Hỏi đáp

Hỏi - Đáp Thông tư 01/TT-NHNN

Khách hàng bị sụt giảm doanh thu/thu nhập so với kỳ trước và/hoặc cùng kỳ năm trước, và/hoặc so với kế hoạch do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

1. Giấy đề nghị cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ kiêm phương án trả nợ
2. Biên bản xác định ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 giữa Agribank và khách hàng
3. Các tài liệu chứng minh khách hàng sụt giảm doanh thu/thu nhập do ảnh hưởng dịch Covid-19.
4. Các tài liệu khác.

Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ, cho vay với lãi suất ưu đãi.

Khoản nợ của khách hàng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
1. Các khoản nợ gốc và/hoặc lãi phát sinh từ hoạt động cho vay;
2. Các khoản nợ gốc và/hoặc lãi phát sinh nghĩa vụ trả nợ trong khoảng thời gian từ ngày 23/1/2020 đến ngày liền kề sau 03 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch Covid-19;
3. Khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận cho vay đã ký do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng dịch Covid-19;
4. Các khoản nợ không vi phạm quy định pháp luật.
 

Thời gian cơ cấu lại trong trường hợp kéo dài thêm một khoảng thời gian trả nợ không vượt quá 12 tháng kể từ ngày cuối cùng của thời hạn cho vay (thời điểm khách hàng phải trả hết toàn bộ nợ gốc và lãi theo hợp đồng, thỏa thuận cho vay đã ký)

Không giới hạn số lần cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ.

Được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ mà không phân biệt ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.

Được xem xét, quyết định cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ nếu đủ điều kiện theo quy định của Agribank.

Quyết định giảm lãi có hiệu lực khi khách hàng trả hết phần lãi còn lại sau khi giảm.

Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ hoặc gia hạn nợ, giữ nguyên nhóm nợ.

Được Agribank cho chậm trả trong một thời hạn nhất định

1. Các khoản nợ lãi, phí phát sinh từ hoạt động cấp tín dụng (trừ hoạt động mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) đến hạn trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày liền kề sau 03 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch Covid-19.
2. Khách hàng không có khả năng trả nợ đầy đủ lãi, phí theo hợp đồng, thỏa thuận cho vay đã ký do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng dịch Covid-19
3. Các khoản nợ không vi phạm quy định pháp luật.
4. Khách hàng phải cam kết và thực hiện trả hết phần lãi, phí còn lại sau khi được Agribank nơi cho vay giảm lãi, phí. Quyết định giảm lãi, phí chỉ có hiệu lực khi khách hàng trả hết phần lãi, phí còn lại sau khi được giảm. 
 

Khách hàng là tổ chức, cá nhân vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Áp dụng cho các khoản giải ngân từ ngày 01/4/2020 đến ngày liền kề sau 03 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch Covid-19. Trường hợp giải ngân hết trước thời điểm quy định, hoặc căn cứ tình hình thực tế, diễn biến của thị trường và khả năng cân đối nguồn vốn, Agribank sẽ thông báo dừng chương trình.

Mức lãi suất Agribank hỗ trợ là: Giảm từ 1%/năm đến 2,5%/năm đối với VNĐ và 0,5% đối với ngoại tệ (USD).

Thời gian được hưởng lãi suất ưu đãi: Tối đa 06 tháng kể từ ngày giải ngân.

Khoản vay ưu đãi lãi suất theo gói 100.000 tỷ đồng thì không được áp dụng miễn, giảm lãi theo quy định về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 của Agribank.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi