Agribank AMC LTD thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm số 69

17/01/2024

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Trí.
Địa chỉ: 67 (lầu 4.1) Lý Chính Thắng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp.HCM

2. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Trường Sơn (Agribank Chi nhánh Trường Sơn).
Địa chỉ: 26 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM.
Đại diện người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank AMC LTD).
Địa chỉ: Tầng 8, Tầng 9 Số 135 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Từ 11 giờ 00 phút ngày 06/02/2024 tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Trí.

4. Tài sản đấu giá: 
4.1 Tài sản 1: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ số 65Bis đường Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận 1, TPHCM theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP443034, số vào sổ cấp GCN: CT26811 do Sở Tài Nguyên & Môi Trường TP.HCM cấp ngày 05/11/2013, đăng ký thay đổi tên chủ sử dụng ngày 30/09/2016 đứng tên Ông Phạm Hữu Thịnh và Bà Nguyễn Thị Kim Yến.
* Thửa đất:
- Thửa đất số: 10        Tờ bản đồ số: 09
- Địa chỉ : 65Bis đường Lê Thị Riêng, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM
- Diện tích: 56,9 m2 (Bằng chữ: Năm mươi sáu phẩy chín mét vuông)
- Hình thức sử dụng: Riêng 56,9 m2; Chung: không m2
- Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị
- Thời hạn sử dụng: lâu dài
- Nguồn gốc sử dụng: công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất.
* Nhà ở
- Địa chỉ : 65Bis đường Lê Thị Riêng, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM
- Diện tích xây dựng: 56,9 m2;  
- Diện tích sàn: 185,8 m2
- Kết cấu: tường gạch, sàn BTCT, mái BTCT.
- Cấp (hạng): cấp 2      
- Số Tầng: 03+lửng
- Thời hạn sở hữu: -/-
4.2 Tài sản 2: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ số 204A An Dương Vương, phường 16, quận 8, TP.HCM theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành 7977627430 hồ sơ gốc số 1916/2007/GCN do UBND Quận 8, TP.HCM cấp ngày 06/11/2007, cập nhập sang tên ngày 27/12/2019 đứng tên Ông Phạm Hữu Thịnh.
* Đất ở
- Thửa đất số: 8         Tờ bản đồ số: 11BĐĐC
- Diện tích: 166,6 m2  (Bằng chữ: một trăm sáu mươi sáu phẩy sáu mét vuông)
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 166,6 m2     Sử dụng chung: Không m2
- Đất được giao hoặc thuê : được công nhận
* Nhà ở :
- Địa chỉ: 204A An Dương Vương, Phường 16, Quận 8, TPHCM
- Diện tích sàn (nhà ở, căn hộ) : 166,6m2
- Kết cấu nhà : vách gạch, mái tôn
- Cấp (hạng) nhà ở : 3
- Số tầng (tầng) : 1
- Năm xây dựng : 1996
- Diện tích sàn nhà phụ (nếu có): 0,0m2
- Thời hạn được sở hữu : lâu dài
4.3 Nguồn gốc tài sản:
- Là tài sản bảo đảm khoản vay của Công ty Cổ phần thương mại Ngôi Nhà Mới theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của người khác số 1608-LCL-201700203 ngày 23/05/2017 và Hợp đồng sửa đổi bổ sung Hợp đồng thế chấp số 1608-LCL-201900203-PLHDD01 ngày 21/01/202002; Hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của người khác số 1608-LCL-202000020 ngày 15/01/2020 ký giữa Agribank Chi nhánh Trường Sơn (bên nhận thế chấp), Ông Phạm Hữu Thịnh,  Bà Nguyễn Thị Kim Yến (bên thế chấp) và Công ty Cổ phần thương mại Ngôi Nhà Mới (bên được cấp tín dụng
- Tài sản được bán theo nguyên trạng, bán một lần toàn bộ 02 tài sản bảo đảm nêu trên.
4.4 Giấy tờ tài sản:
- Hợp đồng thế chấp số 1608-LCL-201700203 ngày 23/05/2017 được công chứng tại Văn phòng công chứng Mai Việt Cường số công chứng 003992; quyển số: 05.TP/CC-SCC/HĐGD và Hợp đồng sửa đổi bổ sung Hợp đồng thế chấp số 1608-LCL-201900203-PLHDD01, đăng ký giao dịch bảo đảm tại Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh quận 1 ngày 24/05/2017; 
- Hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 1608-LCL-202000020 ngày 15/01/2020 được công chứng tại Văn phòng công chứng Mai Việt Cường số công chứng 001071; quyển số: 01.TP/CC-SCC/HĐGD, đăng ký giao dịch bảo đảm tại Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh quận 8 ngày 17/01/2020.
- Hợp đồng tín dụng số 1608-LAV-201900222 ngày 12/5/2019 giữa Agribank Chi nhánh Trường Sơn (Bên cho vay) và Công ty Cổ phần thương mại Ngôi Nhà Mới (Bên vay).
- Hợp đồng Ủy quyền giữa Ông Phạm Hữu Thịnh và Bà Nguyễn Thị Kim Yến (bên ủy quyền) Agribank Chi nhánh Trường Sơn (bên được ủy quyền) được chứng nhận tại Văn phòng Công chứng Mai Việt Cường ngày 15/01/2020, số công chứng 001147, quyển số 01TP/CC-SCC/HĐGD;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP443034, số vào sổ cấp GCN: CT26811 do Sở Tài Nguyên & Môi Trường TP.HCM cấp ngày 05/11/2013, đăng ký thay đổi tên chủ sử dụng ngày 30/09/2016 đứng tên Ông Phạm Hữu Thịnh và Bà Nguyễn Thị Kim Yến.
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số phát hành 7977627430 hồ sơ gốc số 1916/2007/GCN do UBND Quận 8, TP.HCM cấp ngày 06/11/2007, cập nhập sang tên ngày 27/12/2019 đứng tên Ông Phạm Hữu Thịnh.
(sau đây được viết tắt là Giấy chứng nhận quyền tài sản)
- Văn bản số: 518/TTCC ngày 01/7/2022 của Trung tâm Thông tin và Tư vấn công chứng – Sở Tư pháp TP.HCM V/v cung cấp thông tin liên quan đến tài sản là nhà đất số 204A An Dương Vương (thửa đất số 8, tờ bản đồ số 11), Phường 16, Quận 8, TPHCM. Theo đó, vào thời điểm 14 giờ 20 phút, ngày 01/7/2022, trung tâm đang nhận được 01 (một) yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về việc tạm ngừng giao dịch liên quan tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại số 204A An Dương Vương, Phường 16, Quận 8, TPHCM.
- Phiếu yêu cầu đăng ký văn bản thông báo xử lý tài sản thế chấp ngày 20/5/2021 của Agribank Chi nhánh Trường Sơn tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận 1.
- Phiếu yêu cầu đăng ký văn bản thông báo xử lý tài sản thế chấp ngày 20/5/2021 của Agribank Chi nhánh Trường Sơn tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận 8.
4.5 Hiện trạng tài sản đấu giá:
- Tài sản được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện xem tài sản đấu giá và tham khảo tất cả các hồ sơ pháp lý liên quan đến tài sản mà Agribank Chi nhánh Trường Sơn hiện có, và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua tài sản đấu giá. 
- Người tham gia đấu giá tài sản xem xét tài sản và tự xác định chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá theo hiện trạng thực tế. Agribank Chi nhánh Trường Sơn, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá. Người trúng đấu giá nhận bàn giao tài sản theo hiện trạng thực tế. Đối với các trường hợp tài sản chưa hoàn thiện pháp lý, trường hợp diện tích thực tế khác biệt so với diện tích trên Giấy chứng nhận quyền tài sản thì người mua tài sản đấu giá có nghĩa vụ tự liên hệ, làm việc với chủ tài sản và các cơ quan, đơn vị có chức năng hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thực hiện thủ tục sang tên, chuyển quyền sở hữu theo quy định.
- Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã xem tài sản và chấp nhận chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá theo hiện trạng thực tế cũng như chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua tài sản đấu giá. Người tham gia đấu giá cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự đối với việc đấu giá tài sản cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá tài sản.

5. Tổng giá khởi điểm: 26.235.675.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ, hai trăm ba mươi lăm triệu, sáu trăm bảy mươi lăm nghìn đồng)

6. Tiền đặt trước: 2.623.567.500 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, sáu trăm hai mươi ba triệu, năm trăm sáu mươi bảy nghìn, năm trăm đồng) nộp vào tài khoản sau:
Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Trí.
Số tài khoản: 1608201011257 tại Agribank chi nhánh Trường Sơn.
-Thời gian nộp tiền đặt trước: trong giờ hành chính, các ngày 01/02/2024, ngày 02/02/2024, ngày 05/02/2024( đến 17 giờ 00 phút ngày 05/02/2024), trừ trường hợp tổ chức đấu giá tài sản và người tham giá đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá (tính thời điểm ngân hàng báo có vào tài khoản).

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản:     
- Thời gian xem tài sản: Trong giờ hành chính, từ ngày 22/01/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 24/01/2024. 
- Địa điểm: tại số 65 Bis đường Lê Thị Riêng, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM và số 204A An Dương Vương, phường 16, Quận 8, TPHCM.

8. Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính, từ ngày 18/01/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 03/02/2024 (tính thời điểm Tổ chức đấu giá nhận được hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá).
- Địa điểm: 67 (Lầu 4.1) Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 TPHCM.
- Giá bán hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

9. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
- Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.
- Người tham gia đấu giá cần tìm hiểu rõ những vấn đề liên quan đến tài sản đấu giá, tìm hiểu kỹ về hiện trạng tài sản và hồ sơ pháp lý tài sản đấu giá, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và rủi ro phát sinh của việc mua tài sản đấu giá, đồng thời cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện sau khi trúng đấu giá.
- Người tham gia đấu giá phải chấp nhận rủi ro và tự chịu chi phí trong trường hợp cuộc đấu giá bị ngừng do các nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát của tổ chức đấu giá tài sản. Tổ chức đấu giá sẽ không bồi thường thiệt hại cho người tham gia đấu giá.
- Tài sản được bán đấu giá theo số liệu trên giấy tờ hiện nay, trong trường hợp số liệu thực tế khác biệt so với số liệu giấy tờ thì người trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm, rủi ro và chi phí.
- Tài sản này Ngân hàng chưa thực hiện thu giữ, chưa nhận bàn giao nên người trúng đấu giá tự chịu mọi rủi ro, tổn thất, trách nhiệm và các chi phí phát sinh trong quá trình bàn giao tài sản trúng đấu giá.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá: 
- Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên.
- Bước giá tối thiểu: 100.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng chẵn).
Để biết thông tin vui lòng liên hệ:
-Công ty đấu giá Hợp danh Thành Trí: Điện thoại: 0918 060 516
-Agribank AMC LTD: Điện thoại: 0902 949 996 (Mr: Nhã).

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi