Agribank Chi nhánh Long Biên thông báo bán đấu giá khoản nợ số 852

06/05/2024

1. Khoản nợ đấu giá: là giá trị khoản nợ của Công ty TNHH TM&DL Tuấn Tài; địa chỉ: Số 121, đường Trưng Trắc, Phường Trưng Trắc, Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên, mã số  doanh nghiệp: 2500207937 do Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp đăng ký lần đầu ngày 15/02/2001 đăng ký thay đổi lần 4 ngày 19/03/2014. Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Minh Tuấn - Chức vụ: Giám đốc. Vay vốn tại Agribank chi nhánh Phúc Yên (nay là Agribank chi nhánh Vĩnh Phúc II). Khoản nợ này đã được bàn giao về Agribank Chi nhánh Long Biên theo Thông báo số: 8936/NHNo-QLRR ngày 16/09/2022 của Tổng Giám đốc Agribank về việc: Phê duyệt danh mục các khoản nợ xấu bàn giao cho chi nhánh đầu mối xử lý nợ. 

2. Tài sản thế chấp : 
- Tài sản thứ nhất: quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 080966, số vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất: H00407, do UBND Thị xã Phúc Yên cấp ngày 23/06/2005, đứng tên: Hộ ông Phạm Minh Tuân và bà Nguyễn Thị Thanh Hải. Tài sản trên được thế chấp tại Agribank để đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Tuấn Tài theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bên thứ ba số: 110/2010/BĐTV, số công chứng: 1685/2010/SCC-ATK; quyển số: 01/2010 được công chứng viên Văn phòng công chứng ATK tỉnh Vĩnh Phúc chứng nhận ngày 05/11/2010. Tài sản đã được đăng ký giao dịch bảo đảm tại Phòng Tài nguyên và Môi trường TX Phúc Yên theo Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bên thứ 3 ngày 05/11/2010;
- Tài sản thứ hai: quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 736177, số vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất: H 00562, do UBND Thị xã Phúc Yên cấp ngày 09/12/2005, đứng tên: Hộ bà Nguyễn Thị Minh. Tài sản trên được thế chấp tại Agribank để đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Tuấn Tài theo Hợp đồng thế chấp (quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bên thứ ba) số: 112/2010/BĐTV, số công chứng: 1686/2010/SCC-ATK; quyển số: 01/2010 được công chứng viên Văn phòng công chứng ATK tỉnh Vĩnh Phúc chứng nhận ngày 05/11/2010. Tài sản đã được đăng ký giao dịch bảo đảm tại Phòng Tài nguyên và Môi trường TX Phúc Yên theo Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bên thứ 3 ngày 05/11/2010;
- Tài sản thứ ba: quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 736117, số vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất: H 00550, do UBND Thị xã Phúc Yên cấp ngày 05/12/2005, đứng tên: Hộ bà Nguyễn Thị Minh. Tài sản trên được thế chấp tại Agribank để đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Tuấn Tài theo Hợp đồng thế chấp (quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bên thứ ba) số: 113/2010/BĐTV, số công chứng: 1687/2010/SCC-ATK; quyển số: 01/2010 được công chứng viên Văn phòng công chứng ATK tỉnh Vĩnh Phúc chứng nhận ngày 05/11/2010. Tài sản đã được đăng ký giao dịch bảo đảm tại Phòng Tài nguyên và Môi trường TX Phúc Yên theo Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bên thứ 3 ngày 05/11/2010;
- Tài sản thứ tư: quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 736119, số vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất: H 00551, do UBND Thị xã Phúc Yên cấp ngày 05/12/2005, đứng tên: Hộ bà Nguyễn Thị Minh. Tài sản trên được thế chấp tại Agribank để đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Tuấn Tài theo Hợp đồng thế chấp (quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bên thứ ba) số: 114/2010/BĐTV, số công chứng: 1688/2010/SCC-ATK; quyển số: 01/2010 được công chứng viên Văn phòng công chứng ATK tỉnh Vĩnh Phúc chứng nhận ngày 05/11/2010. Tài sản đã được đăng ký giao dịch bảo đảm tại Phòng Tài nguyên và Môi trường TX Phúc Yên theo Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bên thứ 3 ngày 05/11/2010;
- Tài sản thứ năm: Nhà văn phòng - Siêu thị Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Tuấn Tài, diện tích 4.374 m2, gồm 9 tầng, cao 40,5m. Nằm trên thửa đất số: 99, tờ bản đồ số: 23, Địa chỉ: Số 121 Trưng Trắc - Thị xã Phúc Yên - Vĩnh Phúc, số Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: AB 080966 do UBND thị xã Phúc Yên cấp ngày 23/06/2005; Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản: Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, Giấy phép xây dựng số: 110/GPXD do Sở xây dựng Tình Vĩnh Phúc cấp ngày 25/08/2005, Hồ sơ quyết toán công trình Trụ sở văn phòng - Siêu thị Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Tuấn Tài, Báo cáo kiểm toán số 87/BCKT/XDCB ngày 13/09/2007 của Công ty TNHH Kiểm toán Đông Duơng. Tài sản trên được thế chấp tại Agribank để đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Tuấn Tài theo Hợp đồng thế chấp tài sản số: 01/2009/BĐTS, số công chứng: 1397 quyển số: 01/2009/TP/CC-SCC/HĐGD được công chứng viên Phòng công chứng số 2 Tỉnh Vĩnh Phúc chứng nhận ngày 28/04/2009. Tài sản đã được đăng ký giao dịch bảo đảm tại Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Vĩnh Phúc theo Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất ngày 14/05/2009;
 
3. Giá khởi điểm là: 62.148.375.983 VNĐ (Bằng chữ: Sáu mươi hai tỷ, một trăm bốn mươi tám triệu, ba trăm bảy mươi lăm nghìn, chín trăm tám mươi ba đồng).
Giá trên chưa bao gồm thuế, phí, chi phí khác, khách hàng trúng đấu giá tự chịu các loại thuế, phí và chi phí khác liên quan đến chuyển quyền, sở hữu của khoản nợ theo quy định của pháp luật

4. Tiền đặt trước: 6.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ đồng).

5. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 09 giờ 30 phút ngày 23/5/2024 tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Công Minh.
Agribank Chi nhánh Long Biên Kính trình Quý Ban đăng tải thông tin trên trang Website Agribank về việc Agribank Chi nhánh Long Biên bán đấu giá khoản nợ nêu trên.
Nội dung thông tin chi tiết về thời gian, địa điểm đấu giá và các thông tin khác liên hệ:
-Công ty đấu giá hợp danh Công Minh, địa chỉ: Số 7/B8 Ngõ 8 Đường Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội; Điện thoại: 0936308939
-Ngân hàng Agribank Chi nhánh Long Biên - Số 562 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Số điện thoại liên hệ tại phòng Xử lý nợ : 02436501934

 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi