Agribank AMC LTD thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm

30/11/2022

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:
1.1.Người có tài sản đấu giá: 

- Agribank Chi nhánh Bắc Thành phố Hồ Chí Minh - (Địa chỉ: Số 358 Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh). 
- Agribank Chi nhánh 6 – (Địa chỉ: 589-591 Hồng Bàng, Phường 2, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh). 
1.2. Đại diện người có tài sản đấu giá: 
Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.- Địa chỉ: Tầng 8, tầng 9, Số nhà 135 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.

2. Tài sản đấu giá, nguồn gốc, hồ sơ pháp lý của tài sản:
2.1. Tài sản 1:
là Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại 258 Kinh Dương Vương, KP4, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là Công ty TNHH Cửu Long Phát (Địa chỉ: 457 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Q.Bình Tân, Tp.HCM). Chi tiết tài sản như sau:
- Đất ở: 
+ Địa chỉ tài sản: 258 Kinh Dương Vương, KP4, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.
+ Thửa đất số: 554. 
+ Tờ bản đồ số: 08 (Sơ đồ nền).  
+ Diện tích: 784,7 m2.
+ Loại đất: ở.
+ Hình thức sử dụng: Riêng.
- Nhà ở:
+ Địa chỉ tài sản: 258 Kinh Dương Vương, KP4, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.
+ Đặc điểm kỹ thuật: Vách gạch, sàn BTCT, mái BTCT + Tôn.
+ Diện tích sử dụng: 368,6 m2. 
+ Diện tích xây dựng: 216,2 m2.
- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng: Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 1714/2004 do UBND Quận Bình Tân cấp ngày 21/09/2004.
2.2. Tài sản 2: Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại 256A (số cũ 82/1) Kinh Dương Vương, KP4, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là Công ty TNHH Cửu Long Phát (Địa chỉ: 457 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Q.Bình Tân, Tp.HCM). Chi tiết tài sản như sau:
- Đất ở: 
+ Địa chỉ tài sản: 256A (số cũ 82/1) Kinh Dương Vương, KP4, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.
+ Thửa đất số: 553. 
+ Tờ bản đồ số: 08 (Sơ đồ nền).  
+ Diện tích: 149,1 m2.
+ Loại đất: ở.    
+ Hình thức sử dụng: Riêng.
- Nhà ở:
+ Địa chỉ tài sản: 256A (số cũ 82/1) Kinh Dương Vương, KP4, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.
+ Đặc điểm kỹ thuật: Vách gạch, sàn gỗ, mái tôn.
+ Diện tích sử dụng: 192 m2. 
+ Diện tích xây dựng: 144,1 m2.
- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng: Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 22399/2001 do UBND Quận Bình Tân cấp ngày18/10/2001.
2.3 Nơi có tài sản đấu giá: 258 Kinh Dương Vương, KP4, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh và 256A (số cũ 82/1) Kinh Dương Vương, KP4, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.
2.4. Nguồn gốc, tình trạng pháp lý và các hồ sơ pháp lý của tài sản: Là tài sản bảo đảm cho khoản vay của Công ty TNHH Cửu Long Phát theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 1605-LCP-200800240 giữa Công ty TNHH Cửu Long Phát và Agribank Chi nhánh 6 được Phòng Công chứng số 7, Tp.HCM công chứng ngày 16/10/2008, số công chứng 13950, Quyển số 10 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 16/10/2008 và đăng ký giao dịch bảo đảm tại Trung tâm thông tin Tài nguyên – Môi trường và Đăng ký nhà đất ngày 31/10/2008.  
2.5 Hồ sơ pháp lý kèm theo: 
- Hợp đồng tín dụng số 1605-LAV-200800260 ngày 16/10/2008 giữa Công ty TNHH Cửu Long Phát và Agribank Chi nhánh 6;
- Hợp đồng thế chấp tài sản số 1605-LCP-200800240 giữa Công ty TNHH Cửu Long Phát và Agribank Chi nhánh 6 được Phòng Công chứng số 7, Tp.HCM công chứng cùng ngày 16/10/2008, số công chứng 13950 Quyển số 10 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 16/10/2008 và đăng ký giao dịch bảo đảm tại Trung tâm thông tin Tài nguyên – Môi trường và Đăng ký nhà đất ngày 31/10/2008;
- Tòa án đã có Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự theo quyết định số 88/2012/QĐST-KDTM ngày 19/01/2012;
- Ngày 07/03/2014, Cục Thi hành án Tp.HCM đã ra Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 1520/QĐ-CTHA;
- Ngày 29/08/2014 Cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định số 851/C46(P8) đề nghị hủy quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 88/2012/QĐST-KDTM;
- Ngày 15/01/2015 Tòa án nhân dân tối cao có kháng nghị giám đốc thẩm số 06/2015/KN-KDTM để kháng nghị đối với quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 88/2012/QĐST-KDTM;
- Ngày 24/04/2015 TAND Tối cao ra Quyết định giám đốc thẩm số 26/2015/KDTM-GĐT hủy Quyết định số 88/2012/QĐST-KDTM giao TAND TPHCM xét xử lại;
- Ngày 15/07/2015  Thi hành án TPHCM QĐ 396/QĐ-CTHA đình chỉ thi hành án;
- Ngày 20/07/2015 TAND TPHCM chuyển vụ án về TAND Bình Tân theo Quyết định số 719/2015/QĐST-KDTM;
- Quyết định xử lý vật chứng số 02/C03-P12 ngày 14/01/2020 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công An đã trả lại tài sản thế chấp cho Agribank Chi nhánh 6;
- Ngày 16/01/2020, Biên bản về việc trả lại đồ vật, tài liệu các giấy tờ liên quan đến tài sản bảo đảm khoản vay của Công ty TNHH Cửu Long Phát tại Agribank Chi nhánh 6;
- Đơn xin cứu xét ngày 22/5/2020 của ông Dương Thanh Cường đính kèm phiếu chuyển đơn số 506/T17 ngày 25/5/2020 của Trại tạm giam T17;
- Đơn tự nguyện bàn giao tài sản ngày 01/6/2020 của ông Dương Thanh Cường được Giám thị trại giam T17  ông Nguyễn Hồng Thái xác nhận;
- Biên bản làm việc ngày 02/6/2020, tại Trại giam T17 Bộ Công An giữa Agribank C/n 6 với ông Dương Thanh Cường và ông Phạm Hoàng Thọ (Đại diện Công ty TNHH Cửu Long Phát);
- Chứng thư Thẩm định giá số: 0946/2020/CT-VATC ngày 12/8/2020 của công ty Cổ phần Thẩm định giá và DVTS Toàn Cầu (VATC);
- Chứng thư Thẩm định giá số: 33320/TĐG-CT ngày 28/9/2020 của công ty TNHH Hãng Kiểm Toán và Định Giá ASCO; 
- Văn bản số 1077/CSKT-P12 ngày 01/04/2020 về việc giải quyết kiến nghị khởi tố của Tòa án nhân dân Tp. Hồ Chí Minh đối với vụ việc Công ty Cửu Long Phát vay vốn tại Agribank Chi nhánh 6 của Bộ Công an cơ quan cảnh sát điều tra;
- Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 168/2011/QĐST-DS ngày 29/12/2011 của Tòa án nhân dân quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh;
- Quyết định tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản số 235/QĐ-CCTHA ngày 28/12/2012;
- Đơn ngăn chặn cuộc đấu giá ngày 13/01/2022 của bà Nguyễn Thị Mỹ Toàn;
- Thông báo về việc thụ lý yêu cầu độc lập số 7.2/TB-TLVA ngày 13/01/2022 của Tòa án nhân dân quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh;
- Quyết định v/v chấm dứt việc tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản số 115/QĐ-CCTHADS ngày 09/6/2022 của Chi cục Thi hành án Dân sự Quận Bình Tân, Tp.HCM;
- Quyết định v/v chấm dứt việc tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản số 152/QĐ-CCTHADS ngày 25/8/2022 của Chi cục Thi hành án Dân sự Quận Bình Tân, Tp.HCM;
- Chứng thư Thẩm định giá số: 0825/2022/CT-VATC ngày 04/8/2022 của công ty Cổ phần Thẩm định giá và DVTS Toàn Cầu (VATC);
Các văn bản, tài liệu có liên quan khác. 
2.6. Hiện trạng tài sản đấu giá:
- Tài sản được bán đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện xem tài sản và tham khảo tất cả các hồ sơ pháp lý có liên quan đến tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua tài sản đấu giá.
- Người tham gia đấu giá tài sản xem xét tài sản, tự xác định chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản theo hiện trạng thực tế. Agribank Chi nhánh Bắc TP.Hồ Chí Minh, Agribank Chi nhánh 6, Agribank AMC LTD và Công ty Đấu giá không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá. 
- Trường hợp tài sản chưa hoàn thiện pháp lý, người mua tài sản đấu giá có trách nhiệm tự liên hệ với chủ sở hữu tài sản (cũ) và các cơ quan, đơn vị có chức năng hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thực hiện thủ tục sang tên, chuyển quyền sở hữu. Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua tài sản đấu giá, cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự đối với việc đấu giá tài sản cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá.

3. Thời gian và địa điểm xem tài sản đấu giá: ngày 05/12/2022 và ngày 06/12/2022 (trong giờ hành chính) tại địa chỉ: 256A (số cũ 82/1) và 258 Kinh Dương Vương, KP4, P.An Lạc A, Q.Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh.
Thời gian, địa điểm xem hồ sơ pháp lý giấy tờ về tài sản: ngày 05/12/2022 và ngày 06/12/2022 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - địa chỉ số 3 Lý Văn Phức, phường Tân Định, Quận 1, Tp.HCM hoặc Agribank Chi nhánh Bắc Thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ: Số 358 Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh); Agribank Chi nhánh 6 (Địa chỉ: 589-591 Hồng Bàng, Phường 2, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh) hoặc Agribank AMC LTD (Địa chỉ: Tầng 8, tầng 9, Số nhà 135 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội).
- Người đăng ký xem tài sản đấu giá phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Liên tục từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến hết ngày 07/12/2022 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá Hợp danh Vạn Thành An. Địa chỉ: Số 3 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

5. Giá khởi điểm: 63.235.788.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi ba tỷ, hai trăm ba mươi lăm triệu, bảy trăm tám mươi tám ngàn đồng).
- Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
- Người tham gia đấu giá tự nguyện cam kết đã tìm hiểu các thông tin về nguồn gốc pháp lý của tài sản, đã biết và hiểu rõ về các bên liên quan đến tài sản, đã xem xét đầy đủ hồ sơ của tài sản đấu giá, trực tiếp xem hiện trạng thực tế của tài sản đấu giá và đồng ý mua tài sản đấu giá theo nguyên trạng “có sao mua vậy” và nhận tài sản trúng đấu giá đúng như hồ sơ và hiện trạng thực tế đã được xem/giám định trước đó và không có thắc mắc khiếu nại, khiếu kiện về sau.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

7. Tiền đặt trước: 6.323.578.800 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, ba trăm hai mươi ba triệu, năm trăm bảy mươi tám ngàn, tám trăm đồng) tương đương 10% giá khởi điểm đấu giá tài sản.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 06/12/2022 đến ngày 08/12/2022 (trong giờ hành chính).
- Hình thức nộp: chuyển khoản vào tài khoản số 1605.2010.15535 của Công ty đấu giá Hợp danh Vạn Thành An mở tại Agribank Chi nhánh 6. 
- Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An theo quy định. 

8. Bước giá: 50.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng)

9. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ và điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:
- Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Liên tục từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến hết ngày 07/12/2022 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An. Địa chỉ: Số 3 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: 
+ Người không được đăng ký tham gia đấu giá: là những người theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14.
+ Những người khác không thuộc người không được đăng ký tham gia đấu giá nêu trên thì được tham gia đấu giá.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
- Thời gian tổ chức đấu giá: vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 09/12/2022
 - Địa điểm: Số 3 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

11. Hình thức, phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói, theo phương thức trả giá lên.

12. Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ tại:
- Công ty đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Địa chỉ: Số 3 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.3820.4858/0948.68.99.86.
- Agribank AMC LTD, số: 3-5 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. Đầu mối liên hệ: Ông Lê Hồ Thắng (ĐTDĐ: 0978488480).

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi