Agribank AMC LTD thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm số 217

05/02/2024

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Việt 
Địa chỉ: Tầng 1 nhà chữ U Số 6 Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

2. Bên có tài sản bán đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tân Bình (Agribank Chi nhánh Tân Bình)
 Địa chỉ: Số 1200 Lạc Long Quân, Phường 8, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
Đại diện bên có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank AMC LTD) 
Địa chỉ: Tầng 8, Tầng 9 Số 135 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất thửa đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 204, tờ bản đồ số 53; tại địa chỉ số: phường Mỹ Thạnh, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số: 6360-LCL-2018.00808 ngày 25/07/2018 giữa Agribank chi nhánh Tân Bình và Công ty TNHH Lương thực Thiên Vũ. Chi tiết tài sản như sau:
- Thửa đất số:  204  ,  Tờ bản đồ số : 53;
- Địa chỉ    :  Phường Mỹ Thạnh, Thành phố Long Xuyên, An Giang
- Diện tích    :  1.625,0m2;
- Hình thức sử dụng        :  Riêng;
- Mục đích sử dụng        :  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp;
- Thời hạn sử dụng        :  Đến ngày 08/02/2056;
- Nguồn gốc sử dụng    :  Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

4. Hồ sơ pháp lí của tài sản:
- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số: 6360-LCL-2018.00808 ngày 25/07/2018 giữa Agribank chi nhánh Tân Bình và Công ty TNHH Lương thực Thiên Vũ đã được Phòng Công chứng Nguyễn Thành Quốc chứng nhận ngày 25/07/2018 theo số công chứng 1434, Quyền số 01/TP/CC-SCC/HĐGD.
- Hợp đồng tín dụng số: 6360-LAV-2022.0045 ngày 14/01/2022 giữa Agribank chi nhánh Tân Bình và Công ty TNHH XNK Lương thực Thực phẩm Thiên Vũ.
- Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo hồ sơ số 328, quyển sổ số 10 được chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh An Giang chứng nhận ngày 26/07/2018.
- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO556068, số vào sổ cấp GCN: CT16346 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cấp ngày 13/07/2018 đứng tên Công ty TNHH Lương thực Thiên Vũ.
- Biên bản bàn giao tài sản ngày 26/06/2022 của Agribank chi nhánh Tân Bình và Công ty TNHH XNK Lương thực Thực phẩm Thiên Vũ.
- Thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ vay ngày 09/12/2022 của Giám đốc Agribank chi nhánh Tân Bình.
- Chứng thư thẩm định giá số: 230215/TD/BĐS ngày 22/02/2023 do Công ty Cổ phần Giám định Thẩm định Miền Nam
Và các văn bản, tài liệu có liên quan khác.
4.1. Nguồn gốc của tài sản bán đấu giá: Là tài sản bảo đảm khoản vay Công ty TNHH Lương thực Thiên Vũ tại Agribank Chi nhánh Tân Bình theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số: 6360-LCL-2018.00808 ngày 25/07/2018 được ký kết giữa bên nhận thế chấp (Agribank Chi nhánh Tân Bình), bên thế chấp và được cấp tín dụng (Công ty TNHH Lương thực Thiên Vũ).
4.2. Hiện trạng tài sản đấu giá: 
- Tài sản được bán đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện xem tài sản và tham khảo tất cả các hồ sơ pháp lý có liên quan đến tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua tài sản đấu giá. Người tham gia đấu giá tài sản xem xét tài sản và tự xác định chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá theo hiện trạng thực tế. Agribank Chi nhánh Tân Bình, Agribank AMC LTD và Công ty Đấu giá không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá. 
- Agribank Chi nhánh Tân Bình, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá không chịu trách nhiệm về những thay đổi trên thực địa của tài sản và các rủi ro tiềm ẩn của tài sản đấu giá. Bằng nguồn thông tin không chính thức và chưa thể xác thực, bên có tài sản và đơn vị tổ chức đấu giá đánh giá khả năng có các rủi ro pháp lý tiềm ẩn liên quan đến tài sản đấu giá như: các tranh chấp giữa các Bên vay vốn và chủ tài sản cùng các bên liên quan đến tài sản với các tổ chức, cá nhân trong việc hứa mua, hứa bán, cầm cố tài sản (trái pháp luật). Các khoản nợ như nợ thuế, nợ khác của các Bên vay vốn, của chủ tài sản cùng các bên liên quan đến tài sản. Những rủi ro này, Agribank Chi nhánh Tân Bình, Agribank AMC LTD và tổ chức đấu giá tài sản không thể lường trước được. Agribank Chi nhánh Tân Bình, Agribank AMC LTD và tổ chức đấu giá sẽ minh bạch thông tin và hỗ trợ cung cấp tất cả thông tin/hồ sơ có được để khách hàng có nhu cầu mua đấu giá tài sản xem xét, quyết định. Người mua tài sản đấu giá có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, xác nhận và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công tài sản; Agribank Chi nhánh Tân Bình, Agribank AMC LTD và tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm giải quyết đối với những rủi ro tiềm ẩn nói trên.
- Mọi thắc mắc, hay có sự sai lệch về thông tin và hiện trạng tài sản, người tham gia đấu giá phải thông báo bằng văn bản gửi đến Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt ít nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá. Nếu không có khiếu nại thì người tham gia đấu giá được coi là đã chấp nhận toàn bộ với các thông tin, đặc điểm, tình trạng tài sản đấu giá, tình trạng tranh chấp tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại, thắc mắc sẽ không được giải quyết.

5. Giá khởi điểm đấu giá tài sản: 12.898.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ, tám trăm chín mươi tám triệu đồng). Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, thuế GTGT trong trường hợp tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu thuế GTGT theo quy định. 

6. Thời gian, địa điểm xem hồ sơ, tài sản bán đấu giá: Ngày 29/02/2024 đến ngày 01/03/2024 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh: Số 292 (Tầng 3) Ung Văn Khiêm, Phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, Agribank Chi Nhánh Tân Bình – Địa chỉ: Số 1200 Lạc Long Quân, Phường 8, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh hoặc Thửa đất số: 204, tờ bản đồ số 53; tại địa chỉ số: phường Mỹ Thạnh, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện đăng ký tham giá đấu giá:
7.1. Thời gian bán hồ sơ mời đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 01/02/2024 đến hết ngày 04/03/2024 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt  - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh: Số 292 (Tầng 3) Ung Văn Khiêm, Phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ
7.2. Điều kiện, đối tượng và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
a. Đối tượng tham gia đấu giá: là các tổ chức, cá nhân không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 và  phù hợp theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14, về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/06/2017 đều được đăng ký tham gia đấu giá.
b. Cách thức tham gia đấu giá
Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau và nhận lại biên nhận hồ sơ:
Bước 1: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau: 
Đối với tổ chức:    
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao gần nhất).
- Biên bản họp HĐTV/HĐQT thống nhất v/v mua tài sản bán đấu giá.
- Giấy ủy quyền làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá tài sản trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu)
- Giấy ủy quyền tham gia đấu giá tài sản trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu).
- Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu).
- Xác nhận xem tài sản đấu giá.
- Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).
- Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợ đấu giá theo quy định pháp luật.
Đối với cá nhân:
- CMND/CCCD của người tham gia đấu giá (bản sao).
- Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu).
- Xác nhận xem tài sản đấu giá.
- Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).
- Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản bán đấu giá theo quy định pháp luật.
Bước 2:  Nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nhận lại biên nhận hồ sơ.
Bước 3: Nộp số tiền đặt trước theo thông báo đấu giá tài sản của Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt.
Bước 4: Nộp lại chứng từ đã nộp tiền đặt trước trong thời hạn nộp tiền đặt trước.
Lưu ý: Nếu thiếu chứng từ đã nộp tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá. Người tham gia đấu giá tự nguyện cam kết không có quan hệ liên quan về dòng tiền đặt trước, không phải là người có liên quan với nhau theo quy định pháp luật, trường hợp có bất kỳ kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc những người tham gia đấu giá có liên quan đến nội dung trên thì người tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm với vi phạm đã xảy ra

8. Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước: 
- Tiền đặt trước: 1.289.800.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm tám mươi chín triệu, tám trăm ngàn đồng); tương đương 10% giá khởi điểm bán đấu giá.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 04/03/2024 đến 16h30’ ngày 06/03/2024.
- Hình thức: Chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt 
+ Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Việt
+ Số tài khoản: 6360201144692
+ Mở tại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tân Bình

9. Bước giá: 50.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng).

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: 
- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
- Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên

11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 
- Thời gian tổ chức đấu giá: 14h00’ ngày 07/03/2024.
- Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh - Địa chỉ: Số 292 (Tầng 3) Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.

12. Thời hạn ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua tài sản đấu giá.
a. Thời hạn ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá: 
+ Số tiền đặt cọc: số tiền đặt trước của người trúng đấu giá được chuyển thành số tiền đặt cọc để bảo đảm giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với người có tài sản bán đấu giá.
+ Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày đấu giá thành, người trúng đấu giá phải ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với người có tài sản bán đấu giá. Trường hợp người trúng đấu giá không ký hợp đồng thì người trúng đấu giá sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc và số tiền này thuộc về người có tài sản bán đấu giá.
b. Thời hạn thanh toán:
+ Số tiền trả trước để thực hiện hợp đồng: trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết, người mua tài sản đấu giá phải thanh toán số tiền không được thấp hơn 30% giá trị hợp đồng mua bán tài sản (đã bao gồm số tiền đặt cọc) và khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu người mua tài sản đấu giá không tiếp tục thực hiện hợp đồng theo cam kết.
+ Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết, người mua tài sản đấu giá phải thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng mua bán tài sản. Quá thời hạn thanh toán mà người mua không thanh toán đủ số tiền theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá thì người mua sẽ mất toàn bộ khoản tiền đã thanh toán và số tiền này thuộc về người có tài sản bán đấu giá.
c. Phương thức thanh toán: chuyển khoản. 
 Toàn bộ số tiền mua tài sản vào tài khoản của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tân Bình, theo số tài khoản: 459901 tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tân Bình. 
d. Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành tài sản, Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt sẽ chuyển toàn bộ số tiền đặt trước của người trúng đấu giá cho Agribank Chi nhánh Tân Bình theo số tài khoản nêu tại điểm c Điều này.
Agribank được quyền kiểm soát, phong tỏa số tiền do người mua được tài sản đấu giá chuyển vào tài khoản Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt.
- Quá thời hạn thanh toán tiền mua tài sản như thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản mà người trúng đấu giá tài sản không thanh toán thì sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc mua tài sản.

13. Thông tin chi tiết liên hệ:
Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh 
Địa chỉ: Số 292 (Tầng 3) Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM 
Số điện thoại: 028.6270.4858                         

 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi