Agribank Chi nhánh tỉnh Cao Bằng thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm số 5826

05/12/2023

- Tổ chức có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh huyện Nguyên Bình Cao Bằng - Phòng giao dịch Tĩnh Túc.
Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng
- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng.
Địa chỉ: Số nhà 040, phố Cũ, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá: 
1.1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất cụ thể như sau:
a ) Quyền sử dụng đất:
Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BD 873303 do Ủy ban nhân dân huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng cấp ngày 03/7/2015. Số vào sổ cấp GCN: CH01103. Hiện trạng về quyền sử dụng đất được ghi nhận trên Giấy chứng nhận cụ thể như sau:
- Thửa đất số: 55
- Tờ bản đồ số: 74
- Địa chỉ: Tổ 11, thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (Nay là tổ dân phố 4, thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng)
- Diện tích: Riêng 92,3 m2 ; Chung: Không 
- Hình thức sử dụng: Đất ở tại đô thị
- Thời hạn sử dụng:  Lâu dài
- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhân quyền sử dụng đất, như nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.
b ) Tài sản trên đất: Nhà
- Loại nhà: Nhà xây
- Tổng diện tích sử dụng: 164 m2
- Diện tích xây dựng: 72 m2
- Kết cấu nhà: Nhà khung, dầm bê tông cốt thép
- Số tầng: 2 tầng tính từ mặt đường + 01 tầng âm.
1.2. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản 
Tài sản thế chấp thuộc quyền xử lý của Ngân hàng Agribank Chi nhánh huyện Nguyên Bình Cao Bằng - Phòng giao dịch Tĩnh Túc.
1.3. Giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá

TT

Tên tài sản

Giá khởi điểm

(đồng)

Tiền mua hồ sơ TGĐG (đồng)

Tiền đặt trước TGĐG

(đồng)

Bước giá (đồng)

1

Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại tổ 11 (nay là tổ dân phố 4) thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

700.000.000

500.000

140.000.000

30.000.000

Tổng giá khởi điểm bằng chữ: Bẩy trăm triệu đồng./.


Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/quyền sử dụng, chi phí đăng ký sở hữu và sử dụng tài sản trúng đấu giá, đăng ký biến động (nếu có) do người trúng đấu giá chịu trách nhiệm thanh toán theo quy định của pháp luật.

2. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá

3. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

4. Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
a) Điều kiện: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhận chuyển nhượng Quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai:
- Tự nguyện nộp đơn tham gia đấu giá theo mẫu của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản ban hành có đóng dấu treo;
- Chấp nhận toàn bộ các quy định của Quy chế;
- Có năng lực hành vi dân sự.
- Người tham gia đấu giá không thuộc trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.
- Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước theo quy định.
b) Cách thức: Người đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản nộp hồ sơ trong thời hạn quy định trong thông báo đấu giá, tuân thủ các điều kiện khi tham gia đấu giá theo quy định.

 

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nộp hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 22 tháng 11 năm 2023 đến 17 giờ ngày 08 tháng 12 năm 2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

6. Thời gian xem tài sản (trong giờ hành chính): 
- Đối với người đăng ký tham gia đấu giá đã biết được địa điểm có thể trực tiếp đến xem;
- Đối với người đăng ký tham gia đấu giá chưa biết địa điểm: Liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản để xem trong 02 ngày (ngày 04/12/2023 và ngày 05/12/2023).

7. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 06 tháng 12 năm 2023 đến 17 giờ ngày 08 tháng 12 năm 2023.
Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định của Quy chế đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành.

8. Thời gian, địa điểm đấu giá: 
- Thời gian: 14 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 12 năm 2023.
- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Cao Bằng 
Mọi chi tiết xin liên hệ:  Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng; Điện thoại: 0206.3855032; Địa chỉ: Số nhà 040, phố Cũ, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng./.

 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi