Agribank AMC LTD thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm số 407

08/03/2024

1.Tổ chức đấu giá: 
Công ty Đấu giá hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam 
Địa chỉ: Số 108 Lê Lợi, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

2.Thông tin người có tài sản đấu giá : 
2.1.Người có tài sản đấu giá: Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Nam
  Địa chỉ: 06 Phan Bội Châu, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
2.2. Đại diện cho người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank AMC LTD) 
(theo Hợp đồng dịch vụ xử lý nợ số 541/2023/HĐDV/AMC-QNa ký ngày 14/9/2023 và Văn bản ủy quyền số 541/2023/UQ.QNa-AMC ngày 14/9/2023 giữa Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Nam và Agribank AMC LTD)
 Địa chỉ: Tầng 8, tầng 9, số nhà 135 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội, Việt Nam 

3.Tài sản đấu giá: Bán riêng lẻ từng tài sản dưới đây
Tài sản đấu giá theo các Hợp đồng thế chấp tài sản ký giữa Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Nam với ông Trần Văn Hoàng và bà Trần Thị Thanh Nguyên và Văn bản số 243/NHNo.QNa-KHDN ngày 22/01/2024 của Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Nam, như sau:
3.1.Tài sản thứ 1: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CB 192154, số vào sổ cấp GCN: CH 01575/Q30T164 do UBND thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cấp ngày 03/11/2015. Chủ sử dụng đất là ông Trần Văn Hoàng và bà Trần Thị Thanh Nguyên. Cụ thể:
+ Thửa đất số : Lô D2, tờ bản đồ số: 00.
+ Diện tích: 93,9 m2.
+ Địa chỉ: Khu dân cư phố chợ An Sơn (đường Quách Thị Trang), phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
+ Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị; Thời hạn sử dụng: Lâu dài.
+ Trên đất có nhà cấp 4 nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận.
3.2. Tài sản thứ 2: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 769125, số vào sổ cấp GCN: CH000013/Q36T45 do UBND TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cấp ngày 09/3/2010. Chủ sử dụng đất là ông Trần Văn Hoàng và bà Trần Thị Thanh Nguyên. Cụ thể:
+ Thửa đất số: Lô B4, tờ bản đồ số: 00.
+ Diện tích: 125 m2.
+ Địa chỉ: KDC Trường Kỹ thuật NVGT (cũ) (lô đất nằm sát bên nhà số 18 đường Phạm Văn Xảo), phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
+ Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng: Lâu dài.
3.3.Tài sản thứ 3: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AB 562951 do UBND TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cấp ngày 04/4/2005, số vào sổ cấp GCN: H00423/028T60. Chủ sử dụng đất là ông Trần Văn Hoàng và bà Trần Thị Thanh Nguyên. Cụ thể:
+ Thửa đất số: Lô A10, tờ bản đồ số: 00.
+ Điện tích 150 m2.
+ Địa chỉ: KDC đông Hùng Vương (số 21 đường Nguyễn Trác), phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
* Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng: Lâu dài.
+ Trên đất có nhà cấp 4 gác lửng nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giầy chứng nhận.

4.Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của các tài sản đấu giá: 
- Là tài sản bảo đảm cho khoản vay Công ty TNHH Hoàng Nguyên tại Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Nam theo hợp đồng tín dụng số 4200-LAV-2021 ngày 04/10/2021 ký giữa Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Nam và Công ty TNHH Hoàng Nguyên;
- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 05/2019/HĐTC-HN ngày 29/3/2019 ký giữa Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Nam với ông Trần Văn Hoàng và bà Trần Thị Thanh Nguyên được chứng nhận tại VPCC Tam Kỳ ngày 29/3/2019, số công chứng 873, quyển số 01 TP/CC-SCC/HĐGD và đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 29/3/2019 tại Chi nhánh VPĐK đất đai Tam Kỳ;
- Phụ lục số PL01-05/2019/HĐTC-HN ngày 29/12/2020; 
- Hợp đồng sửa đổi, bổ sung số HĐ02-05/2019/HĐTC-HN ngày 21/10/2021 ký giữa Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Nam với ông Trần Văn Hoàng và bà Trần Thị Thanh Nguyên được chứng nhận tại VPCC Tam Kỳ ngày 26/10/2021, số công chứng 3354, quyển số 03/2021 TP/CC-SCC/HĐGD;
- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 06/2020/HĐTC-HN ngày 21/01/2020 ký giữa Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Nam với ông Trần Văn Hoàng và bà Trần Thị Thanh Nguyên được chứng nhận tại VPCC Tam Kỳ ngày 21/01/2020, số công chứng 183, quyển số 01 TP/CC-SCC/HĐGD và đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 21/01/2020 tại Chi nhánh VPĐK đất đai Tam Kỳ;
- Phụ lục số PL01-06/2020/HĐTC-HN ngày 29/12/2020; 
- Hợp đồng sửa đổi, bổ sung số HĐ02-06/2020/HĐTC-HN ngày 21/10/2021 ký giữa Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Nam với ông Trần Văn Hoàng và bà Trần Thị Thanh Nguyên được chứng nhận tại VPCC Tam Kỳ ngày 21/10/2021, số công chứng 3353, quyển số 03/2021 TP/CC-SCC/HĐGD;
- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 07/2020/HĐTC-HN ngày 21/01/2020 ký giữa Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Nam với ông Trần Văn Hoàng và bà Trần Thị Thanh Nguyên được chứng nhận tại VPCC Tam Kỳ ngày 21/01/2020, số công chứng 180, quyển số 01 TP/CC-SCC/HĐGD và đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 21/01/2020 tại Chi nhánh VPĐK đất đai Tam Kỳ;
- Phụ lục số PL01-07/2020/HĐTC-HN ngày 29/12/2020; 
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CB 192154, số vào sổ cấp GCN: CH 01575/Q30T164 do UBND thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cấp ngày 03/11/2015;
- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 769125, số vào sổ cấp GCN: CH000013/Q36T45 do UBND TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cấp ngày 09/3/2010;
- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AB 562951 do UBND TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cấp ngày 04/4/2005, số vào sổ cấp GCN: H00423/028T60.
- Hợp đồng ủy quyền ký kết ngày 20/3/2023 giữa Bên uỷ quyền là vợ chồng ông Trần Văn Hoàng, bà Trần Thị Thanh Nguyên và Bên được uỷ quyền là Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Nam, do Văn phòng công chứng Đinh Thị Hiền chứng nhận, số công chứng 0607, quyển số 01/2023.TP/CC-SCC-HĐGD;
- Biên bản làm việc ngày 04/5/2023 ký giữa Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Nam và bà Nguyễn Thị Phương Anh;
- Văn bản uỷ quyền số 541/2023/UQ.QNa-AMC ký kết ngày 14/9/2023 giữa Bên uỷ quyền là Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Nam và Bên được uỷ quyền là Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank AMC LTD);
- Hợp đồng ủy quyền ký kết ngày 20/3/2023 giữa Bên uỷ quyền là vợ chồng ông Trần Văn Hoàng, bà Trần Thị Thanh Nguyên và Bên được uỷ quyền là Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Nam, số công chứng 0607, quyển số 01/2023.TP/CC-SCC-HĐGD do Văn phòng công chứng Đinh Thị Hiền chứng nhận;
- Biên bản làm việc ngày 04/5/2023 giữa Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Nam và bà Nguyễn Thị Phương Anh;
- Hợp đồng dịch vụ xử lý nợ số 541/2023/HĐDV/AMC-QNa ký ngày 14/9/2023 và Văn bản ủy quyền số 541/2023/UQ.QNa-AMC ngày 14/9/2023 giữa Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Nam và Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank AMC LTD) về việc xử lý khoản nợ Công ty TNHH Hoàng Nguyên;
- Văn bản số 16090/NHNo-QLN ngày 26/12/2023 của Tổng Giám đốc Agribank về việc xử lý tài sản thế chấp của Công ty TNHH Hoàng Nguyên;
- Thông báo số 243/NHNo.QNa-KHDN ngày 22/01/2024 của Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Nam về việc thực hiện đấu giá TSBĐ khoản vay Công ty TNHH Hoàng Nguyên;
- Văn bản số 321/VPCQCSĐT(Đ3) ngày 02/02/2024 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam về việc mở chặn phong toả tài sản.
Và các văn bản, tài liệu khác có liên quan.

5. Hiện trạng tài sản đấu giá:
 - Tài sản được bán đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện xem tài sản và tham khảo tất cả các hồ sơ pháp lý có liên quan đến tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua tài sản đấu giá. 
- Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Nam, Agribank AMC LTD và Công ty Đấu giá sẽ hỗ trợ khách hàng xem tài sản, cung cấp những thông tin cần thiết về tài sản đấu giá. Người tham gia đấu giá tài sản xem xét tài sản và tự xác định chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá theo hiện trạng thực tế trước khi đồng ý tham gia mua tài sản. Người trúng đấu giá nhận bàn giao tài sản theo hiện trạng thực tế. Diện tích đất thực tế có thể chênh lệch so với diện tích ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khách hàng được phép đo đạt xem xét trường hợp này trước khi tham gia mua tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua tài sản đấu giá; Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Nam, Agribank AMC LTD và Công ty Đấu giá khôgn chịu trách nhiệm về trường hợp này.
Bằng nguồn thông tin không chính thức và chưa thể xác thực, bên có tài sản và đơn vị tổ chức đấu giá đánh giá khả năng có các rủi ro pháp lý tiềm ẩn liên quan đến tài sản đấu giá như: các tranh chấp giữa các Bên vay vốn, chủ tài sản cùng các bên liên quan đến tài sản với các tổ chức, cá nhân trong việc hứa mua, hứa bán, cầm cố tài sản (trái pháp luật). Các khoản nợ như nợ thuế, nợ khác của các Bên vay vốn, chủ tài sản cùng các bên liên quan đến tài sản. Những rủi ro này, Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Nam, Agribank AMC LTD và tổ chức đấu giá tài sản không thể lường trước được. Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Nam, Agribank AMC LTD và tổ chức đấu giá sẽ minh bạch thông tin và hỗ trợ cung cấp tất cả thông tin/hồ sơ có được để khách hàng có nhu cầu mua đấu giá tài sản xem xét, quyết định. Người mua tài sản đấu giá có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, xác nhận và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công tài sản; Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Nam, Agribank AMC LTD và tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm giải quyết đối với những rủi ro tiềm ẩn nói trên.
- Mọi thắc mắc, hay có sự sai lệch về thông tin và hiện trạng tài sản, người tham gia đấu giá phải thông báo bằng văn bản gửi đến Công ty Đấu giá ít nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá. Nếu không có khiếu nại thì người tham gia đấu giá được coi là đã chấp nhận toàn bộ với các thông tin, đặc điểm, tình trạng tài sản đấu giá, tình trạng tranh chấp tài sản đấu giá.

6. Giá khởi điểm: 
- Tài sản thứ 1: 1.845.000.000 đồng (Bằng chữ:Một tỷ, tám trăm bốn mươi lăm triệu đồng);
- Tài sản thứ 2: 2.425.000.000 đồng (Bằng chữ:Hai tỷ, bốn trăm hai mươi lăm triệu đồng);
- Tài sản thứ 3: 3.040.000.000 đồng (Bằng chữ:Ba tỷ, không trăm bốn mươi triệu đồng);
Các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến tài sản đấu giá:
- Giá bán các tài sản trên chưa bao gồm phí công chứng hợp đồng, các khoản phí, lệ phí, thuế liên quan đến việc làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản theo quy định (nếu có). Thuế bên nào bên đó tự chịu theo quy định pháp luật
- Người đăng ký xem hồ sơ tài sản, xem tài sản đấu giá phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản bảo đảm, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có).
- Phí công chứng, lệ phí trước bạ, thuế giá trị gia tăng và các lệ phí khác (nếu có) phát sinh trong quá trình làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản mua trúng đấu giá: Người mua được tài sản đấu giá có nghĩa vụ nộp theo quy định pháp luật.
- Đối với đất và công trình xây dựng trên đất chưa được đăng ký, diện tích đất hết thời hạn sử dụng (nếu có): người mua trúng đấu giá tài sản tự liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện thủ tục đăng ký, gia hạn thời gian sử dụng đất và chịu các chi phí liên quan.
- Người trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm liên hệ với chủ sở hữu/người sử dụng, chính quyền địa phương và các cơ quan có chức năng để nhận tài sản đã mua trúng đấu giá, mọi chi phí phát sinh liên quan khách hàng trúng đấu giá chịu, cam kết không khiếu nại, khiếu kiện.

7. Tiền đặt trước: 
- Tài sản thứ 1: 184.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi bốn triệu đồng);
- Tài sản thứ 2: 242.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi hai triệu đồng);
- Tài sản thứ 2: 300.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm triệu đồng chẵn).
* Lưu ý về tiền đặt trước:
- Khách hàng nộp tiền đặt trước thông qua hình thức chuyển khoản thì khoản tiền đặt trước của khách hàng phải báo “có” trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam trong thời gian quy định tại Thông báo đấu giá tài sản. Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định trong thông báo đấu giá tài sản. 
- Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.
- Mọi chi phí liên quan đến việc nộp tiền đặt trước và nhận lại tiền đặt trước (nếu có) do khách hàng chịu.

8. Thời gian nộp tiền đặt trước: 
 - Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 19/3/2024 đến 17h00 ngày 21/3/2024
 - Hình thức: Chuyển khoản theo thông tin:
 + Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam;
 + Số tài khoản: 4200201008821 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Quảng Nam;
 + Nội dung: Họ và tên khách hàng tham gia đấu giá tài sản + nộp tiền đặt trước + tên tài sản đấu giá.

9. Bước giá: Là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên. 
Bước giá được quy định là 100.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng) và được áp dụng ngay từ lần trả giá đầu tiên. 

10. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính từ ngày 12/3/2024 đến ngày 14/3/2024. 
* Nếu ngoài thời gian thông báo trên khách hàng có nhu cầu thì liên hệ với tổ chức đấu giá tài sản hoặc người có tài sản đấu giá để sắp xếp thời gian.
- Địa điểm xem tài sản: tại nơi toạ lạc của từng tài sản.

11. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ

12. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký đấu giá:
  a. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: (trong giờ hành chính các ngày làm việc) từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17h00 ngày 19/3/2024;
  b. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Số 108 Lê Lợi, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.);
 c. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu, không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá 2016 và các quy định khác của pháp luật (nếu có).
 d. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam theo quy định. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá. 
Bước 1: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu) và nộp kèm những giấy tờ sau: 
Đối với tổ chức:
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; CCCD của người đại diện pháp luật (bản sao y hoặc photo kèm bản chính để đối chiếu).
- Biên bản họp HĐTV/HĐQT thống nhất v/v mua tài sản đấu giá.
- Giấy ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục mua/đăng ký; tham gia đấu giá (bản chính) và CCCD/Hộ chiếu của người nhận ủy quyền (bản sao).
- Xác nhận xem tài sản đấu giá (nếu có).
- Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).
- Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản bán đấu giá theo quy định pháp luật (nếu có).
Đối với cá nhân:
-CCCD/Hộ chiếu (bản sao y hoặc photo kèm bản chính để đối chiếu).
-Xác nhận xem tài sản đấu giá (nếu có).
-Giấy ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục mua/đăng ký; tham gia đấu giá (bản chính) và CCCD/Hộ chiếu của người nhận ủy quyền (bản sao).
- Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định pháp luật (nếu có).
Bước 2:  Nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nhận lại biên nhận hồ sơ.
Bước 3: Nộp số tiền đặt trước theo thông báo đấu giá tài sản của Công ty Đấu giá hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam.
Bước 4: Nộp lại chứng từ đã nộp tiền đặt trước trong thời hạn nộp tiền đặt trước.
Lưu ý: Những người tham gia đấu giá cam kết không có quan hệ liên quan về dòng tiền đặt trước, không phải là người có liên quan với nhau theo quy định pháp luật, trường hợp có bất kỳ kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc những người tham gia đấu giá có liên quan đến nội dung trên thì người tham gia đấu giá cam kết tự chịu trách nhiệm với vi phạm đã xảy ra

13. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 
- Thời gian tổ chức đấu giá: vào lúc 15h00 ngày 22/3/2024.
- Địa điểm: tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam. 
- Địa chỉ: Số 108 Lê Lợi, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

14. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: 
- Đấu giá trực tiếp bằng lời nói (hô giá bằng miệng) tại cuộc đấu giá, liên tục, nhiều vòng cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp thì người có mức giá trả cao nhất ở vòng cuối cùng là người trúng đấu giá;
- Theo phương thức trả giá lên có cộng bước giá.

15. Thời hạn, phương thức thanh toán, ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá
1. Kết quả đấu giá tài sản là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.
2. Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.
3. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày đấu giá thành, người trúng đấu giá phải thanh toán toàn bộ số tiền trúng đấu giá tài sản (bao gồm tiền đặt cọc). Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày người trúng đấu giá thanh toán toàn bộ số tiền trúng đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá với người trúng đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản ký kết Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.
Phương thức thanh toán: chuyển khoản
Toàn bộ số tiền trúng đấu giá, người mua nộp vào tài khoản Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Nam theo số tài khoản 459901.
4. Hợp đồng phải thể hiện đầy đủ những nội dung sau:
-Giá bán tài sản trong Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá là giá trả cao nhất, hợp lệ được ghi tại Biên bản đấu giá tài sản.
-Nguồn gốc tài sản đấu giá.
-Thời hạn, phương thức thanh toán.
-Thời điểm bàn giao tài sản và các giấy tờ liên quan.
-Trách nhiệm, quyền lợi cụ thể của các Bên.
- Và các nội dung khác phù hợp quy định pháp luật

16. Thông tin liên hệ:
Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam 
Địa chỉ: Số 108 Lê Lợi, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 023.56338777

 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi