Agribank Chi nhánh Bến Thành thông báo lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản 390

31/05/2023

1. Người có tài sản cần định giá:
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bến Thành
Địa chỉ: 113 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
Đại diện: Ông/bà Trần Ngọc Phúc     Chức vụ:Giám đốc
 

2. Mô tả tài sản cần định giá:
Quyền sử dụng đất tại: 
+ Địa chỉ thửa đất: xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP. HCM;
+ Thửa đất số: 218; Tờ bản đồ số: 18;
+ Diện tích: 861 m2 (Bằng chữ: Tám trăm sáu mươi mốt mét vuông); 
+ Mục đích sử dụng: LM;
+ Thời hạn sử dụng: 20 năm.
Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số V 125935, số vào sổ cấp GCN: 02839/QSDĐ do UBND huyện Hóc Môn cấp ngày 08/8/2002.

3. Mục đích định giá tài sản.
Xác định giá trị tài sản bảo đảm để làm căn cứ chọn giá khởi điểm đưa ra bán đấu giá công khai nhằm thu hồi nợ xấu của Ông Lê Thanh Trúc và bà Trần Ánh Nguyệt.

4. Tiêu chuẩn doanh nghiệp định giá tài sản được lựa chọn.
- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ tài chính.
- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014, Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 của Bộ tài chính và các quy định của pháp luật về thẩm định giá.
- Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín,....
- Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá khoản nợ, tài sản bảo đảm, tài sản liên quan đến khoản nợ,...)
- Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư theo quy định, chịu trách nhiệm về giá trị thẩm định.

5. Hồ sơ cần có:
-    Hồ sơ năng lực;
-    Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (đã bao gồm chi phí đi thẩm định).

6. Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ:
- Thời hạn: trước 17h00 ngày 02/6/2023
- Công bố kết quả: Ngày 05/6/2023
- Nộp hồ sơ đăng ký tham gia định giá tài sản: Phòng Kế hoạch kinh doanh - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bến Thành, địa chỉ: 113 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Mọi thông tin trao đổi liên hệ với Agribank Chi nhánh Bến Thành, ông Thân Ngọc Hiếu, số điện thoại: 090.880.1985, 
Trân trọng thông báo./.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi