.

7.  Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ: 52.650.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi hai tỷ, sáu trăm năm mươi triệu đồng).

- Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

- Người đăng ký xem tài sản liên quan đến khoản nợ phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

8.   Thời gian và địa điểm xem hồ sơ khoản nợ đấu giá:

Ngày 15/10/2020 và 16/10/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Địa chỉ:Số 3 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh hoặc Agribank Chi nhánh Trường Sơn - Địa chỉ: Số 26 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Người đăng ký xem tài sản đấu giá phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem hồ sơ khoản nợ, các tài sản bảo đảm, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

9. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá:

Liên tục kể từ ngày 14/10/2020 đến ngày 19/10/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Địa chỉ: Số 3 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

10. Tiền đặt trước: 5.265.000.000 đồng

(Bằng chữ: Năm tỷ hai trăm sáu mươi lăm triệu đồng) tương đương 10% giá khởi điểm đấu giá toàn bộ khoản nợ.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 15 + 16/10/2020 và ngày 19/10/2020 (trong giờ hành chính)

- Hình thức nộp: chuyển vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An, theo số tài khoản: 1608.2010.10826 mở tại Agribank Chi nhánh Trường Sơn.

11. Bước giá: 100.000.000 đồng.

12. Điều kiện, đối tượng và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện,cách thức đăng ký tham gia đấu giá: là các tổ chức, cá nhân không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14và phù hợp theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14, về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/06/2017 và các quy định khác về bán khoản nợ đều được đăng ký tham gia đấu giá.

Bước 1: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao gần nhất).

- Biên bản họp HĐTV/HĐQT thống nhất v/v mua tài sản đấu giá.

- Giấy ủy quyền làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá tài sản trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu)

- Giấy ủy quyền tham gia đấu giá tài sản trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photocopy có bản chính để đối chiếu).

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu).

- Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).

- Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản bán đấu giá theo quy định pháp luật.

Lưu ý: Nếu thiếu chứng từ đã nộp tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

13. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 20/10/2020.

- Địa điểm: tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An- Địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

14. Thời gian, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ và ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá.

14.1.Giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá.

- Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Kết quả đấu giá khoản nợ là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá;

- Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14, hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan;

- Trình tự, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá khoản nợ được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

14.2.Thời hạn ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá và thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ đấu giá.

a. Thời hạn ký hợp đồng mua bán khoản nợ: Trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày đấu giá thành, người mua trúng đấu giá khoản nợ phải ký hợp đồng mua bán khoản nợ đã đấu giá thành với bên có khoản nợ đấu giá.

b. Thời hạn thanh toán tiền mua khoản nợ đấu giá:

- Số tiền trả trước để thực hiện hợp đồng: Trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá, người mua được khoản nợ đấu giá phải thanh toán số tiền tối thiểu (đã bao gồm số tiền đặt cọc) là 30% số tiền mua khoản nợ đấu giá và khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu người mua được khoản nợ đấu giá không tiếp tục thực hiện theo cam kết.

- Trong thời hạn 45(bốn mươi lăm) ngày, kể từ ngày ký hợp đồng mua bán khoản nợ, người mua khoản nợ đấu giá phải thanh toán đủ 100% số tiền để mua khoản nợ đấu giá theo hợp đồng mua bán khoản nợ đã ký, vào tài khoản của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Trường Sơn. Quá thời hạn thanh toán tiền mua khoản nợ mà người mua khoản nợ đấu giá không thanh toán đủ số tiền mua khoản nợ theo hợp đồng mua bán khoản nợ đã ký thì sẽ mất toàn bộ số tiền đã trả để mua khoản nợ và số tiền này sẽ thuộc về người có khoản nợ đấu giá.

c. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.

- Người mua khoản nợ đấu giá có nghĩa vụ chuyển toàn bộ số tiền mua khoản nợ vào tài khoản của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Trường Sơn, theo số tài khoản: 459901 tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Trường Sơn.

- Trong thời hạn 03(ba) ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành khoản nợ, Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An sẽ chuyển toàn bộ số tiền đặt trước của người trúng đấu giá cho Agribank Chi nhánh Trường Sơn.

15. Hình thức, phương thức đấu giá:

Đấu giá trực tiếp bằng lời nói, theo phương thức trả giá lên, đấu giá một lần toàn bộ các khoản nợ.

16. Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ tại:

- Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An- Địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại liên hệ: 028 – 38204858 và 0948689986.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi