Agribank AMC LTD thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm

26/01/2021

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:
1.1. Người có tài sản đấu giá: Agribank Chi nhánh Nhà Bè.
 - Địa chỉ: số 18 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, Tp. HCM.
1.2. Người được ủy quyền xử lý tài sản đấu giá.
 - Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank AMC LTD).
 - Địa chỉ: tầng 5, tòa nhà C3, số 194 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
2. Tài sản đấu giá, nguồn gốc và hồ sơ pháp lý của tài sản: 
2.1. Tài sản đấu giá là Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, tọa lạc tại phường Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là Công ty TNHH IK Sang Thai (Địa chỉ: Tờ bản đồ số HTC 20, khu phố 6, phường Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Chi tiết tài sản như sau:
+ Thuộc thửa số    : 271; Tờ bản đồ số: HTC20.
+ Địa chỉ     : phường Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
+ Diện tích    : 5.503,5 m2 (trong đó có 550,1 m2 đất thuộc hành lang an toàn đường bộ).
+ Hình thức sử dụng    : Sử dụng riêng.   
+ Mục đích sử dụng    : Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.
+ Thời hạn sử dụng    : Lâu dài.
+ Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.
Công trình xây dựng trên đất (không còn, do bên bảo đảm đã tự ý tháo dỡ):
+ Hạng mục công trình    : Nhà xưởng – Văn phòng.
+ Diện tích xây dựng    : 2.888 m2.
+ Diện tích sàn    : 2.888 m2.
+ Hình thức sở hữu    : Sở hữu riêng.
+ Cấp công trình    : III.
 - Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CB065971; Số vào sổ cấp GCN: CT13118 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 25/04/2016; Cập nhật biến động ngày 18/10/2017.
2.2. Nơi có tài sản đấu giá: P. Hiệp Thành, Tp.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
2.3. Nguồn gốc, tình trạng pháp lý và các hồ sơ pháp lý của tài sản: Là tài sản bảo đảm cho khoản vay của Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Anh Em (theo Hợp đồng tín dụng số 6340-LAV-201502050 ngày 30/12/2015) và khoản nợ của Công ty TNHH Kinh doanh Quang Ngà (theo Hợp đồng tín dụng số 6340-LAV-201701543 ngày 13/10/2017) tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè. Ngày 30/06/2020, Công ty TNHH IK Sang Thai đã tự nguyện bàn giao tài sản bảo đảm này cho Agribank AMC LTD và Agribank Chi nhánh Nhà Bè được toàn quyền xử lý để thu hồi nợ của Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Anh Em và Công ty TNHH Kinh doanh Quang Ngà.
2.4. Hồ sơ pháp lý kèm theo:    
 - Hợp đồng tín dụng số 6340-LAV-201502050 ngày 30/12/2015, ký giữa Agribank Chi nhánh Nhà Bè và Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Anh Em;
 - Hợp đồng tín dụng số 6340-LAV-201701543 ngày 13/10/2017, ký giữa Agribank Chi nhánh Nhà Bè và Công ty TNHH Kinh doanh Quang Ngà;
 -  Hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 6340-LCL-201701209 ký giữa Agribank Chi nhánh Nhà Bè (Bên nhận bảo đảm) với Công ty TNHH IK Sang Thai (Bên bảo đảm) và Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Anh Em, Công ty TNHH Kinh doanh Quang Ngà (Bên vay vốn), được Văn phòng công chứng Sở Sao - tỉnh Bình Dương chứng nhận ngày 16/10/2017; Số công chứng: 014213; Quyển số 10TP/CC-SCC/HĐGD; Đăng ký GDBĐ ngày 18/10/2017 tại Văn phòng đăng ký đất đai – Sở TN và MT tỉnh Bình Dương;
 - Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CB065971; Số vào sổ cấp GCN: CT13118 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 25/04/2016; Cập nhật biến động ngày 18/10/2017;
 - Hợp đồng dịch vụ xử lý nợ số 188/2020/HĐDV/AMC-CNNB ký ngày 02/03/2020 và số 189/2020/HĐDV/AMC-CNNB ký ngày 02/03/2020, giữa Agribank Chi nhánh Nhà Bè và Agribank AMC LTD và các hợp đồng sửa đổi, bổ sung;
 - Văn bản thỏa thuận về việc xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ ngày 30/06/2020 và Văn bản sửa đổi, bổ sung, ký giữa Agribank Chi nhánh Nhà Bè, Agribank AMC LTD với Công ty TNHH IK Sang Thai;
 - Văn bản số 105/NHNoNB-TD ngày 25/01/2021 của Agribank Chi nhánh Nhà Bè, về việc xác định lại giá khởi điểm để đấu giá tài sản.
2.5. Hiện trạng tài sản đấu giá: 
 - Tài sản được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy. 
 - Những thông tin về tài sản đấu giá nêu tại mục 2 của thông báo này được mô tả theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CB065971; Số vào sổ cấp GCN: CT13118 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 25/04/2016; Cập nhật biến động ngày 18/10/2017. Người tham gia đấu giá tài sản có trách nhiệm tự xem xét, tự tìm hiểu để xác định tình trạng thực tế của tài sản trước khi đăng ký tham gia đấu giá.
3. Thời gian và địa điểm xem tài sản đấu giá: trong giờ hành chính, từ ngày 28/01/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 29/01/2021 tại nơi có tài sản đấu giá.
 - Người đăng ký xem tài sản đấu giá phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có).
4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: 
 - Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày 27/01/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 04/02/2021 tại Công ty đấu giá hợp danh Phúc Thịnh – Tầng trệt (phía sau) Tòa nhà Phú Hưng, 298 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại liên hệ: 0968882035 và 028 – 38404666.
5. Giá khởi điểm: 78.180.876.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi tám tỷ, một trăm tám mươi triệu, tám trăm bảy mươi sáu nghìn đồng).
 - Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.
7. Tiền đặt trước: 7.818.087.600 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ, tám trăm mười tám triệu, không trăm tám mươi bảy nghìn, sáu trăm đồng), tương đương 10% giá khởi điểm đấu giá tài sản.
 - Thời gian nộp tiền đặt trước: trong giờ hành chính, các ngày 03/02/2021, ngày 04/02/2021 và ngày 05/02/2021. 
 - Hình thức nộp: chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Phúc Thịnh mở tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè.
 - Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty đấu giá hợp danh Phúc Thịnh theo quy định.
8. Bước giá: 100.000.000 đồng.
9. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ và điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:
 - Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày 27/01/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 04/02/2021 tại Công ty đấu giá hợp danh Phúc Thịnh – Địa chỉ: Tầng trệt (phía sau) Tòa nhà Phú Hưng, 298 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
 - Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Những người không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 đều được đăng ký tham gia đấu giá.
10. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 
 - Thời gian tổ chức đấu giá: vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 08/02/2021.
 - Địa điểm: tại Công ty đấu giá hợp danh Phúc Thịnh – Địa chỉ: Tầng trệt (phía sau) Tòa nhà Phú Hưng, 298 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. 
11. Hình thức, phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói, theo phương thức trả giá lên.
12. Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ tại:
 - Công ty đấu giá hợp danh Phúc Thịnh – Tầng trệt (phía sau) Tòa nhà Phú Hưng, 298 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. 
   + Điện thoại liên hệ: 028 – 38404666.
 - Phòng Quản lý, khai thác tài sản Agribank AMC LTD – Địa chỉ: Số 3-5 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
   + Người liên hệ là ông: Vũ Khoa Trường – ĐT: 0938180375.
 - Agribank Chi nhánh Nhà Bè – Địa chỉ: 18 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh.
   + Người liên hệ là ông: Nguyễn Hà Thái – ĐT: 0979779908.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi