Agribank Chi nhánh Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản bảo đảm số 1469

25/06/2024

1. Người có tài sản và tổ chức bán đấu giá:
- Người có tài sản: NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH SÀI GÒN (AGRIBANK CHI NHÁNH SÀI GÒN)
- Địa chỉ: 02 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tổ chức bán đấu giá: TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
- Địa chỉ: 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Tài sản bán đấu giá, thông tin của tài sản đấu giá:
- Tài sản bán đấu giá: Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Hilary tại Agribank Chi nhánh Sài Gòn.
Đặc điểm tài sản bán đấu giá: 
- Khoản nợ phát sinh theo Hợp đồng tín dụng số 1600-LAV-201701315 ngày 07/09/2017 và các Phụ lục, hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng tín dụng đã ký kết giữa Agribank Chi nhánh Sài Gòn và Công ty TNHH Hilary;
- Bên vay: Công ty TNHH Hilary
Địa chỉ: số 3 đường số 23, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức (nay là thành phố Thủ Đức), Tp. Hồ Chí Minh
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0312715606 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 31/03/2014.
Người đại diện theo pháp luật: Bà Trần Thị Mỹ, Chức vụ: Giám đốc
CMND: 021672978. 
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 1070 Kha Vạn Cân, P.Linh Chiểu, thành phố Thủ Đức, TP.HCM.
(Sau đây gọi tắt là “Công ty Hilary”)
- Giá trị ghi sổ khoản nợ tại các Hợp đồng tín dụng tạm tính đến 30/06/2024 là 60.939.157.175 đồng, trong đó:
Dư nợ Gốc:    42.073.750.000 đồng;
Nợ lãi:    18.865.407.175 đồng;
Biện pháp bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của bên vay đối với khoản nợ: 
Tài sản thứ 1: Quyền sử dụng đất thửa đất số 665, tờ bản đồ số 14 tọa lạc tại phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Quyền sử dụng đất:
Thửa đất số 665, tờ bản đồ số: 14
Địa chỉ: Phường Nhơn Hòa, Thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định;
Diện tích: 50.546,1 m2;
Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;
Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp;
Thời hạn sử dụng: 06/5/2066;
Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.
- Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CI 430000; số vào sổ cấp GCN: CT05561 do Sở TN&MT tỉnh Bình Định cấp ngày 10/8/2017.
- Nghĩa vụ bảo đảm: Bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty Hilary tại Agribank Chi nhánh Sài Gòn bao gồm nợ gốc là 94.773.750.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi bốn tỷ, bảy trăm bảy mươi ba triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng) và các khoản lãi, lãi quá hạn, phí (nếu có).
Tài sản thứ 2: Quyền sử dụng đất và nhà ở tại địa chỉ số 19 đường 85, phường Hiệp Phú, quận 9 (nay là TP.Thủ Đức), Thành phố Hồ Chí Minh
- Quyền sử dụng đất:
Thửa đất số 504, tờ bản đồ số: 26;
Địa chỉ: 19 đường 85, phường Hiệp Phú, quận 9 (nay là TP.Thủ Đức), Thành phố Hồ Chí Minh;
Diện tích: 89,4 m2;
Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;
Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị;    
Thời hạn sử dụng: Lâu dài;
Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất.
- Nhà ở:
Loại nhà ở: Nhà ở riêng lẻ;
Diện tích xây dựng: 77,2 m2        
Diện  tích sàn: 229,5 m2;
Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng;
- Theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số vào sổ cấp GCN: CH03167 do UBND Quận 9 (nay là TP.Thủ Đức) cấp ngày 11/6/2015, cập nhật biến động ngày 25/12/2015.
Nghĩa vụ bảo đảm: Bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty Hilary tại Agribank Chi nhánh Sài Gòn bao gồm nợ gốc là 3.200.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ hai trăm triệu đồng) và các khoản lãi, lãi quá hạn, phí (nếu có).
Hồ sơ khoản nợ: Các hồ sơ, tài liệu liên quan đến khoản nợ mà Công ty Hilary cung cấp cho Agribank Chi nhánh Sài Gòn để thực hiện Hợp đồng này (sau đây gọi tắt là “Hồ sơ khoản nợ”) gồm:
Hồ sơ tín dụng:
- Hợp đồng tín dụng số 1600-LAV-201701315 ngày 07/09/2017.
- Phụ lục Hợp đồng tín dụng số 1600-LAV-201701315/PL01 ngày 06/9/2018: Gia hạn hiệu lực hạn mức cấp tín dụng đến hết ngày 07/03/2019.
- Phụ lục Hợp đồng tín dụng số 1600-LAV-201701315/PL02 ngày 05/3/2019: Giảm hạn mức cấp tín dụng còn 100 tỷ đồng; gia hạn hiệu lực hạn mức tín dụng đến hết ngày 07/09/2019.
- Phụ lục Hợp đồng tín dụng số 1600-LAV-201701315/PL03 ngày 23/5/2019: Thay đổi lãi suất cho vay: 9%.
- Phụ lục Hợp đồng tín dụng số 1600-LAV-201701315/PL04 ngày 24/5/2019: Bổ sung tài sản bảo đảm.
- Hợp đồng sửa đổi Hợp đồng tín dụng ngày 18/11/20019: Gia hạn thời hạn đến hạn của Giấy nhận nợ lần 1.
- Phụ lục Hợp đồng tín dụng số 1600-LAV-201701315/PL05 ngày 19/12/2019: Bổ sung điều khoản về bán khoản nợ.
- Hợp đồng sửa đổi Hợp đồng tín dụng ngày 29/05/2020: Gia hạn thời hạn đến hạn của Giấy nhận nợ lần 2.
- Hợp đồng sửa đổi Hợp đồng tín dụng ngày 22/02/2021: Gia hạn thời hạn đến hạn của Giấy nhận nợ lần 3.
- Hợp đồng sửa đổi Hợp đồng tín dụng ngày 15/7/2021: Thay đổi lãi suất nợ quá hạn: 105%.
Hồ sơ tài sản thế chấp:
- Tài sản 01: Quyền sử dụng đất toạ lạc trên thửa đất số 665, tờ bản đồ số 14, địa chỉ phường Nhơn Hoà, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định:
Hợp đồng thế chấp số 1600-LCL-201701121 ngày 07/09/2017 công chứng tại Văn Phòng công chứng Thanh Bình, tỉnh Bình Định.
Biên bản xác định giá trị tài sản bảo đảm ngày 07/09/2017.
Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 07/09/2017.
Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CI430000, số vào sổ cấp GCN: CT05561 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 10/08/2017.
- Tài sản 02: Quyền sử dụng đất và nhà ở tại địa chỉ số 19 đường 85, phường Hiệp Phú, Quận 9, TP HCM
Hợp đồng thế chấp số 1600-LCL-201800694 ngày 06/06/2018 công chứng tại Văn phòng công chứng Hoàng Xuân Ngụ, TP. Hồ Chí Minh.
Biên bản xác định giá trị tài sản bảo đảm ngày 31/05/2018.
Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 12/06/2018.
Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CA392952, số vào sổ cấp GCN: CH03167 do UBND quận 9 cấp ngày 11/06/2015.
Hồ sơ tài liệu khác có liên quan:
- Biên bản làm việc ngày 19/12/2019, 14/07/2020, 12/05/2021.
- Đơn khởi kiện số 2164/NHNo.SG-KHDN ngày 19/09/2022 ra Tòa án Nhân dân Quận 1.
- Thông báo số 302/2022/TB-TLVA ngày 30/11/2022 về việc thụ lý vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng của Toà án Nhân dân Quận 1.
Hiện trạng khoản nợ đấu giá: Hiện tại khoản nợ đã chuyển nợ xấu do Bên vay đã vi phạm nghĩa vụ tại các Hợp đồng tín dụng đã ký.

3. Nơi có khoản nợ đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn; Địa chỉ: số 02 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

4. Giá khởi điểm của khoản nợ: 60.939.157.175 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ, chín trăm ba mươi chín triệu, một trăm năm mươi bảy nghìn, một trăm bảy mươi lăm đồng). Giá chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, thuế GTGT trong trường hợp khoản nợ đấu giá thuộc diện phải chịu thuế GTGT theo quy định.
Ghi chú:
- Khoản nợ được bán theo hình thức không truy đòi;
- Giá khởi điểm của khoản nợ đấu giá là giá bán theo hiện trạng thực tế hồ sơ pháp lý của khoản nợ và tài sản bảo đảm của khoản nợ hiện nay;

5. Tiền đặt trước, tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 
- Tiền đặt trước (20% giá khởi điểm): 12.187.831.000 đồng (Mười hai tỷ, một trăm tám mươi bảy triệu, tám trăm ba mươi mốt nghìn đồng).
- Thời gian nộp tiền đặt trước: trong thời hạn 03 ngày làm việc từ ngày 16/7/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 18/7/2024;
- Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh số 1600201447432 mở tại Agribank Chi nhánh Sài Gòn.

6. Thời gian, địa điểm xem hồ sơ khoản nợ, bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:
- Thời gian: Từ ngày 24/6/2024 đến ngày 16/7/2024 (Giờ hành chính);
- Địa điểm: tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Cá nhân, tổ chức có nhu cầu và có đủ điều kiện mua tài sản theo đúng các quy định của pháp luật. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người đăng ký tham gia đấu giá nộp trực tiếp hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh.
- Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản gồm có:
Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm) (bản chính);
Bản sao CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực hoặc bản chụp kèm bản chính để đối chiếu;
Đối với tổ chức: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập còn hiệu lực hoặc bản chụp kèm bản chính để đối chiếu; CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của tổ chức;
Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện tham gia đấu giá tài sản đấu trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham tham gia đấu giá tài sản;
Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp đăng ký thay.
- Cách thức đăng ký: Nộp trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh.

8. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/bộ hồ sơ

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá (trong giờ hành chính): vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 19/7/2024.
- Địa điểm tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh; Địa chỉ: 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:
- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

11. Địa chỉ liên hệ: Khách hàng có nhu cầu mua tài sản hoặc có thắc mắc, khiếu nại liên quan đến tài sản bán đấu giá đề nghị liên hệ:
Trụ sở: tại 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 028 3811 9849  hoặc 0938 317 693

 


- Người có tài sản: NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH SÀI GÒN (AGRIBANK CHI NHÁNH SÀI GÒN)
- Địa chỉ: 02 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tổ chức bán đấu giá: TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
- Địa chỉ: 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Tài sản bán đấu giá, thông tin của tài sản đấu giá:
- Tài sản bán đấu giá: Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Hilary tại Agribank Chi nhánh Sài Gòn.
Đặc điểm tài sản bán đấu giá: 
- Khoản nợ phát sinh theo Hợp đồng tín dụng số 1600-LAV-201701315 ngày 07/09/2017 và các Phụ lục, hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng tín dụng đã ký kết giữa Agribank Chi nhánh Sài Gòn và Công ty TNHH Hilary;
- Bên vay: Công ty TNHH Hilary
Địa chỉ: số 3 đường số 23, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức (nay là thành phố Thủ Đức), Tp. Hồ Chí Minh
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0312715606 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 31/03/2014.
Người đại diện theo pháp luật: Bà Trần Thị Mỹ, Chức vụ: Giám đốc
CMND: 021672978. 
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 1070 Kha Vạn Cân, P.Linh Chiểu, thành phố Thủ Đức, TP.HCM.
(Sau đây gọi tắt là “Công ty Hilary”)
- Giá trị ghi sổ khoản nợ tại các Hợp đồng tín dụng tạm tính đến 30/06/2024 là 60.939.157.175 đồng, trong đó:
Dư nợ Gốc:    42.073.750.000 đồng;
Nợ lãi:    18.865.407.175 đồng;
Biện pháp bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của bên vay đối với khoản nợ: 
Tài sản thứ 1: Quyền sử dụng đất thửa đất số 665, tờ bản đồ số 14 tọa lạc tại phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Quyền sử dụng đất:
Thửa đất số 665, tờ bản đồ số: 14
Địa chỉ: Phường Nhơn Hòa, Thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định;
Diện tích: 50.546,1 m2;
Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;
Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp;
Thời hạn sử dụng: 06/5/2066;
Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.
- Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CI 430000; số vào sổ cấp GCN: CT05561 do Sở TN&MT tỉnh Bình Định cấp ngày 10/8/2017.
- Nghĩa vụ bảo đảm: Bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty Hilary tại Agribank Chi nhánh Sài Gòn bao gồm nợ gốc là 94.773.750.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi bốn tỷ, bảy trăm bảy mươi ba triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng) và các khoản lãi, lãi quá hạn, phí (nếu có).
Tài sản thứ 2: Quyền sử dụng đất và nhà ở tại địa chỉ số 19 đường 85, phường Hiệp Phú, quận 9 (nay là TP.Thủ Đức), Thành phố Hồ Chí Minh
- Quyền sử dụng đất:
Thửa đất số 504, tờ bản đồ số: 26;
Địa chỉ: 19 đường 85, phường Hiệp Phú, quận 9 (nay là TP.Thủ Đức), Thành phố Hồ Chí Minh;
Diện tích: 89,4 m2;
Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;
Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị;    
Thời hạn sử dụng: Lâu dài;
Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất.
- Nhà ở:
Loại nhà ở: Nhà ở riêng lẻ;
Diện tích xây dựng: 77,2 m2        
Diện  tích sàn: 229,5 m2;
Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng;
- Theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số vào sổ cấp GCN: CH03167 do UBND Quận 9 (nay là TP.Thủ Đức) cấp ngày 11/6/2015, cập nhật biến động ngày 25/12/2015.
Nghĩa vụ bảo đảm: Bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty Hilary tại Agribank Chi nhánh Sài Gòn bao gồm nợ gốc là 3.200.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ hai trăm triệu đồng) và các khoản lãi, lãi quá hạn, phí (nếu có).
Hồ sơ khoản nợ: Các hồ sơ, tài liệu liên quan đến khoản nợ mà Công ty Hilary cung cấp cho Agribank Chi nhánh Sài Gòn để thực hiện Hợp đồng này (sau đây gọi tắt là “Hồ sơ khoản nợ”) gồm:
Hồ sơ tín dụng:
- Hợp đồng tín dụng số 1600-LAV-201701315 ngày 07/09/2017.
- Phụ lục Hợp đồng tín dụng số 1600-LAV-201701315/PL01 ngày 06/9/2018: Gia hạn hiệu lực hạn mức cấp tín dụng đến hết ngày 07/03/2019.
- Phụ lục Hợp đồng tín dụng số 1600-LAV-201701315/PL02 ngày 05/3/2019: Giảm hạn mức cấp tín dụng còn 100 tỷ đồng; gia hạn hiệu lực hạn mức tín dụng đến hết ngày 07/09/2019.
- Phụ lục Hợp đồng tín dụng số 1600-LAV-201701315/PL03 ngày 23/5/2019: Thay đổi lãi suất cho vay: 9%.
- Phụ lục Hợp đồng tín dụng số 1600-LAV-201701315/PL04 ngày 24/5/2019: Bổ sung tài sản bảo đảm.
- Hợp đồng sửa đổi Hợp đồng tín dụng ngày 18/11/20019: Gia hạn thời hạn đến hạn của Giấy nhận nợ lần 1.
- Phụ lục Hợp đồng tín dụng số 1600-LAV-201701315/PL05 ngày 19/12/2019: Bổ sung điều khoản về bán khoản nợ.
- Hợp đồng sửa đổi Hợp đồng tín dụng ngày 29/05/2020: Gia hạn thời hạn đến hạn của Giấy nhận nợ lần 2.
- Hợp đồng sửa đổi Hợp đồng tín dụng ngày 22/02/2021: Gia hạn thời hạn đến hạn của Giấy nhận nợ lần 3.
- Hợp đồng sửa đổi Hợp đồng tín dụng ngày 15/7/2021: Thay đổi lãi suất nợ quá hạn: 105%.
Hồ sơ tài sản thế chấp:
- Tài sản 01: Quyền sử dụng đất toạ lạc trên thửa đất số 665, tờ bản đồ số 14, địa chỉ phường Nhơn Hoà, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định:
Hợp đồng thế chấp số 1600-LCL-201701121 ngày 07/09/2017 công chứng tại Văn Phòng công chứng Thanh Bình, tỉnh Bình Định.
Biên bản xác định giá trị tài sản bảo đảm ngày 07/09/2017.
Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 07/09/2017.
Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CI430000, số vào sổ cấp GCN: CT05561 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 10/08/2017.
- Tài sản 02: Quyền sử dụng đất và nhà ở tại địa chỉ số 19 đường 85, phường Hiệp Phú, Quận 9, TP HCM
Hợp đồng thế chấp số 1600-LCL-201800694 ngày 06/06/2018 công chứng tại Văn phòng công chứng Hoàng Xuân Ngụ, TP. Hồ Chí Minh.
Biên bản xác định giá trị tài sản bảo đảm ngày 31/05/2018.
Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 12/06/2018.
Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CA392952, số vào sổ cấp GCN: CH03167 do UBND quận 9 cấp ngày 11/06/2015.
Hồ sơ tài liệu khác có liên quan:
- Biên bản làm việc ngày 19/12/2019, 14/07/2020, 12/05/2021.
- Đơn khởi kiện số 2164/NHNo.SG-KHDN ngày 19/09/2022 ra Tòa án Nhân dân Quận 1.
- Thông báo số 302/2022/TB-TLVA ngày 30/11/2022 về việc thụ lý vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng của Toà án Nhân dân Quận 1.
Hiện trạng khoản nợ đấu giá: Hiện tại khoản nợ đã chuyển nợ xấu do Bên vay đã vi phạm nghĩa vụ tại các Hợp đồng tín dụng đã ký.

3. Nơi có khoản nợ đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn; Địa chỉ: số 02 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

4. Giá khởi điểm của khoản nợ: 60.939.157.175 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ, chín trăm ba mươi chín triệu, một trăm năm mươi bảy nghìn, một trăm bảy mươi lăm đồng). Giá chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, thuế GTGT trong trường hợp khoản nợ đấu giá thuộc diện phải chịu thuế GTGT theo quy định.
Ghi chú:
- Khoản nợ được bán theo hình thức không truy đòi;
- Giá khởi điểm của khoản nợ đấu giá là giá bán theo hiện trạng thực tế hồ sơ pháp lý của khoản nợ và tài sản bảo đảm của khoản nợ hiện nay;

5. Tiền đặt trước, tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 
- Tiền đặt trước (20% giá khởi điểm): 12.187.831.000 đồng (Mười hai tỷ, một trăm tám mươi bảy triệu, tám trăm ba mươi mốt nghìn đồng).
- Thời gian nộp tiền đặt trước: trong thời hạn 03 ngày làm việc từ ngày 16/7/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 18/7/2024;
- Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh số 1600201447432 mở tại Agribank Chi nhánh Sài Gòn.

6. Thời gian, địa điểm xem hồ sơ khoản nợ, bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:
- Thời gian: Từ ngày 24/6/2024 đến ngày 16/7/2024 (Giờ hành chính);
- Địa điểm: tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Cá nhân, tổ chức có nhu cầu và có đủ điều kiện mua tài sản theo đúng các quy định của pháp luật. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người đăng ký tham gia đấu giá nộp trực tiếp hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh.
- Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản gồm có:
Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm) (bản chính);
Bản sao CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực hoặc bản chụp kèm bản chính để đối chiếu;
Đối với tổ chức: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập còn hiệu lực hoặc bản chụp kèm bản chính để đối chiếu; CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của tổ chức;
Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện tham gia đấu giá tài sản đấu trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham tham gia đấu giá tài sản;
Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp đăng ký thay.
- Cách thức đăng ký: Nộp trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh.

8. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/bộ hồ sơ

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá (trong giờ hành chính): vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 19/7/2024.
- Địa điểm tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh; Địa chỉ: 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:
- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

11. Địa chỉ liên hệ: Khách hàng có nhu cầu mua tài sản hoặc có thắc mắc, khiếu nại liên quan đến tài sản bán đấu giá đề nghị liên hệ:
Trụ sở: tại 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 028 3811 9849  hoặc 0938 317 693

 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi