Agribank Chi nhánh tỉnh Lào Cai thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá

23/04/2021

1. Thông tin cần thẩm định giá: 
1.1. Tài sản cần thẩm định giá: Quyền sử dụng đất của một số khu vực trên địa bàn thành phố Lào Cai và các huyện trong tỉnh Lào Cai.
1.2. Mục đích thẩm định giá: làm cơ sở xác định giá tài sản quyền sử dụng đất trong bảo đảm cấp tín dụng của Agribank chi nhánh tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2026.
2. Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá:
a. Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn phải thuộc danh sách công khai  doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện  hoạt động thẩm định giá của Bộ tài chính;
b. Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành;
c. Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014, Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 26/03/2015 của Bộ tài chính và các quy định của pháp luật về thẩm định giá;
d. Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và các quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; Có số lượng thẩm định viên tối thiểu 5 người;
e. Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói theo hình thức chào giá cạnh tranh (đã bao gồm các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin...để thẩm định giá tài sản).
f. Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư theo quy định, chịu trách nhiệm về giá trị thẩm định.
3.  Hồ sơ tham gia bao gồm:
- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp;
- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm;
- Bản chào giá dịch vụ thẩm định giá.
4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:
- Thời gian nhận hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tiếp từ 07 giờ 30 phút ngày  2/5/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 12/5/2021(Hồ sơ niêm phong nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước 17 giờ 00 phút ngày 12/5/2021 với điều kiện Agribank chi nhánh tỉnh Lào Cai phải nhận được trước 11 giờ 30 phút ngày  13/5/2021).
- Địa điểm nhận hồ sơ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Lào Cai
Địa chỉ tại: Số 03A, đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. ĐT: 0214.3821223.
(Đầu mối liên hệ: Phòng Khách hàng doanh nghiệp, Bà Chu Hải Yến– Email: yenchuhai@agribank.com.vn – Di động: 0913120884).

•Lưu ý:Agribank chi nhánh tỉnh Lào Cai sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức thẩm định giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả lựa chọn được hiểu là không được lựa chọn, Agribank chi nhánh tỉnh Lào Cai không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi