Agribank Chi nhánh tỉnh Lào Cai thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm số 548

12/03/2024

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh tỉnh Lào Cai. 
Địa chỉ: Số 03A, đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Tên tài sản đấu giá: 
03 Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bà Phùng Thị Chinh đảm bảo cho khoản vay của Công ty TNHH MTV TM Tiến Minh tại Agribank CN tỉnh Lào Cai, cụ thể:
2.1 -  Quyền sử dụng đất:
2.1.1 - Quyền sử dụng đất 1: Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BT 124427, số vào sổ cấp GCN: 683 do UBND Thành Phố Lào Cai cấp ngày 29/04/2014
- Thửa đất số:  56 ;                 - Tờ bản đồ số: P3-22,
- Địa chỉ: Đường Nhạc Sơn – Phường Kim Tân –Thành phố Lào Cai,
- Diện tích: 90,5 m2   (Bằng chữ: Chín mươi phảy năm mét vuông),
- Hình thức sử dụng:  riêng:  90,5 m2;  chung: không m2,
- Mục đích sử dụng:  Đất ở tại đô thị, 
- Thời hạn sử dụng:  Lâu dài,    
- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất* Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hợp đồng số 51/2014.
2.1.2 - Quyền sử dụng đất 2: Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BT 124232, Số vào sổ cấp GCN: 762 do UBND Thành Phố Lào Cai cấp ngày 15/07/2014
- Thửa đất số:  55 ;                 - Tờ bản đồ số: P3-22,
- Địa chỉ: Đường Nhạc Sơn - Phường Kim Tân – Thành phố Lào Cai,
- Diện tích: 89,0 m2   (Bằng chữ: Tám mươi chín mét vuông),
- Hình thức sử dụng:  riêng:  89,0 m2, chung: không m2,
- Mục đích sử dụng:  Đất ở tại đô thị, 
- Thời hạn sử dụng:  Lâu dài,
- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất. 
2.1.3 - Quyền sử dụng đất 3: Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CC 926378; số vào sổ cấp GCN: CS 01457, Cơ quan cấp: Sở tài nguyên Môi trường tỉnh Lào Cai cấp ngày 13/01/2016
- Thửa đất số:  54 ;              - Tờ bản đồ số: P3-22,
- Địa chỉ: Đường Nhạc Sơn, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai,
- Diện tích: 93,3 m2 (Bằng chữ: Chín mươi ba, phảy ba mét vuông),
- Hình thức sử dụng:  Sử dụng riêng,
- Mục đích sử dụng:  Đất ở tại đô thị, 
- Thời hạn sử dụng:  Lâu dài,
- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất .
2.2 -  Tài sản gắn liền với đất:  
 Nhà xây cấp III, 06 tầng, 01 mái tum, diện tích xây dựng 168,56 m2, tổng diện tích sàn 925,34 m2, được xây dựng trên 02 thửa đất là thửa đất số: 55 và 56 (theo Giấy phép xây dựng số 968/GPXD do Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai cấp ngày 18/7/2017), chưa chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất.
(Sau đây gọi tắt là Tài sản)
    
3. Giá khởi điểm, bước giá, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá:
3.1. Giá khởi điểm: 10.260.000.000 đồng 
(Bằng chữ: Mười tỷ hai trăm sáu mươi triệu đồng).
3.2. Bước giá: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng).
(Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, lệ phí và chi phí khác cho việc làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành. Người trúng đấu giá phải chi trả toàn bộ các khoản thuế, lệ phí và chi phí khác cho việc làm các thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật).
Người tham gia đấu giá trả giá ít nhất phải bằng giá khởi điểm cộng với một (01) bước giá hoặc nhiều lần bước giá.
3.3. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/bộ hồ sơ.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: 
- Thời gian xem tài sản: Ngày 19/03/2024 và ngày 20/03/2024 (Trong giờ hành chính). 
- Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản - Số nhà 126,128,130 đường Nhạc Sơn, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Khách hàng liên hệ số điện thoại: 02143.512.666 với Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh để được hướng dẫn.

5. Thời gian, địa điểm bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: 
5.1. Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 11/03/2024 đến 16h30p ngày 01/04/2024.(Trong giờ hành chính).
5.2. Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh, số nhà 109 Sơn Đạo, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

6. Tiền đặt trước, thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước:
6.1. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản, cụ thể là: 2.052.000.000 đồng (Hai tỷ không trăm năm mươi hai triệu đồng).
6.2. Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, trước ngày mở cuộc đấu giá, cụ thể ngày 01,02 và 03/04/2024 (Trong giờ hành chính).
6.3. Phương thức nộp: Khách hàng nộp tiền vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh - Tài khoản số: 8802 123 456 789 tại Agribank chi nhánh Lào Cai II.

7. Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền đặt trước theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

8. Hình thức, phương thức đấu giá:
- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp 
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

9. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 04/04/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh, số nhà 109 Sơn Đạo, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi