Agribank Chi nhánh Lý Thường Kiệt thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản bảo đảm số 790

25/04/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH CƯỜNG THỊNH    
- Địa chỉ trụ sở chính: 61A Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, TP.HCM.
- Điện thoại: 028 2223 4488
- Giấy chứng nhận ĐKDN Cty cổ phần, mã số doanh nghiệp: 0313766258 do Sở KH & ĐT Tp.HCM cấp lần đầu ngày 20/4/2016.    
- Người đại diện theo pháp luật: Ông PHAN HÙNG CƯỜNG  Chức vụ: Tổng Giám đốc
- CMND số: 321 383 364 cấp tại CA Tỉnh Bến Tre.
- CCCD số: 083 089 002 839 cấp tại cục CS QLHC về TTXH
*   Giá trị khoản nợ (Số liệu tạm tính đến thời điểm 20/04/2024): 
-    Dư nợ gốc:  70.000.000.000 đồng
-    Dư nợ lãi:    14.298.490.777 đồng
1.2. Thông tin tài sản đảm bảo:

STT

 

Tên tài sản

Đặc điểm tài sản

Chủ sử dụng, sở hữu

01

Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số: 567; Tờ bản đồ số: 09 (TL 02/CT-UB); Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Tp.HCM

- Thửa đất số: 567;   Tờ bản đồ số: 09 (TL 02/CT-UB);

- Địa chỉ đất: Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Tp.HCM;

- Diện tích: 200,00 m2 (bằng chữ: Hai trăm phẩy không mét vuông),

- Hình thức sử dụng: riêng: 200 m2; chung: không;

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị,

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài,

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 119168; số vào sổ cấp GCN: CH 00194 do UBND Quận Bình Tân, Tp.HCM cấp ngày 18/03/2010, cập nhật thay đổi chủ sử dụng đất ngày 29/03/2019

Phan Hùng Cường - CCCD số: 083 089 002 839 (CMND cũ số: 321 383 364)

02

Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số: 677; Tờ bản đồ số: 1; Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Tp.HCM

- Thửa đất số: 677;   Tờ bản đồ số: 1;

- Địa chỉ đất: Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Tp.HCM;

- Diện tích: 391 m2 (bằng chữ: Ba trăm chín mươi mốt mét vuông),

- Hình thức sử dụng: sử dụng riêng;

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị ODT (357,5 m2), đất trồng lúa nước còn lại LUK (33,5 m2); 

- Thời hạn sử dụng: Đất ở tại đô thị: Lâu dài, đất trồng lúa nước còn lại đến năm 2070;

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận tặng cho đất được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất 357,5 m2; Nhận tặng cho đất được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất 33,5 m2.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CM 219468; số vào sổ cấp GCN: CS 16382 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tp.HCM cấp ngày 17/08/2018, cập nhật thay đổi chủ sử dụng đất ngày 29/03/2019

 

Phan Hùng Cường - CCCD số: 083 089 002 839 (CMND cũ số: 321 383 364)

03

Quyền sử dụng đất tại Thửa đất : 985; Tờ bản đồ : 47; Phường Phú Hữu, Quận 9, TP. HCM

+ Thửa đất : 985; Tờ bản đồ : 47;

+ Địa chỉ : Phường Phú Hữu, Quận 9, TP. HCM.

+ Diện tích : 1.843,30 m2 (Bằng chữ : Một nghìn tám trăm bốn mươi ba phẩy ba mươi mét vuông).  

+ Hình thức sử dụng : Sử dụng riêng;

+ Mục đích sử dụng : Đất ở 1.511,90 m2; đất trồng cây lâu năm 331,40 m2;

+ Thời hạn sử dụng: Đất ở: Lâu dài; Đất trồng cây lâu năm 21/11/2068;

+ Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất: 1.511,90 m2; Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất: 331,40 m2.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CI 781108, số vào sổ cấp GCN: CH 08389 do UBND Quận 9, Tp.HCM cấp ngày 28/8/2017 (đã cập nhật biến động ngày 26/4/2021)

Nguyễn Nhật Tài - CCCD số: 083 087 000 055

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:
- Thời gian nhận hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tiếp từ 8 giờ ngày 26/04/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 07/05/2024 (Hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước 17 giờ 00 phút ngày 07/05/2024 với điều kiện Agribank chi nhánh Lý Thường Kiệt phải nhận được trước 11 giờ 30 phút ngày 08/05/2024).
- Địa điểm nhận hồ sơ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Lý Thường Kiệt
+Địa chỉ tại: 162-166 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM
(Đầu mối liên hệ: Phòng Khách hàng doanh nghiệp, đầu mối liên hệ: Ông Nguyễn Tuấn Liêm – Email: liemnguyentuan@agribank.com.vn – Di động: 0913 690203)

3.Giá khởi điểm: 
- Giá khởi điểm khoản nợ của CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH CƯỜNG THỊNH là giá trị ghi sổ khoản nợ tại thời điểm đấu giá.

4. Tiêu chí lựa chọn:
- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với khoản nợ của Agribank;
- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp;
- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm;
- Có phương án đấu giá;
- Có năng lực kinh nghiệm và uy tín khi tổ chức đấu giá tài sản được bảo đảm;
- Có thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá khoản nợ phù hợp.
Lưu ý: Agribank chi nhánh Lý Thường Kiệt sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức bán đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả lựa chọn được hiểu là không được lựa chọn, Agribank chi nhánh Lý Thường Kiệt không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi