Agribank Sài Gòn thông báo thu giữ tài sản đảm bảo

22/09/2022

I.    Thông tin Khách hàng: 

Tên Khách hàng

Công ty TNHH Cườm Việt

Mã số doanh nghiệp

Số 0314096567 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp, đăng ký lần đầu ngày 04/11/2016, đăng ký thay đổi lần 10 ngày 22/6/2022.

Địa chỉ

Trụ sở: 51 Cầu Xây, P. Tân Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Người đại diện

Bà Đặng Thị Quỳnh - Chức vụ: Giám đốc

Mã khách hàng

1600-303883852

Xếp hạng tín dụng

Loại A

Dư nợ hiện tại

Nợ gốc: 119.999.818.212 đồng

Nợ lãi:  6.856.247.294 đồng

Nhóm nợ tại thời điểm xử lý tài sản bảo đảm

Nhóm 2

Ngành nghề SXKD theo hệ thống XHTD nội bộ

Kinh doanh vật liệu xây dựng với các mặt hàng chủ lực là khung nhôm cửa kính thép xây dựng các loại, xi măng, gạch, sơn, sàn gỗ...

 

II. Thông tin về tài sản bảo đảm cần thu giữ của khoản vay:
Công ty TNHH Cườm Việt (Giấy CNĐKKD: Mã số doanh nghiệp - Mã số thuế 0314096567 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp, đăng ký lần đầu ngày 04/11/2016, đăng ký thay đổi lần 10 ngày 22/6/2022. Trụ sở: 51 Cầu Xây, P. Tân Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh), sau đây gọi là “Khách hàng vay”  đã vay vốn tại Agribank Chi nhánh Sài Gòn và đã dùng tài sản của các ông/bà Đỗ Mạnh Cường, Phan Thị Hồng Thanh; Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Thu Huyền; Đỗ Văn Hà, Nguyễn Thị Hương Giang; Nguyễn Thu Hà; Phạm Thị Trâm; Nguyễn Thu Hằng, Nguyễn Văn Tú để bảo đảm cho khoản vay trên, sau đây gọi là “Bên bảo đảm”.
Trong quá trình thực hiện hợp đồng tín dụng số 1600-LAV-202001599 ngày 15/10/2020, Khách hàng vay đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trả nợ, các điều khoản trong hợp đồng tín dụng đã ký nên toàn bộ các khoản vay đã bị chuyển thành nợ xấu. Agribank Chi nhánh Sài Gòn đã nhiều lần đôn đốc, tạo điều kiện, tuy nhiên Khách hàng vay vẫn không thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ. 
Tạm tính đến ngày 20/09/2022, dư nợ của Khách hàng vay tại Agribank Chi nhánh Sài Gòn như sau:
Nợ gốc          : 119.999.818.212 đồng;
Nợ lãi            :     7.092.959.264 đồng;
Tổng Nợ       :  127.092.777.476 đồng.
Do đó, ngày 20/09/2022, Agribank Chi nhánh Sài Gòn đã ban hành Quyết định số: 637/QĐ-NHNo.SG-KHDN về việc thu giữ tài sản bảo đảm, vì vậy bằng văn bản này, Agribank Chi nhánh Sài Gòn thông báo sẽ tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm theo quyết định nêu trên để xử lý, thu hồi khoản nợ xấu của Khách hàng vay cho Agribank Chi nhánh Sài Gòn theo đúng quy định pháp luật.
Đồng thời Agribank Chi nhánh Sài Gòn yêu cầu Bên bảo đảm cùng tất cả các tổ chức/cá nhân có tài sản riêng đang ở trên tài sản bảo đảm hoặc đang cư trú trên tài sản bảo đảm nhanh chóng:
- Di chuyển toàn bộ đồ đạc cũng như tài sản riêng ra khỏi tài sản bảo đảm; 
- Tìm kiếm nơi cư trú khác;
- Thực hiện tự nguyện bàn giao thực tế tài sản bảo đảm cho Agribank Chi nhánh Sài Gòn trong vòng 15 ngày kể từ ngày thông báo này được phát hành, hết thời hạn này Agribank Chi nhánh Sài Gòn sẽ tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm theo kế hoạch thu giữ tại Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm số 762/TB-NHNoSG-KHDN ngày 20/09/2022.
Kể từ sau thời điểm thu giữ tất cả các tài sản riêng ở trên tài sản bảo đảm Agribank Chi nhánh Sài Gòn sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự mất mát cũng như hao mòn liên quan, đồng thời niêm phong không cho di chuyển cho đến khi chủ tài sản với đầy đủ giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp liên hệ nhận lại. Sau khi thu giữ lực lượng bảo vệ của Agribank Chi nhánh Sài Gòn hoặc thuê từ đơn vị thứ ba sẽ là lực lượng tiếp quản cũng như trông giữ tài sản bảo đảm, mọi sự cư trú, ra vào đều phải được sự cho phép từ Agribank Chi nhánh Sài Gòn.
KẾ HOẠCH THU GIỮ NHƯ SAU:
- Thời gian thu giữ dự tính: Từ ngày 07/10/2022 cho đến ngày hoàn thành việc thu giữ trên thực tế.
- Địa điểm thu giữ: Tại địa chỉ tài sản bảo đảm.
- Tài sản thu giữ:
Quyền sử dụng 21 thửa đất tại xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, cụ thể:

STT

Hợp đồng thế chấp

Chủ sở hữu

Thửa đất số

Tờ bản đồ số

Diện tích

(m2)

Địa chỉ thửa đất

Hình thức sử dụng

Mục đích sử dụng

Thời hạn sử dụng

Số sổ

Số vào sổ cấp GCN

Ngày cấp

Nơi cấp

1

1600-LCL-201901372

Đỗ Mạnh Cường

753

184

398,7

xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Sử dụng riêng

Đất ở tại nông thôn

Lâu dài

CP882339

CS01751

31/01/2019

Sở Tài nguyền và Môi trường T.Vĩnh Phúc

2

752

450,5

CP882336

CS01749

3

751

441,3

CP882338

CS01752

4

1600-LCL-201901375

Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Thu Huyền

774

184

415,2

xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Sử dụng riêng

Đất ở tại nông thôn

Lâu dài

CR161300

CS02032

19/6/2019

Sở Tài nguyền và Môi trường T.Vĩnh Phúc

5

783

415,2

CR161299

CS02031

6

1600-LCL-201901376

Đỗ Văn Hà

628

184

355,3

xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Sử dụng riêng

Đất ở tại nông thôn

Lâu dài

CP882378

CS01809

28/2/2019

Sở Tài nguyền và Môi trường T.Vĩnh Phúc

7

615

355,3

CP882379

CS01811

8

798

338,1

CP882384

CS01804

9

784

415,2

CP882385

CS01803

10

622

367,8

CP882382

CS01806

11

2922/2019

Phạm Thị Trâm

589

175

400

xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Sử dụng riêng

Đất ở tại nông thôn

Lâu dài

CP882367

CS01800

28/02/2019

Sở Tài nguyền và Môi trường T.Vĩnh Phúc

12

766

184

353,2

CP882375

CS01793

13

618

184

358,3

CP882372

CS01796

14

765

184

353,2

CP882376

CS01792

15

772

184

415,2

CP882374

CS01794

16

1600-LCL-202000113

Nguyễn Thu Hằng

593

175

387,1

xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Sử dụng riêng

Đất ở tại nông thôn

Lâu dài

CR982578

CS02225

09/10/2019

Sở Tài nguyền và Môi trường T.Vĩnh Phúc

17

749

184

384,6

CR982579

CS02226

18

779

184

353,2

CU359763

CS02390

15/01/2020

19

727

184

300

CU359765

CS02389

20

736

184

315,4

CU359766

CS02388

21

780

184

353,2

CU359764

CS02392

16/01/2020

 

Trong quá trình thu giữ nếu cá nhân/tổ chức liên quan nào cố tình không bàn giao tài sản bảo đảm, không di dời tài sản cá nhân ra khỏi tài sản bảo đảm, có hành vi chống đối, cản trở gây mất an ninh trật tự hoặc có hành vi vi phạm pháp luật thì kính đề nghị UBND và Cơ quan Công an địa phương với chức năng và quyền hạn của mình hỗ trợ Agribank Chi nhánh Sài Gòn thu giữ và tiếp quản tài sản bảo đảm theo quy định pháp luật.
Khách hàng vay/Bên bảo đảm phải chịu toàn bộ các chi phí xử lý nợ phát sinh kể từ thời điểm Agribank Chi nhánh Sài Gòn chuyển nợ xấu khoản vay, các chi phí này sẽ được tính là nghĩa vụ phải thanh toán kèm theo khoản nợ hoặc trừ vào tiền bán tài sản qua đấu giá.
Agribank Chi nhánh Sài Gòn cam kết tài sản bảo đảm trên đây đáp ứng đủ các điều kiện hiện hành về thu giữ tài sản bảo đảm và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin nêu trên.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi