Hỏi đáp

Khách hàng doanh nghiệp

Khách hàng chỉ được thực hiện chuyển đổi ngoại tệ nếu việc sử dụng loại ngoại tệ khác gắn với các mục đích thanh toán, chuyển tiền ra nước ngoài; sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam; thực hiện các giao dịch thu, chi được phép trên các tài khoản chuyên dùng phù hợp với Quy định của Agribank và của pháp luật.

- Agribank hiện chưa áp dụng giao dịch rút tiền nhiều nơi đối với giao dịch thừa kế của khách hàng cá nhân; 
- KH cá nhân có thể thực hiện gửi rút nhiều nơi trong trường hợp ủy quyền khi các thông tin về người giám hộ, người đại diện pháp luật, người được ủy quyền đã được đăng ký trên hệ thống giao dịch của Agribank và còn hiệu lực.

Theo quy định của Agribank và pháp luật, khách hàng tổ chức có lập báo cáo tài chính theo quy định của Luật kế toán khi mở tài khoản phải cung cấp hồ sơ liên quan đến thông tin về kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán cho Agribank nơi mở tài khoản.
Căn cứ trả lời: Quy định tại Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, theo đó khi mở tài khoản thanh toán khách hàng phải cung cấp các giấy tờ chứng minh tư cách đại diện của người đại diện hợp pháp và quy định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán (nếu có)…

Khách hàng là tổ chức không có tài khoản tiền gửi ngoại tệ thì không thể nhận được ngoại tệ chuyển từ nước ngoài về. Do đó, để nhận được tiền từ nước ngoài chuyển về, Khách hàng cần mở tài khoản tiền gửi ngoại tệ tại Agribank.

 Khách hàng có thể thực hiện chỉnh sửa, bổ sung thông tin khách hàng liên quan đến tài khoản thanh toán tại chi nhánh nơi mở tài khoản và các Chi nhánh, Phòng giao dịch khác trong hệ thống Agribank trên phạm vi toàn quốc.

 - Quý khách muốn hủy dịch vụ: Quý khách vui lòng đến Agribank chi nhánh bất kỳ.
- Quý khách muốn khóa dịch vụ: Quý khách vui lòng đến Agribank chi nhánh bất kỳ hoặc liên hệ Tổng đài của Agribank 1900558818/02432053205 trong trường hợp khóa dịch vụ khẩn cấp.
 - Quý khách vui lòng mang theo Giấy ủy quyền của chủ tài khoản, Giấy giới thiệu kèm Giấy tờ tùy thân của người giới thiệu (Chứng minh thư nhân dân/Căn cước Công dân/Hộ chiếu bản gốc còn hiệu lực) và các giấy tờ liên quan khác (nếu có) khi đến giao dịch tại ngân hàng.
- Lưu ý: (i) sau khi khóa dịch vụ, Agribank vẫn sẽ thu phí duy trì dịch vụ của khách hàng; (ii) trường hợp hủy dịch vụ, Agribank sẽ thu phí hủy dịch vụ của khách hàng.

Quý khách vui lòng đến Agribank chi nhánh đăng ký dịch vụ và mang theo Giấy ủy quyền của chủ tài khoản, Giấy giới thiệu kèm Giấy tờ tùy thân của người giới thiệu (Chứng minh thư nhân dân/Căn cước Công dân/Hộ chiếu bản gốc còn hiệu lực) và các giấy tờ liên quan khác (nếu có) khi đến giao dịch tại ngân hàng.
 - Lưu ý: Agribank sẽ thu phí dịch vụ tra soát giao dịch (nếu có) của khách hàng.

Quý khách vui lòng đến Agribank đăng ký dịch vụ, mang theo Giấy ủy quyền của chủ tài khoản, Giấy giới thiệu kèm Giấy tờ tùy thân của người giới thiệu (Chứng minh thư nhân dân/Căn cước Công dân/Hộ chiếu bản gốc còn hiệu lực) và các giấy tờ liên quan khác (nếu có) khi đến giao dịch tại ngân hàng.

 

 

 - Quý khách muốn hủy dịch vụ: Quý khách vui lòng đến Agribank chi nhánh bất kỳ.
 - Quý khách muốn khóa dịch vụ: Quý khách vui lòng đến Agribank chi nhánh bất kỳ hoặc liên hệ Tổng đài của Agribank 1900558818 trong trường hợp khóa dịch vụ khẩn cấp.
 - Quý khách vui lòng  mang theo Giấy ủy quyền của chủ tài khoản, Giấy giới thiệu kèm Giấy tờ tùy thân của người giới thiệu (Chứng minh thư nhân dân/Căn cước Công dân/Hộ chiếu bản gốc còn hiệu lực) và các giấy tờ liên quan khác (nếu có) khi đến giao dịch tại ngân hàng.
- Lưu ý: sau khi khóa dịch vụ, Agribank vẫn sẽ thu phí duy trì dịch vụ của khách hàng.

Quý khách vui lòng đến Agribank chi nhánh bất kỳ, mang theo Giấy ủy quyền của chủ tài khoản, Giấy giới thiệu kèm Giấy tờ tùy thân của người giới thiệu (Chứng minh thư nhân dân/Căn cước Công dân/Hộ chiếu bản gốc còn hiệu lực) và các giấy tờ liên quan khác (nếu có) khi đến giao dịch tại ngân hàng.

 - Đối với khách hàng tổ chức, Quý khách vui lòng đến Agribank chi nhánh đăng ký dịch vụ.
- Quý khách vui lòng vui lòng mang theo Giấy ủy quyền của chủ tài khoản, Giấy giới thiệu kèm Giấy tờ tùy thân của người giới thiệu (Chứng minh thư nhân dân/Căn cước Công dân/Hộ chiếu bản gốc còn hiệu lực) và các giấy tờ liên quan khác (nếu có) khi đến giao dịch tại ngân hàng.

 - Quý khách muốn hủy dịch vụ: Quý khách vui lòng đến Agribank chi nhánh bất kỳ.
- Quý khách muốn khóa dịch vụ: Quý khách vui lòng đến Agribank chi nhánh bất kỳ hoặc liên hệ Tổng đài của Agribank 1900558818 trong trường hợp khóa dịch vụ khẩn cấp.
 - Quý khách vui lòng vui lòng mang theo Giấy ủy quyền của chủ tài khoản, Giấy giới thiệu kèm Giấy tờ tùy thân của người giới thiệu (Chứng minh thư nhân dân/Căn cước Công dân/Hộ chiếu bản gốc còn hiệu lực) và các giấy tờ liên quan khác (nếu có) khi đến giao dịch tại ngân hàng.
- Lưu ý: sau khi khóa dịch vụ, Agribank vẫn sẽ thu phí duy trì dịch vụ của khách hàng.

 Quý khách vui lòng đến Agribank chi nhánh chi nhánh bất kỳ và mang theo Giấy ủy quyền của chủ tài khoản, Giấy giới thiệu kèm Giấy tờ tùy thân của người giới thiệu (Chứng minh thư nhân dân/Căn cước Công dân/Hộ chiếu bản gốc còn hiệu lực), các giấy tờ liên quan khác (nếu có) khi đến giao dịch tại ngân hàng.

 Quý khách vui lòng đến Agribank chi nhánh đăng ký dịch vụ và mang theo Giấy ủy quyền của chủ tài khoản, Giấy giới thiệu kèm Giấy tờ tùy thân của người giới thiệu (Chứng minh thư nhân dân/Căn cước Công dân/Hộ chiếu bản gốc còn hiệu lực), các giấy tờ liên quan khác (nếu có) khi đến giao dịch tại ngân hàng.
 - Lưu ý: Agribank sẽ thu phí thay đổi thông tin dịch vụ của khách hàng.

ĐVCNT có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của thẻ và chủ thẻ trước khi thực hiện giao dịch, cụ thể:
a. Kiểm tra tình trạng của thẻ đảm bảo còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị tẩy xóa, sửa chữa các thông tin trên thẻ.
b. Kiểm tra, đối chiếu các yếu tố trên thẻ. Bao gồm: Tên thương hiệu và/hoặc Logo của TCPHT, Tên viết tắt và/hoặc logo của Tổ chức liên kết (đối với thẻ liên kết, thẻ quốc tế), Số thẻ (gồm 16 chữ số), 04 số đầu của mã BIN in trên thẻ, Họ, tên đối với chủ thẻ là cá nhân; tên tổ chức đối với chủ thẻ là tổ chức và họ, tên của cá nhân được tổ chức ủy quyền sử dụng thẻ (không áp dụng đối với thẻ trả trước vô danh), Thời hạn hiệu lực (hoặc thời điểm bắt đầu có hiệu lực) của thẻ, Các yếu tố bảo mật, Dải từ tính và/hoặc chip điện tử, Số điện thoại dịch vụ hỗ trợ khách hàng, Dải chữ ký, Lời ghi chú bằng tiếng Việt và/hoặc tiếng Anh, Logo của Napas (đối với thẻ ghi nợ nội địa), Logo, hologram của TCTQT Visa/MasterCard/JCB; Các yếu tố bảo mật: CVV2 (đối với thẻ Visa), CVC2 (đối với thẻ MasterCard), CAV2 (đối với thẻ JCB), Các yếu tố khác.
c. Trường hợp nghi vấn về tính hợp lệ, hợp pháp của thẻ hoặc chủ thẻ, ĐVCNT không được chấp nhận thanh toán thẻ.

a. Kiểm tra tình trạng của thẻ đảm bảo còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị tẩy xóa, sửa chữa các thông tin trên thẻ.
b. Kiểm tra, đối chiếu các yếu tố trên thẻ. Bao gồm: Tên thương hiệu và/hoặc Logo của TCPHT, Tên viết tắt và/hoặc logo của Tổ chức liên kết (đối với thẻ liên kết, thẻ quốc tế), Số thẻ (gồm 16 chữ số), 04 số đầu của mã BIN in trên thẻ, Họ, tên đối với chủ thẻ là cá nhân; tên tổ chức đối với chủ thẻ là tổ chức và họ, tên của cá nhân được tổ chức ủy quyền sử dụng thẻ (không áp dụng đối với thẻ trả trước vô danh), Thời hạn hiệu lực (hoặc thời điểm bắt đầu có hiệu lực) của thẻ, Các yếu tố bảo mật, Dải từ tính và/hoặc chip điện tử, Số điện thoại dịch vụ hỗ trợ khách hàng, Dải chữ ký, Lời ghi chú bằng tiếng Việt và/hoặc tiếng Anh, Logo của Napas (đối với thẻ ghi nợ nội địa), Logo, hologram của TCTQT Visa/MasterCard/JCB; Các yếu tố bảo mật: CVV2 (đối với thẻ Visa), CVC2 (đối với thẻ MasterCard), CAV2 (đối với thẻ JCB), Các yếu tố khác.
c. Trường hợp nghi vấn về tính hợp lệ, hợp pháp của thẻ hoặc chủ thẻ, ĐVCNT không được chấp nhận thanh toán thẻ.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi