Agribank AMC LTD thông báo đấu giá tài sản 2747

09/10/2023

1. Thông tin người có tài sản đấu giá: 
1.1. Người có tài sản đấu giá: Agribank Chi nhánh Tân Bình
 Địa chỉ : Số 1200 Lạc Long Quân, phường 8, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, VN.
1.2. Đại diện cho người có tài sản đấu giá: Agribank AMC LTD
 Địa chỉ: Tầng 8, tầng 9, số nhà 135 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội, Việt Nam 

2.Tài sản đấu giá, giấy tờ pháp lý của tài sản:
2.1.Tài sản đấu giá: Theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 6360-LCL-20180088 ngày 25/07/2018 ký giữa Agribank Chi nhánh Tân Bình và Công ty TNHH Lương thực Thiên Vũ thì tài sản bảo đảm là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa 204, tờ bản đồ số 53, địa chỉ: Phường Mỹ Thạnh, Thành phố Long Xuyên, An Giang. Chi tiết tài sản như sau :
- Thửa đất số:  204  ,  Tờ bản đồ số : 53;
- Địa chỉ:  Phường Mỹ Thạnh, Thành phố Long Xuyên, An Giang
- Diện tích:  1.625,0m2;
- Hình thức sử dụng :  Riêng;
- Mục đích sử dụng :  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp;
- Thời hạn sử dụng :  Đến ngày 08/02/2056;
- Nguồn gốc sử dụng :  Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.
2.2. Về giấy tờ tài sản: 
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO 556068, số vào sổ cấp GCN: CT16346 do Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cấp ngày 13/07/2018;
- Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất;
- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 6360-LCL-20180088 ngày 25/07/2018 ký giữa Agribank Chi nhánh Tân Bình và Công ty TNHH Lương thực Thiên Vũ được VPCC Nguyễn Thành Quốc chứng nhận, số công chứng 1434, quyển số 01TP/CC-SCC/HĐGD;
- Đăng ký thế chấp Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ngày 25/7/2018 tại Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh An Giang;
- Và các văn bản, tài liệu có liên quan khác.

3. Nguồn gốc của tài sản đấu giá:
Là tài sản bảo đảm khoản vay Công ty TNHH XNK Lương thực Thực phẩm Thiên Vũ tại Agribank Chi nhánh Tân Bình theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 6360-LCL-20180088 ngày 25/07/2018.

4. Hiện trạng tài sản đấu giá:
- Tài sản nêu trên được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện tham khảo tất cả các hồ sơ của tài sản. Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua tài sản đấu giá, cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự khiếu nại, khiếu kiện đối với việc đấu giá tài sản cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá. Agribank Chi nhánh Tân Bình, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá. 
- Đối với các trường hợp tài sản chưa hoàn thiện pháp lý, trường hợp diện tích thực tế khác biệt so với diện tích trên giấy chứng nhận thì người mua tài sản đấu giá có nghĩa vụ tự liên hệ, làm việc với chủ tài sản và các cơ quan, đơn vị có chức năng hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thực hiện thủ tục sang tên, chuyển quyền sở hữu theo quy định.

5. Giá khởi điểm: 13.576.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ, năm trăm bảy mươi sáu triệu đồng).
(*) Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và thuế GTGT trong trường hợp tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu thuế GTGT theo quy định của pháp luật.

6. Tiền đặt trước: 1.357.600.000 đồng, tương đương 10% giá khởi điểm đấu giá. Tiền đặt trước được chuyển vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Việt, số tài khoản 6360201144692  tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tân Bình.

7.Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 31/10/2023 đến 16h30’ ngày 02/11/2023 (báo có ngân hàng tính đến 16h30’ ngày 02/11/2023)

8. Mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng)

9. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 06/10/2023 đến ngày 31/10/2023 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.

10. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá và hồ sơ pháp lý giấy tờ về tài sản: Ngày 30/10/2023 và ngày 31/10/2023 (trong giờ hành chính) tại Agribank Chi Nhánh Tân Bình hoặc Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào 14h ngày 03/11/2023 tại Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh 

12. Thông tin chi tiết liên hệ:
Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh 
Địa chỉ: Số 292 (Tầng 3) Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi