Agribank AMC LTD thông báo đấu giá khoản vay 2597

27/09/2023

1. Tổ chức bán đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM.

2. Bên có tài sản bán đấu giá: : Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tân Bình - Địa chỉ: 1200 Lạc Long Quân, Phường 8, Q.Tân Bình, Tp.HCM.
* Đại diện bên có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank AMC LTD) - Địa chỉ: Tầng 8, Tầng 9 Số 135 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Tài sản đấu giá, hồ sơ pháp lý, hiện trạng của tài sản
3.1 Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 177, 377 tờ bản đồ số 32; Thửa đất số 418 tờ bản đồ số 45; Thửa đất số 576, 577 tờ bản đồ số 11 tọa lạc tại xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa; Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 272, 276 tờ bản đồ số 31 tọa lạc tại xã Cam Phước Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 188 tờ bản đồ số 27 tọa lạc tại xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa; cụ thể:
Tài sản 1: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 177, tờ bản đồ số 32 tọa lạc tại thôn Tân Sinh Tây, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa theo Giấy chứng nhận QSDĐ QSHNở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành: CS 924414, số vào sổ cấp GCN: CS02415 do Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 26/9/2019, đứng tên Bà Dương Gia Linh.
- Vị trí: thửa đất số: 177, tờ bản đồ số: 32 tọa lạc tại thôn Tân Sinh Tây, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa;
- Diện tích: 3056,9m2; 
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; 
- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn; 
- Thời hạn sử dụng: lâu dài. 
Tài sản 2: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 377, tờ bản đồ số 32 tọa lạc tại thôn Tân Sinh Tây, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa theo Giấy chứng nhận QSDĐ QSHNở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành: CS 919561, số vào sổ cấp GCN: CS02571 do Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 15/10/2019, đứng tên Bà Dương Gia Linh.
- Vị trí: thửa đất số: 377, tờ bản đồ số: 32 tọa lạc tại thôn Tân Sinh Tây, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa;
- Diện tích: 1034,2m2; 
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; 
- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn; 
- Thời hạn sử dụng: lâu dài. 
Tài sản 3: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 418, tờ bản đồ số 45 tọa lạc tại thôn Tân Sinh Tây, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa theo Giấy chứng nhận QSDĐ QSHNở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành: CY 869235; số vào sổ cấp GCN: CS05568 do Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 28/10/2020, đứng tên Bà Dương Gia Linh.
- Vị trí: thửa đất số: 418, tờ bản đồ số: 45 tọa lạc tại thôn Tân Sinh Tây, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa;
- Diện tích: 575,2m2; 
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; 
- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn; 
- Thời hạn sử dụng: lâu dài. 
Tài sản 4: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 576, tờ bản đồ số 11 tọa lạc tại thôn Tân Lập, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa theo Giấy chứng nhận QSDĐ QSHNở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành: CX 291417; số vào sổ cấp GCN: CS04573 do Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 17/7/2020, đứng tên Ông Trần Văn Hảo.
- Vị trí: thửa đất số: 576, tờ bản đồ số: 11 tọa lạc tại thôn Tân Lập, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa;
- Diện tích: 230,7m2; 
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; 
- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn; 
- Thời hạn sử dụng: lâu dài. 
Tài sản 5: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 577, tờ bản đồ số 11 tọa lạc tại thôn Tân Lập, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa theo Giấy chứng nhận QSDĐ QSHNở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành: CX 291419; số vào sổ cấp GCN: CS04575 do Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 17/7/2020, đứng tên Ông Trần Văn Hảo.
- Vị trí: thửa đất số: 577, tờ bản đồ số: 11 tọa lạc tại thôn Tân Lập, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa;
- Diện tích: 225,5m2; 
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; 
- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn; 
- Thời hạn sử dụng: lâu dài. 
Tài sản 6: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 272, tờ bản đồ số 31 tọa lạc tại thôn Tân Lập, xã Cam Phước Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa theo Giấy chứng nhận QSDĐ QSHNở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành: CY 869170; số vào sổ cấp GCN: CS01030 do Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 28/10/2020, đứng tên Bà Dương Gia Linh.
- Vị trí: thửa đất số: 272, tờ bản đồ số: 31 tọa lạc tại thôn Tân Lập, xã Cam Phước Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa;
- Diện tích: 434m2; 
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; 
- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn; 
- Thời hạn sử dụng: lâu dài. 
Tài sản 7: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 276, tờ bản đồ số: 31 tọa lạc tại thôn Tân Lập, xã Cam Phước Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa theo Giấy chứng nhận QSDĐ QSHNở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành: CY 869310; số vào sổ cấp GCN: CS01038 do Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 29/10/2020, đứng tên Bà Dương Gia Linh.
- Vị trí: thửa đất số: 276, tờ bản đồ số: 31 tọa lạc tại thôn Tân Lập, xã Cam Phước Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa;
- Diện tích: 555,1m2; 
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; 
- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn; 
- Thời hạn sử dụng: lâu dài. 
Tài sản 8: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 188, tờ bản đồ số 27 tọa lạc tại thôn Bãi Giếng 2, xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa theo Giấy chứng nhận QSDĐ QSHNở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành: CĐ 640688; số vào sổ cấp GCN: CH00575 do UBND H.Cam Lâm cấp ngày 20/12/2016, đứng tên Bà Dương Gia Linh.
- Vị trí: thửa đất số: 188, tờ bản đồ số: 27 tọa lạc tại thôn Bãi Giếng 2, xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa;
- Diện tích: 1625,9m2; 
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; 
- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn; 
- Thời hạn sử dụng: lâu dài. 
Ghi chú: Tài sản đang được thế chấp tại Agribank Chi nhánh Tân Bình theo Hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất số: 6360-LCL-202000266 ngày 27/05/2020; số: 6360-LCL-202000565 ngày 02/11/2020 và số: 6360-LCL-202100021 ngày 12/01/2021 giữa Agribank Chi nhánh Tân Bình (bên nhận thế chấp), Bà Dương Gia Linh (bên thế chấp) và Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Hưng Phát (bên được cấp tín dụng).
3.2 Người có tài sản đấu giá; nguồn gốc, tình trạng pháp lý của tài sản và hồ sơ pháp lý kèm theo: 
a. Người có tài sản đấu giá: 
Bên nhận thế chấp tài sản - Bên có quyền đưa tài sản ra đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tân Bình.
Địa chỉ: 1200 Lạc Long Quân, Phường 8, Q.Tân Bình, Tp.HCM
b. Đại diện cho bên có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank AMC LTD). 
Địa chỉ: Tầng 8, Tầng 9 Số 135 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
c. Nguồn gốc, tình trạng pháp lý của tài sản: Là tài sản bảo đảm cho khoản vay của Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Hưng Phát tại Agribank Chi nhánh Tân Bình.
d. Hồ sơ pháp lý kèm theo:    
- Hợp đồng tín dụng số 6360-LAV-202100009 ngày 05/01/2021 ký giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tân Bình và bên vay vốn là Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Hưng Phát;
- Hợp đồng thế chấp số: 6360-LCL-202000266 ngày 27/05/2020 giữa Agribank Chi Nhánh Tân Bình và bà Dương Gia Linh được công chứng tại Văn phòng Công chứng Trường An; số công chứng 3661, quyển số: 01TP/CC-SCC/HĐGD;
- Hợp đồng thế chấp số: 6360-LCL-202000565 ngày 02/11/2020 giữa Agribank Chi Nhánh Tân Bình và bà Dương Gia Linh được công chứng tại VP Công chứng Lê Quang Bắc; số công chứng 975, quyển số: 01/2020TP/CC-SCC/HĐGD;
- Hợp đồng thế chấp số: 6360-LCL-202100021 ngày 12/01/2021 giữa Agribank Chi Nhánh Tân Bình và ông Trần Văn Hảo; bà Nguyễn Trương Bảo Trân (có bà Dương Gia Linh là đại diện theo ủy quyền) được công chứng tại VP Công chứng Lê Quang Bắc; số công chứng 135, quyển số: 01/2021TP/CC-SCC/HĐGD;
- Giấy chứng nhận QSDĐ QSHNở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành: CS 924414, số vào sổ cấp GCN: CS02415 do Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 26/9/2019;
- Giấy chứng nhận QSDĐ QSHNở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành: CS 919561, số vào sổ cấp GCN: CS02571 do Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 15/10/2019;
- Giấy chứng nhận QSDĐ QSHNở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành: CY 869235; số vào sổ cấp GCN: CS05568 do Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 28/10/2020;
- Giấy chứng nhận QSDĐ QSHNở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành: CX 291417; số vào sổ cấp GCN: CS04573 do Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 17/7/2020;
- Giấy chứng nhận QSDĐ QSHNở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành: CX 291419; số vào sổ cấp GCN: CS04575 do Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 17/7/2020;
- Giấy chứng nhận QSDĐ QSHNở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành: CY 869170; số vào sổ cấp GCN: CS01030 do Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 28/10/2020;
- Giấy chứng nhận QSDĐ QSHNở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành: CY 869310; số vào sổ cấp GCN: CS01038 do Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 29/10/2020;
- Giấy chứng nhận QSDĐ QSHNở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành: CĐ 640688; số vào sổ cấp GCN: CH00575 do UBND H.Cam Lâm cấp ngày 20/12/2016;
- Chứng thư thẩm định giá số 1186/2022/CT/VATC ngày 25/11/2022 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá và DVTS Toàn Cầu;
- Biên bản bàn giao tài sản bảo đảm số 01/HP/BBBGTS ký ngày 25/11/2021 giữa Agribank Chi nhánh Tân Bình (bên nhận bảo đảm) và bà Dương Gia Linh (bên bảo đảm);
- Biên bản thỏa thuận bán đấu giá ký ngày 25/11/2021 giữa Agribank Chi nhánh Tân Bình (bên nhận bảo đảm) và bà Dương Gia Linh (bên bảo đảm);
- Văn bản thỏa thuận bàn giao tài sản ký ngày 25/11/2021 giữa Agribank Chi nhánh Tân Bình (bên nhận bảo đảm) và bà Dương Gia Linh (bên bảo đảm);
Và các văn bản, tài liệu có liên quan khác.
3.3 Hiện trạng tài sản đấu giá: 
- Tài sản được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện xem tài sản đấu giá và tham khảo tất cả các hồ sơ pháp lý liên quan đến tài sản mà Agribank Chi nhánh Tân Bình hiện có, và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua tài sản đấu giá. 
- Người tham gia đấu giá tài sản xem xét tài sản và tự xác định chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá theo hiện trạng thực tế. Agribank Chi nhánh Tân Bình, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá. Người trúng đấu giá nhận bàn giao tài sản theo hiện trạng thực tế. Đối với các trường hợp tài sản chưa hoàn thiện pháp lý, diện tích thực tế khác biệt so với diện tích trên Giấy chứng nhận quyền tài sản thì người mua tài sản đấu giá có nghĩa vụ tự liên hệ, làm việc với chủ tài sản và các cơ quan, đơn vị có chức năng hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thực hiện thủ tục sang tên, chuyển quyền sở hữu theo quy định.
- Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã xem tài sản và chấp nhận chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá theo hiện trạng thực tế cũng như chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua tài sản đấu giá. Người tham gia đấu giá cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự đối với việc đấu giá tài sản cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá tài sản.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Ngày 22/9/2023 đến ngày 16/10/2023 (trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản. 

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Liên tục từ 22/9/2023 đến ngày 16/10/2023 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, P. Tân Định, Quận 1, TP.HCM.

6. Giá khởi điểm: 68.256.105.067 đồng (Sáu mươi tám tỷ, hai trăm năm mươi sáu triệu, một trăm lẻ năm nghìn, không trăm sáu mươi bảy đồng), trong đó:
Tài sản 1: 27.241.821.130 đồng
Tài sản 2: 9.216.360.173 đồng
Tài sản 3: 5.125.943.117 đồng
Tài sản 4: 2.744.895.592 đồng
Tài sản 5: 2.683.025.384 đồng
Tài sản 6: 4.045.411.540 đồng
Tài sản 7: 3.329.160.358 đồng
Tài sản 8: 13.869.487.773 đồng
Giá khởi điểm bán đấu giá đã được làm tròn và chưa bao gồm các loại thuế, phí, chi phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. 
Người tham gia đấu giá tự nguyện cam kết đã tìm hiểu các thông tin về nguồn gốc pháp lý của tài sản, đã biết và hiểu rõ về các bên liên quan đến tài sản, đã xem xét đầy đủ hồ sơ của tài sản đấu giá, trực tiếp xem hiện trạng thực tế của tài sản đấu giá và đồng ý mua tài sản đấu giá theo nguyên trạng “có sao mua vậy” và nhận tài sản trúng đấu giá đúng như hồ sơ và hiện trạng thực tế đã được xem/giám định trước đó.
Các loại thuế, phí liên quan đến tài sản đấu giá:
- Người đăng ký xem tài sản đấu giá phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có).
- Người mua được tài sản đấu giá là người trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán lệ phí công chứng Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và tự liên hệ với cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản.
- Người mua được tài sản đấu giá có nghĩa vụ tự liên hệ với cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục kê khai, chịu và nộp các loại thuế, phí gồm: lệ phí trước bạ, chịu các loại chi phí xử lý tài sản và nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
- Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp thuế GTGT trong trường hợp giá khởi điểm chưa bao gồm thuế GTGT mà tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu thuế.
- Đối với tài sản đấu giá chưa hoàn tất thủ tục sở hữu, người mua được tài sản phải tự liên hệ với cơ quan chức năng để được giải quyết theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Các nghĩa vụ tài chính, chi phí thủ tục phát sinh người mua được tài sản đấu giá chịu.
- Các nghĩa vụ tài chính phải thanh toán cho Nhà nước như tiền sử dụng đất, tiền xử phạt vi phạm hành chính, tiền điện, tiền nước, cước điện thoại... (nếu có) phát sinh trước thời điểm bàn giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá và thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp từ việc chuyển nhượng tài sản đấu giá (nếu có) và các loại thuế, phí, nghĩa vụ tài chính khác thuộc nghĩa vụ của người có tài sản phải nộp... những khoản này người mua tài sản trúng đấu giá nộp thay người có tài sản đấu giá).

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đồng (Năm trăm nghìn đồng/01 bộ hồ sơ)

8. Tiền đặt trước: 6.825.610.506 đồng (Sáu tỷ, tám trăm hai mươi lăm triệu, sáu trăm mười nghìn, năm trăm lử sáu đồng); tương đương 10% giá khởi điểm bán đấu giá tài sản
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 16/10/2023 đến ngày 18/10/2023 (trong giờ hành chính). 
- Hình thức: Chuyển khoản.
+ Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An.
+ Số tài khoản: 6360.201.144.295 mở tại Agribank – Chi nhánh Tân Bình
(Khách hàng tham gia đấu giá phải nộp đủ tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty Vạn Thành An trong thời hạn trên. Sau 17 giờ 00 phút ngày 18/10/2023, tiền đặt trước chưa vào tài khoản thì không đủ điều kiện tham gia đấu giá).

9. Bước giá: 100.000.000đồng/bước giá.

10. Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
10.1 Đối tượng tham gia đấu giá:
+ Người không được đăng ký tham gia đấu giá:  là những người theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá.
+ Những người khác không thuộc người không được đăng ký tham gia đấu giá nêu trên thì được tham gia đấu giá.
10.2 Cách thức tham gia đấu giá:
Bước 1: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu) và nộp kèm những giấy tờ sau: 
Đối với tổ chức:
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao y).
- Biên bản họp HĐTV/HĐQT thống nhất v/v mua tài sản đấu giá.
- Giấy ủy quyền làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá tài sản trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền, người đại diện Pháp Luật (bản sao y)
- Giấy ủy quyền tham gia đấu giá tài sản trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu).
- Xác nhận xem tài sản đấu giá.
- Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).
- Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản bán đấu giá theo quy định pháp luật.
Đối với cá nhân:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu của người tham gia đấu giá (bản sao y).
- Sổ hộ khẩu (bản sao y) – Thực hiện cung cấp khi khách hàng sử dụng CMND để đăng ký.
- Xác nhận xem tài sản đấu giá.
- Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).
- Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản bán đấu giá theo quy định pháp luật.
Bước 2:  Nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nhận lại biên nhận hồ sơ.
Bước 3: Nộp số tiền đặt trước theo thông báo này
Bước 4: Nộp lại chứng từ đã nộp tiền đặt trước trong thời hạn nộp tiền đặt trước.
Lưu ý: Nếu thiếu chứng từ đã nộp tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá. Những người tham gia đấu giá cam kết không có quan hệ liên quan về dòng tiền đặt trước, không phải là người có liên quan với nhau theo quy định pháp luật, trường hợp có bất kỳ kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc những người tham gia đấu giá có liên quan đến nội dung trên thì người tham gia đấu giá cam kết tự chịu trách nhiệm với vi phạm đã xảy ra

12. Thời hạn, địa điểm, phương thức thanh toán và ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá:
12.1. Giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá
- Kết quả đấu giá tài sản là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá theo quy định pháp luật;
- Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết giữa người có tài sản đấu giá với người trúng đấu giá hoặc giữa người có tài sản đấu giá, người trúng đấu giá và tổ chức đấu giá nếu các bên có thỏa thuận, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự. 
- Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14, hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan;
- Trình tự, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá tài sản được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.
12.2. Thời hạn ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua tài sản đấu giá.
a. Thời hạn ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá: 
+ Số tiền đặt cọc: kể từ thời điểm đấu giá thành, số tiền đặt trước của người trúng đấu giá được chuyển thành số tiền đặt cọc để bảo đảm giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với người có tài sản đấu giá.
+ Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày đấu giá thành, người trúng đấu giá phải ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với người có tài sản đấu giá. Trường hợp người trúng đấu giá không ký hợp đồng thì người trúng đấu giá sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc và số tiền này thuộc về người có tài sản đấu giá.
b. Thời hạn thanh toán:
+ Số tiền trả trước để thực hiện hợp đồng: trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết, người mua tài sản đấu giá phải thanh toán số tiền không được thấp hơn 30% giá trị hợp đồng mua bán tài sản (đã bao gồm số tiền đặt trước) và khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu người mua tài sản đấu giá không tiếp tục thực hiện hợp đồng theo cam kết.
+ Trong thời hạn 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết, người mua tài sản đấu giá phải thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng mua bán tài sản. Quá thời hạn thanh toán mà người mua không thanh toán đủ số tiền theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá thì người mua sẽ mất toàn bộ khoản tiền đã thanh toán và số tiền này thuộc về người có tài sản đấu giá.
c. Phương thức thanh toán: chuyển khoản. 
Toàn bộ số tiền mua tài sản được chuyển vào tài khoản của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - CN Tân Bình, theo số tài khoản: 459901 tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – C/n Tân Bình.
d. Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành, Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An sẽ chuyển toàn bộ số tiền đặt trước của người trúng đấu giá cho Agribank Chi nhánh Tân Bình theo số tài khoản nêu tại khoản c Điều này.
Agribank được quyền kiểm soát, phong tỏa số tiền do người mua được tài sản đấu giá chuyển vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An.

13. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 
- Thời gian tổ chức đấu giá: Lúc 09 giờ 00 phút ngày 19/10/2023
- Địa điểm: tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

14. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: 
- Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá;
- Phương thức trả giá lên, bán một lần toàn bộ tài sản nêu trên theo thủ tục đấu giá thông thường.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi