Tuyển dụng > Chương trình tuyển dụng

Chương trình tuyển dụng

Chương trình tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Địa điểm Số lượng Thời hạn
Công nghệ thông tin 2021 Trung tâm công nghệ thông tin Agribank  tại Hà Nộ 25 10/10/2021
Công nghệ thông tin Trung tâm công nghệ thông tin Agribank  tại Hà Nội 25 23/11/2020
Công nghệ thông tin Trung tâm công nghệ thông tin Agribank 14 15/10/2019
Chuyên viên an toàn thông tin Trung tâm công nghệ thông tin Agribank 02 15/10/2019
Cán bộ kỹ thuật phần mềm Trụ sở Trung tâm Thẻ Agribank 06 30/09/2019
Tín dụng, dịch vụ marketing Các đơn vị trên địa bàn TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh 30/05/2019
Thanh toán quốc tế Các đơn vị trên địa bàn TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh 30/05/2019
Pháp chế Các đơn vị trên địa bàn TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh 30/05/2019
Kế toán Các đơn vị trên địa bàn TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh 30/05/2019
Cán bộ pháp chế AMC 04 20/08/2018
Phó Trưởng Phòng phụ trách Pháp chế AMC 01 20/08/2018
Nhân viên xử lý nợ AMC 29 20/08/2018
Nhân viên xử lý nợ AMC 24 20/08/2018
Nhân viên Phòng Kiểm tra kiểm soát nội bộ Trụ sở chính Hà Nội 02 20/08/2018
Pháp chế Trung tâm Công nghệ thông tin Agribank 02 25/09/2018
Kỹ thuật điện Trung tâm Công nghệ thông tin Agribank 02 25/09/2018
Công nghệ thông tin Trung tâm Công nghệ thông tin Agribank 08 25/09/2018
Công nghệ thông tin Trung tâm Công nghệ thông tin Agribank 02 25/09/2018
Tín dụng, Kiểm tra kiểm soát nội bộ Các đơn vị trong hệ thống 03/05/2018
Pháp chế Các đơn vị trong hệ thống 03/05/2018
Dịch vụ marketing, kế hoạch nguồn vốn, kế toán, thanh toán quốc tế Các đơn vị trong hệ thống 03/05/2018
Công nghệ thông tin Các đơn vị trong hệ thống 03/05/2018
2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi