Agribank Chi nhánh 3 thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm số 837

31/05/2024

1. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 3. Địa chỉ: Số 112 Trần Quốc Thảo, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh.

2. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam: 
Trụ sở chính: Số 56 Hiền Vương, P. Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh.
Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh: Số 79 đường 44, phường 14, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại liên hệ: 08.8815.4369

3. Khoản nợ đấu giá: 
3.1 Toàn bộ khoản nợ (nợ gốc, lãi và lãi phạt đối với dư nợ gốc quá hạn) của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Vạn Tín Phát tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 3 theo Hợp đồng tín dụng số 1602-LAV-201900381 ngày 10/5/2019 (sau đây gọi tắt là “Khoản nợ”).
3.2. Thông tin Khoản nợ và hồ sơ Khoản nợ: 
3.2.1. Thông tin Khoản nợ: 
- Tên Khách hàng: Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Vạn Tín Phát
(Tên cũ: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Vạn Phát Lợi)
- Giấy chứng nhận ĐKKD số:
- Địa chỉ: số 69/48 Đường số 3, Khu phố 4, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
- Giá trị ghi sổ khoản nợ đến ngày 29/02/2024: 103.041.662.552 đồng (Bằng chữ: Một trăm lẻ ba tỷ, không trăm bốn mươi mốt triệu, sáu trăm sáu mươi hai nghìn, năm trăm năm mươi hai đồng), trong đó: 
+ Nợ gốc: 70.000.000.000 đồng. 
+ Lãi phạt: 33.041.662.552 đồng. 
Ghi chú: Tiền lãi phạt tiếp tục phát sinh từ ngày 29/02/2024 cho đến khi Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Vạn Tín Phát thanh toán hết nợ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 3. 
- Biện pháp bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán của bên nợ đối với Khoản nợ: theo Danh mục tài sản bảo đảm đính kèm.
3.2.2 Hiện trạng khoản nợ đấu giá: 
- Là khoản nợ của bên vay là Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Vạn Tín Phát tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 3 theo Hợp đồng tín dụng số 1602-LAV-201900381 ngày 10/5/2019. Tài sản bảo đảm của khoản nợ theo Phụ lục Tài sản đảm bảo đính kèm Hợp đồng này. 
- Khoản nợ được bán theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn –nếu có) và theo phương thức có sao bán vậy. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện để tham khảo toàn bộ hồ sơ của khoản nợ. Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợ đấu giá. 
3.2.3. Hồ sơ Khoản nợ: Các hồ sơ, tài liệu liên quan đến Khoản nợ (sau đây gọi tắt là “Hồ sơ Khoản nợ”) bao gồm: 
i) Hồ sơ pháp lý: 
- Hợp đồng tín dụng số 1602-LAV-201900381 ngày 10/5/2019, 
- Hợp đồng Thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 1602-LCL-201900304 ngày 14/5/2019, 
- Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp, Hồ sơ tài sản theo Phụ lục Tài sản đảm bảo đính kèm hợp đồng này. 
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 3 không chịu trách nhiệm về giá trị, chất lượng, tình trạng Khoản nợ, tài sản bảo đảm cũng như số liệu liên quan.

4. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, tiền mua hồ sơ của tài sản:
- Giá khởi điểm của khoản nợ: 75.012.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ không trăm mười hai triệu đồng). Giá khởi điểm của tài sản chưa bao gồm phí công chứng, các loại thuế, phí và chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng khoản nợ bán đấu giá.
- Tiền đặt trước (5%): 3.750.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, bảy trăm năm mươi triệu đồng). 
- Bước giá: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng).
- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng một hồ sơ).

5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: 
- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá. 
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản:
Thời gian xem hồ sơ khoản nợ: Từ 08 giờ 00 phút ngày 31/05/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 17/06/2024 (trong giờ hành chính).
Địa điểm xem hồ sơ khoản nợ: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam – Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh số 79 đường 44, phường 14, quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh.

7. Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước và tổ chức đấu giá:
Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 31/05/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 17/06/2024 (trong giờ hành chính).
Thời gian nộp tiền đặt trước là các ngày 17/06/2024, ngày 18/06/2024 và ngày 19/06/2024 (trong giờ hành chính).
Thời gian tổ chức đấu giá: 9 giờ 15 phút ngày 20/06/2024

8. Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, tổ chức đấu giá:
Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam -Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh: số 79 đường 44, phường 14, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08.8815.4369.

9. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính, phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan được tham gia đăng ký, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản. . Nếu khách hàng tham gia đấu giá không cung cấp đầy đủ chứng từ đã nộp tiền đặt trước đúng thời hạn theo quy định là các ngày 17/06/2024, ngày 18/06/2024 và ngày 19/06/2024 (trong giờ hành chính) thì sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá        
(Lưu ý:
- Khoản nợ được bán theo nguyên trạng về dư nợ, tài sản bảo đảm, hồ sơ khoản nợ,... và mọi vấn đề, yếu tố khác có liên quan đến khoản nợ tại thời điểm khoản nợ được đưa ra đấu giá. 
- Người tham gia đấu giá tự nguyện cam kết đã tìm hiểu các thông tin, tính pháp lý về nguồn gốc của Khoản nợ và tài sản bảo đảm, đã biết và hiểu rõ về bên nợ và bên bảo đảm, đã xem xét đầy đủ Hồ sơ Khoản nợ và chấp nhận nguyên trạng Hồ sơ Khoản nợ tại thời điểm xem tài sản đấu giá. Người tham gia đấu giá tự nguyện cam kết không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào liên quan đến tính pháp lý của Khoản nợ, Hồ sơ Khoản nợ và tài sản đảm bảo. 
- Kể từ thời điểm chuyển giao quyền, nghĩa vụ liên quan đến khoản nợ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 3 cho người mua khoản nợ theo quy định tại hợp đồng mua bán Khoản nợ, người mua Khoản nợ sẽ kế thừa, chịu trách nhiệm đối với bất kỳ rủi ro pháp lý, rủi ro kinh doanh nào liên quan đến Khoản nợ, hồ sơ Khoản nợ và tài sản đảm bảo. 
- Trong trường hợp vì sự kiện bất khả kháng hoặc thực hiện theo quyết định, yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền dẫn đến việc các bên không thể thực hiện được việc tổ chức đấu giá và/hoặc ký kết hợp đồng mua bán khoản nợ thì các hợp đồng mà các bên đã ký kết được coi là không có hiệu lực, khi đó Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 3, Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam, người trúng đấu giá phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận, bên có lỗi gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 
- Người trúng đấu giá có trách nhiệm tự liên hệ với cơ quan chức năng, thực hiện các công việc cần thiết khác liên quan đến thủ tục kê khai, nộp thuế, phí, lệ phí, đăng ký, hợp thức hóa giấy tờ, tài liệu sau khi mua Khoản nợ theo quy định của pháp luật. 
- Người trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán chi phí cho việc chuyển giao tài sản bảo đảm và các chi phí khác phát sinh (nếu có) khi thực hiện mua Khoản nợ.)
Mọi thông tin trao đổi liên hệ với: Ông Hồ Phi Điệp, chức vụ: Cán bộ Tín dụng – Agribank Chi nhánh 3, số điện thoại: 0986806911, Địa chỉ liên hệ: 112 Trần Quốc Thảo, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi