Agribank Chi nhánh Bình Tân thông báo lựa chọn đơn vị thẩm định giá khoản nợ số 704

12/06/2024

1/ Khoản nợ cần thẩm định giá: Khoản nợ của Công ty TNHH thương mại Âu Việt tại Agribank chi nhánh Bình Tân theo hợp đồng tín dụng số 6200LAV201001245 ngày 30/11/2010. Giá trị ghi sổ của khoản nợ tạm tính đến ngày 11/06/2024 là: 20.628.100.398 đồng.
Trong đó: Gốc: 5.115.320.340 đồng
Lãi: 15.512.780.058 đồng 

2/ Mục đích thẩm định giá: Làm cơ sở để xác định giá khởi điểm đưa khoản nợ ra bán đấu giá công khai, minh bạch theo quy định pháp luật.

3/ Nguồn gốc của khoản nợ: Khoản nợ của Công ty TNHH thương mại Âu Việt tại Agribank chi nhánh Bình Tân theo hợp đồng tín dụng số 6200LAV201001245 ngày 30/11/2010.

4/ Tiêu chí lựa chọn tổ chức thẩm định giá:
a. Tổ chức thẩm định giá được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh tổ chức định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ tài chính.
b. Tổ chức thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành. 
c. Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014, Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 của Bộ tài chính và các quy định của pháp luật về thẩm định giá.
d. Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín.
e. Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá khoản nợ, tài sản bảo đảm, tài sản liên quan đến khoản nợ).
f. Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư theo quy định, chịu trách nhiệm về giá trị thẩm định.

5/ Hồ sơ gồm có:
Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp và hồ sơ năng lực của doanh nghiệp thẩm định giá.
Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá: Phí dịch vụ thẩm định giá sau thuế đã bao gồm chi phí khảo sát thực tế tài sản.

6/ Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ:  
Thời gian nộp hồ sơ: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá khoản nợ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Agribank.
Phương thức và địa chỉ nộp hồ sơ: Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện đến Agribank chi nhánh Bình Tân – địa chỉ: số 676 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh (Người liên hệ: Ông Nguyễn Văn An – Trưởng phòng KHDN, Điện thoại: 0909.888.488). 
Lưu ý: Agribank chi nhánh Bình Tân không thông báo và không hoàn trả hồ sơ đối với các doanh nghiệp thẩm định giá không được lựa chọn. 

 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi