Agribank Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm số 129

24/05/2024

1. Tên địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng; Địa chỉ: Số 18B, đường Trần Bình Trọng, khóm 1, phường 2, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

2. Tên địa chỉ người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng; Địa chỉ: Số 20B, đường Trần Hưng Đạo, Phường 02, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến:
+ Lô 1: Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 06/6/2024.
+ Lô 2: Vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 06/6/2024.
- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng; Địa chỉ: Số 18B, đường Trần Bình Trọng, khóm 1, phường 2, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

4. Tài sản đấu giá là: Tài sản của Công ty CPNT&CB Thủy Hải Sản Mỏ Ó Sóc Trăng; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng chuyển giao bán đấu giá để thu hồi nợ.
- Tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá, giấy tờ về quyền sử dụng, quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá:
Cách thức bán: đấu giá từng lô.
 Lô 1: Xe ô tô con hiệu Ford (05 chỗ), biển số đăng ký: 83L – 0341 (bán tái sử dụng).
- Loại phương tiện: Ô tô con; Số loại: ESCAPE FVLFHBMERP; Số máy: AJ330872; Số khung: FVLFHBMERP3U01933.
+ Năm sản xuất: 2003; Nước sản xuất: Việt Nam.
Chiếu theo: Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số A0006934 do Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 15/12/2003 cho Công ty CPNT&CB Thủy Hải Sản Mỏ Ó Sóc Trăng; Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cấp ngày 19/09/2023.
+ Khách hàng trúng đấu giá phải chịu trách nhiệm đóng phí đường bộ từ ngày 18/09/2024 trở về sau.
- Chất lượng tài sản: Xe còn nổ máy hoạt động, nội thất xe trống, không có tài sản khác.
 Lô 2: Xe ô tô tải nhỏ hiệu Ford (05 chỗ), biển số đăng ký: 83M – 0955 (bán tái sử dụng).
- Loại phương tiện: Tải nhỏ; Số máy: WLAT407058; Số khung: RRD3J02182.
Chiếu theo: Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số A0006988 do Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 04/01/2004 cho Công ty CPNT&CB Thủy Hải Sản Mỏ Ó Sóc Trăng.
- Chất lượng tài sản: Xe không còn nổ máy, hết hạn đăng kiểm (chủ sở hữu không cung cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ), nội thất xe trống, không có tài sản khác.
- Nơi có tài sản đấu giá: Tại số 20B, đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.  
Lưu ý: Tài sản được bán đấu giá và bàn giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá theo hiện trạng thực tế tài sản như khách hàng đã được hướng dẫn xem trước đó. Nếu có sự sai lệch về thông tin tài sản phải báo cho Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng biết trước phiên đấu giá diễn ra 03 ngày làm việc (Sau khi đấu giá viên công bố kết quả đấu giá thành thì Ngân hàng và Chi nhánh Công ty không chịu trách nhiệm mọi khiếu nại về sau).     
- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá trong trường hợp công khai giá khởi điểm giá chưa bao gồm thuế VAT: 
          + Lô 1 giá khởi điểm: 72.600.000 đồng (Bảy mươi hai triệu, sáu trăm ngàn đồng).
          + Lô 2 giá khởi điểm: 52.800.000 đồng (Năm mươi hai triệu, tám trăm ngàn đồng).

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/hồ sơ. 

6. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: Khách hàng tham gia đấu giá phải nộp một khoản tiền đặt trước 20% giá khởi điểm tài sản/hồ sơ. Nộp theo hình thức chuyển khoản (trừ trường hợp Công ty và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá).
Nhận tiền đặt trước tham gia đấu giá từ 07h00 ngày 03/6/2024 đến 17h00 ngày 05/6/2024 (hết hạn).
+ Tài khoản giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi; Số tài khoản: 7600238003636; Tại Ngân hàng Agribank Sóc Trăng.
- Trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá cung cấp cho Công ty chứng từ/hóa đơn/giấy tờ … về việc nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá mà trong các giấy tờ cung cấp trên không thể hiện giờ, phút nộp tiền thì Công ty căn cứ vào ngày ghi trên các chứng từ nêu trên. Khoản tiền đặt trước của người tham gia đấu giá là hợp lệ (không phụ thuộc vào thời gian báo có của tài khoản Công ty). 
- Trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá không cung cấp cho Công ty chứng từ/hóa đơn/giấy tờ … về việc nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá thì Công ty sẽ căn cứ vào thời gian báo có của tài khoản Công ty, nếu quá thời gian (ngày, giờ, phút) mà Công ty đã quy định trong Thông báo này thì khoản tiền đặt trước của người đăng ký được xem là không hợp lệ. Hồ sơ của người đăng ký tham gia đấu giá không đủ điều kiện đấu giá.
- Trường hợp khách hàng tham gia đấu giá nộp hoặc rút khoản tiền đặt trước mà có phát sinh phí thì khách hàng phải tự chi trả, bao gồm cả hình thức chuyển khoản.
- Trường hợp khách hàng không trúng đấu giá mà không thuộc trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước thì khoản tiền đặt trước và lãi phát sinh (nếu có), Công ty sẽ hoàn trả trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

7. Thời gian, địa điểm, xem tài sản:
- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Ngày 30/5/2024 và 31/5/2024, tại nơi có tài sản; Địa chỉ: Số 20B, đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản thì đăng ký với Công ty đấu giá hợp danh Đất Mũi trước 01 ngày, phương tiện đi tự túc hoặc xem hồ sơ pháp lý, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản tại trụ sở Chi nhánh công ty tại tỉnh Sóc Trăng - Số 18B, đường Trần Bình Trọng, khóm 1, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng trong giờ hành chính, trừ những ngày nghỉ, lễ.

8. Thời gian, địa điểm bán và nhận hồ sơ, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Thời gian bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng bán hồ sơ tham gia đấu giá liên tục kể từ ngày 17/5/2024 đến 17h00 ngày 03/6/2024 hết hạn (trừ những ngày nghỉ, lễ).
- Địa điểm bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng - Số 18B, đường Trần Bình Trọng, khóm 1, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản (trừ các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá tại Khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016) và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.
+ Người đăng ký tham gia đấu giá phải cung cấp các thông tin của tổ chức, cá nhân có liên quan cho Công ty khi đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu Công ty).
- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá tài sản đến trực tiếp Công ty để đăng ký tham gia đấu giá tài sản, khi đến đăng ký tham gia đấu giá tài sản phải có bản sao giấy CMND/CCCD (nếu là cá nhân); Bản sao giấy chứng nhận ĐKKD, giấy CMND/CCCD (nếu là tổ chức) mang bản chính để đối chiếu.

9. Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá bằng trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.
Việc trả giá trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên được thực hiện như sau:
a) Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá thực hiện việc trả giá.
b) Người tham gia đấu giá trả giá. Giá trả phải ít nhất bằng giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả.
c) Đấu giá viên công bố giá đã trả sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá và đề nghị những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá.
d) Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại ba lần giá cao nhất đã trả và cao hơn giá khởi điểm mà không có người trả giá cao hơn.
- Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại cuộc đấu giá người trả giá cao nhất từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá.
- Bước giá là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên. Bước giá do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng quyết định.
 Thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua tài sản:
- Đợt 1: Ngay khi tổ chức đấu giá thành, khoản tiền đặt trước của khách hàng trúng đấu giá sẽ chuyển thành tiền cọc để đảm bảo giao kết, thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.
- Đợt 2: Trong thời hạn không quá 07 ngày, kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá người mua phải nộp đủ 100% tiền mua tài sản sau khi đã trừ số tiền đã nộp Đợt 1 vào tài khoản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng (trừ trường hợp có thỏa thuận khác).
- Phương thức thanh toán tiền trúng đấu giá: Chuyển khoản bằng Việt Nam đồng vào tài khoản người có tài sản đấu giá.
 Trách nhiệm làm thủ tục đăng ký cấp quyền sở hữu, sử dụng tài sản; nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính có liên quan:
- Người trúng đấu giá tự làm thủ tục chuyển quyền sở hữu và chịu trách nhiệm nộp lệ phí công chứng Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá; các khoản thuế, thuế VAT, lệ phí trước bạ, phí đường bộ, lệ phí khác, chi phí và các khoản nghĩa vụ tài chính khác phát sinh liên quan đến tài sản trúng giá (nếu có).
- Thuế thu nhập Doanh nghiệp từ việc chuyển nhượng tài sản bán đấu giá và nghĩa vụ tài chính phải thanh toán cho Nhà nước như: Tiền xử phạt vi phạm hành chính …… phát sinh trước thời điểm bàn giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá. Người có nghĩa vụ nộp là chủ cũ của tài sản (Công ty CPNT&CB Thủy Hải Sản Mỏ Ó Sóc Trăng) được trừ vào số tiền bán tài sản.


10. Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng sẽ không tiến hành tổ chức cuộc đấu giá tài sản khi có văn bản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng hoặc Cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc dừng thực hiện tổ chức đấu giá tài sản.
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký tham gia đấu giá tài sản liên hệ trực tiếp Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng; Địa chỉ: Số 18B, đường Trần Bình Trọng, khóm 1, phường 2, Tp Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; Điện thoại: (0299) 3773636.
(Các thủ tục trên thực hiện trong giờ hành chính. Thông báo này thay cho thư mời chứng kiến và tham gia đấu giá tài sản)

 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi