Agribank Chi nhánh 3 thông báo đấu giá tài sản bảo đảm 891

06/06/2023

1. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 3. Địa chỉ: Số 112 Trần Quốc Thảo, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh.

2. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam: Trụ sở chính: Số 56 Hiền Vương, P. Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh. Điện thoại liên hệ: 08.8815.4369 – 08.8816.4369.

3. Tài sản đấu giá: 
Quyền sử dụng đất diện tích 642m2 thuộc thửa đất số 788, tờ bản đồ số 90 và nhà ở có diện tích sàn 519,8m2 tọa lạc tại khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An (nay là thành phố Thuận An), tỉnh Bình Dương theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BY 885358 số vào sổ cấp GCN CH 08652 do UBND Thị xã Thuận An (nay là thành phố Thuận An), tỉnh Bình Dương cấp cho ông Phạm Văn Hùng và Bà Đinh Thị Minh Thủy ngày 25/5/2015, cập nhật chuyển nhượng cho Bà Nguyễn Thị Vân Anh ngày 07/10/2016.

4. Đặc điểm tài sản
Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BY 885358 số vào sổ cấp GCN CH 08652 do UBND Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cấp cho ông Phạm Văn Hùng và Bà Đinh Thị Minh Thủy ngày 25/5/2015, cập nhật chuyển nhượng cho Bà Nguyễn Thị Vân Anh ngày 07/10/2016 thì tài sản có đặc điểm như sau:
a. Thửa đất:
- Thửa đất số 788;  tờ bản đồ số 90;
- Địa chỉ: Khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An (nay là thành phố Thuận An), tỉnh Bình Dương.
- Diện tích: 642 m2 (Bằng chữ: Sáu trăm bốn mươi hai mét vuông)
- Hình thức sử dụng: sử dụng riêng;
- Mục đích sử dụng: ODT: Đất ở tại đô thị 290m2 , HNK: đất trồng cây hằng năm khác 352m2
- Thời hạn sử dụng: ODT: Lâu dài; HNK: 10/11/2019
- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (ODT); Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất (HNK)
b. Nhà ở:
-    Loại nhà ở: Nhà ở riêng lẻ
-    Diện tích xây dựng: 259,9 m2 (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi chín phẩy chín mét vuông)
-    Diện tích sàn: 519,8 m2 (Bằng chữ: Năm trăm mười chín phẩy tám mét vuông)
-    Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng
-    Cấp (hạng): Cấp 3
-    Thời hạn sở hữu: -/-
Ghi chú: Cấp đổi từ GCN số BA 251185, số vào sổ CH00605/AP ngày 07/7/2010 và cấp QSHNO lần đầu.
Lưu ý: Thời hạn sử dụng đất HNK tại thửa đất số 788, tờ bản đồ số 90, diện tích 352m² đã hết hạn sử dụng, khách hàng mua trúng đấu giá tự liên hệ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện việc gia hạn thời gian sử dụng đất.

5. Nguồn gốc tài sản: 
Tài sản nêu trên thuộc sở hữu của Bà Nguyễn Thị Vân Anh đã thế chấp cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 3 theo Hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số 1602-LCL-201600773, số công chứng 4393, quyển số: 01 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 14/11/2016 đã ký giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 3 với bà Nguyễn Thị Vân Anh. Nay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 3 thực hiện việc xử lý tài sản bảo đảm bằng hình thức đấu giá để thu hồi nợ phù hợp với các quy định tại Hợp đồng thế chấp và tuân thủ các quy định của pháp luật.

6. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, tiền mua hồ sơ của tài sản:
- Giá khởi điểm của tài sản: 6.732.076.697 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, bảy trăm ba mươi hai triệu, không trăm bảy mươi sáu nghìn, sáu trăm chín mươi bảy đồng). Giá khởi điểm của tài sản chưa bao gồm phí công chứng, các loại thuế, phí và chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản bán đấu giá.
- Tiền đặt trước (10%): 673.207.700 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm bảy mươi ba triệu, hai trăm lẻ bảy nghìn, bảy trăm đồng)
- Bước giá: 10.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười triệu đồng)
- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng một hồ sơ).

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: 
- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá. 
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản:
- Thời gian xem tài sản đấu giá: Từ 08h00 phút ngày 12/6/2023 đến 16h30 phút ngày 13/6/2023 (trong giờ hành chính).
- Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản.

9. Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước và tổ chức đấu giá:
 - Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 07/06/2023 đến 16 giờ 30 phút ngày 14/06/2023 (trong giờ hành chính, trừ các ngày nghỉ, lễ theo quy định).
- Thời gian nộp tiền đặt trước là ngày 13/6/2023, 14/6/2023 và ngày 15/6/2023 (trong giờ hành chính).
Lưu ý: Khách hàng nộp tiền đặt trước thông qua hình thức chuyển khoản thì khoản tiền đặt trước hợp lệ phải được “PHÁT SINH CÓ” trong tài khoản Ngân hàng của Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam đã cung cấp cho khách hàng đến 17h00 ngày 15/06/2023
- Thời gian tổ chức đấu giá: 15h30 ngày 16/6/2023.

10. Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, tổ chức đấu giá:
Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam: Số 56 Hiền Vương, P. Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. 

11. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính, phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan được tham gia đăng ký, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản. Nếu khách hàng tham gia đấu giá không cung cấp đầy đủ chứng từ đã nộp tiền đặt trước đúng thời hạn theo quy định là ngày 13/6/2023,14/6/2023 và ngày 15/6/2023 (trong giờ hành chính) thì sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.    
(Tài sản được bán đấu giá theo nguyên trạng và theo phương thức có sao bán vậy. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện tham khảo tất cả hồ sơ pháp lý của tài sản, xem tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua tài sản. Trong trường hợp diện tích thực tế chênh lệch thì người trúng đấu giá có trách nhiệm đo vẽ thực tế (không tranh chấp với phần đất của người sử dụng đất khác...), phần diện tích, công trình xây dựng trên đất chưa được công nhận, diện tích đất hết thời hạn sử dụng (nếu có) thì người trúng đấu giá có trách nhiệm tự liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cập nhật, cấp đổi giấy chứng nhận, gia hạn thời gian sử dụng đất, tự chịu các chi phí phát sinh liên quan (nếu có) và cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện về vấn đề này.
Người trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm liên hệ với chủ sở hữu/ người sử dụng, chính quyền địa phương và các cơ quan có chức năng nhận tài sản đã mua trúng đấu giá, mọi chi phí phát sinh liên quan khách hàng trúng đấu giá chịu, cam kết không khiếu nại, khiếu kiện.
Người mua trúng đấu giá tự liên hệ làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, thực hiện các nghĩa vụ tài chính phát sinh liên quan đến việc chuyển nhượng sang tên đối với tài sản mua trúng đấu giá.)

 (Thông báo thay cho Thư mời tham gia, tham dự đấu giá.)  
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi