Agribank AMC LTD thông báo đấu giá tài sản 1395

14/09/2023

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, tọa lạc tại phường Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là Công ty TNHH IK Sang Thai (Địa chỉ: Tờ bản đồ số HTC 20, khu phố 6, phường Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Chi tiết tài sản như sau:
+ Thuộc thửa số               : 271; Tờ bản đồ số: HTC20.
+ Địa chỉ                           : phường Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
+ Diện tích                        : 5.503,5 m2 (trong đó có 550,1 m2 đất thuộc hành lang an toàn đường bộ).
+ Hình thức sử dụng        : Sử dụng riêng.   
+ Mục đích sử dụng         : Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.
+ Thời hạn sử dụng         : Lâu dài.
+ Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.
Công trình xây dựng trên đất (bên bảo đảm đã tự tháo dỡ):
+ Hạng mục công trình    : Nhà xưởng – Văn phòng.
+ Diện tích xây dựng       : 2.888 m2.
+ Diện tích sàn                : 2.888 m2.
+ Hình thức sở hữu         : Sở hữu riêng.
+ Cấp công trình              : III.
Hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá:    
+ Hợp đồng tín dụng số 6340-LAV-201502050 ngày 30/12/2015, ký giữa Agribank Chi nhánh Nhà Bè và Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Anh Em;
+ Hợp đồng tín dụng số 6340-LAV-201701543 ngày 13/10/2017, ký giữa Agribank Chi nhánh Nhà Bè và Công ty TNHH Kinh doanh Quang Ngà;
+ Hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 6340-LCL-201701209 ký giữa Agribank Chi nhánh Nhà Bè (Bên nhận bảo đảm) với Công ty TNHH IK Sang Thai (Bên bảo đảm) và Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Anh Em, Công ty TNHH Kinh doanh Quang Ngà (Bên vay vốn), được Văn phòng công chứng Sở Sao - tỉnh Bình Dương chứng nhận ngày 16/10/2017; Số công chứng: 014213; Quyển số 10TP/CC-SCC/HĐGD; Đăng ký GDBĐ ngày 18/10/2017 tại Văn phòng đăng ký đất đai – Sở TN và MT tỉnh Bình Dương;
+ Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CB065971; Số vào sổ cấp GCN: CT13118 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 25/04/2016; Cập nhật biến động ngày 18/10/2017;
+ Hợp đồng dịch vụ xử lý nợ số 188/2020/HĐDV/AMC-CNNB ký ngày 02/03/2020 và số 189/2020/HĐDV/AMC-CNNB ký ngày 02/03/2020, giữa Agribank Chi nhánh Nhà Bè và Agribank AMC LTD và các hợp đồng sửa đổi, bổ sung;
+ Văn bản thỏa thuận về việc xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ ngày 30/06/2020 và Văn bản sửa đổi, bổ sung, ký giữa Agribank Chi nhánh Nhà Bè, Agribank AMC LTD với Công ty TNHH IK Sang Thai;
Và các hồ sơ, tài liệu khác liên quan đến tài sản đấu giá.

2. Người có tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá: 
2.1. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nhà Bè. 
+ Địa chỉ: số 18 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, Tp.HCM.
2.2. Đại diện người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
+ Địa chỉ: Tầng 8, tầng 9,  số nhà 135 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
2.3. Nơi có tài sản đấu giá: phường Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

3. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Phúc Thịnh.
+ Địa chỉ trụ sở: số 9/12 đường Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

4. Thời gian và địa điểm xem tài sản: 26/9/2023 27/9/2023 (giờ hành chính). tại nơi có tài sản đấu giá: phường Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

5. Giá khởi điểm: 58.370.850.000 đồng (Bằng chữ: năm mươi tám tỷ, ba trăm bảy mươi triệu, tám trăm năm mươi ngàn đồng).

6. Bước giá: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng).

7. Tiền đặt trước: tương đương 10% giá khởi điểm làm tròn lên.

8. Thời hạn nộp tiền đặt trước: ngày 27/9/2023 đến 29/9/2023 (giờ hành chính), trừ trường hợp tổ chức đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá.
+ Tiền đặt trước được nộp vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Phúc Thịnh, số tài khoản: 19131561908018 mở tại Techcombank Chi nhánh Phan Đăng Lưu, Tp. Hồ Chí Minh. Nội dung nộp: “Nguyễn Văn A” nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản là QSDĐ và tài sản gắn liền với đất thửa 271; Tờ bản đồ số: HTC20 khu phố 6, phường Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
+ Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty đấu giá hợp danh Phúc Thịnh theo quy định.

9. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

10. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 08/9/2023 đến ngày 29/9/2023 (giờ hành chính) tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Phúc Thịnh – Địa chỉ: số 9/12 đường Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

11. Điều kiện, đối tượng và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
+ Điều kiện, đối tượng và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: là các tổ chức, cá nhân không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 và các quy định khác của pháp luật về bán đấu giá tài sản đều được đăng ký tham gia đấu giá.
Khách hàng mua hồ sơ đấu giá theo mẫu tại Công ty đấu giá hợp danh Phúc Thịnh và điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu, cụ thể:
Bước 1: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau: 
Đối với tổ chức:
+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu);
+ Bản cam kết xem tài sản đấu giá;
+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Bản sao y gần nhất);
+ Biên bản họp HĐTV/HĐQT thống nhất về việc mua tài sản đấu giá;
+ Giấy ủy quyền làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá tài sản trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá (bản chính) và CMND/CCCD/Hộ chiếu của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu). Giấy ủy quyền được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật;
+ Giấy ủy quyền tham gia đấu giá tài sản trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá (bản chính) và CMND/CCCD/Hộ chiếu của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu). Giấy ủy quyền được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật;
+ Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có);
+    Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định pháp luật.
Lưu ý: Khách hàng (doanh nghiệp và hộ kinh doanh) đăng ký tham gia đấu giá cam kết và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung: thành lập doanh nghiệp, đang hoạt động hợp pháp, không trong quá trình giải thể, phá sản, tạm ngưng hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật về Thuế.
Đối với cá nhân:
+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu);
+ Bản cam kết xem tài sản đấu giá;
+ CMND/CCCD/Hộ chiếu và Sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (bản sao);
+ Trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá phải có giấy ủy quyền, CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền (sao y). Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật;
+ Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định pháp luật.
Bước 2:  Nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nhận lại biên nhận hồ sơ.
Bước 3: Nộp số tiền đặt trước theo thông báo đấu giá tài sản của Công ty đấu giá hợp danh Phúc Thịnh.
Bước 4: Nộp lại chứng từ đã nộp tiền đặt trước trong thời hạn nộp tiền đặt trước.
 Lưu ý: Nếu thiếu chứng từ đã nộp tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá. Người tham gia đấu giá tự nguyện cam kết không có quan hệ liên quan về dòng tiền đặt trước, không phải là người có liên quan với nhau theo quy định pháp luật, trường hợp có bất kỳ kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc những người tham gia đấu giá có liên quan đến nội dung trên thì người tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm với vi phạm đã xảy ra.

12. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 
+ Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 02/10/2023.
+ Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Phúc Thịnh - Địa chỉ: số 9/12 đường Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. 

13. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Kính mời các cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia đấu giá tài sản nêu trên.
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ tại:
+ Công ty đấu giá hợp danh Phúc Thịnh.
+ Địa chỉ: số 9/12 đường Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. 
+ Điện thoại: 0968882035.
+ Agribank AMC LTD (Phòng Quản lý, khai thác tài sản).
+ Địa chỉ: Lầu 2, số 3-5 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
+ Agribank Chi nhánh Nhà Bè.
+ Địa chỉ: 18 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, Tp. HCM.
Lưu ý: Tài sản được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy” như người tham gia đấu giá đã được xem/giám định.
(Thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá).
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi