Agribank AMC LTD thông báo bán đấu giá khoản nợ "lần 2" số 3606

11/12/2023

1. Tổ chức bán đấu giá khoản nợ: Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Việt
- Địa chỉ: Tầng 1 nhà chữ U Số 6 Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

2. Người có khoản nợ đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Trường Sơn (Agribank Chi nhánh Trường Sơn) 
- Địa chỉ số: Số 26 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Đại diện người có khoản nợ đấu giá: Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank AMC LTD) 
- Địa chỉ: Tầng 8, Tầng 9 Số 135 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Khoản nợ đấu giá, nguồn gốc và hồ sơ pháp lý của khoản nợ đấu giá: 
3.1 Khoản nợ đấu giá: Toàn bộ khoản nợ của Ông Đỗ Viết Linh và Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung tại Agribank Chi nhánh Trường Sơn theo Hợp đồng tín dụng số 1608-LAV-200700406 ngày 23/11/2007 ký giữa Agribank Chi nhánh Trường Sơn với Ông Đỗ Viết Linh và Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung. Giá trị ghi sổ của khoản nợ tạm tính đến ngày 27/7/2023  là: 16.000.568.602  đồng.
Trong đó:         
-  Nợ gốc: 4.300.000.000 đồng.
-  Nợ lãi: 11.700.568.602 đồng. 

Ghi chú: Tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 27/7/2023 cho đến khi Ông Đỗ Viết Linh và Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung thanh toán hết nợ gốc tiền vay tại Agribank Chi nhánh Trường Sơn.
3.2 Nguồn gốc của khoản nợ: Toàn bộ khoản nợ của Ông Đỗ Viết Linh và Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung tại Agribank Chi nhánh Trường Sơn có nguồn gốc từ Hợp đồng tín dụng số 1608-LAV-200700406 ngày 23/11/2007 ký giữa Agribank Chi nhánh Trường Sơn và bên vay vốn là Ông Đỗ Viết Linh và Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung.
3.3 Hồ sơ pháp lý của khoản nợ:
- Hợp đồng tín dụng số 1608-LAV-200700406 ngày 23/11/2007 đã ký giữa Agribank Chi nhánh Trường Sơn và Ông Đỗ Viết Linh và Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung.
- Hợp đồng thế chấp tài sản số 1608-LCP-200700166 ngày 23/11/2007 đã ký giữa Agribank Chi nhánh Trường Sơn (Bên nhận thế chấp) và Ông Đỗ Viết Linh và Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung (Bên thế chấp), được công chứng tại Văn phòng công chứng số 4 Tp. Hồ Chí Minh, số 25/5 đường Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh ngày 23/11/2007; số công chứng 55453; quyển số 3TP/CC-SCC/HĐGD, đăng ký giao dịch đảm bảo ngày 23/11/2007 tại Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh;
- Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay số 1608-LCP-200700167 ngày 23/11/2007 đã ký giữa Agribank Chi nhánh Trường Sơn (Bên nhận thế chấp) và Ông Đỗ Viết Linh và Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung (Bên thế chấp);
- Biên bản xem xét thẩm định tại chỗ của TAND Tp. Hồ Chí Minh ngày 30/09/2023;
- Biên bản làm việc ngày 06/9/2023 về việc xử lý khoản nợ ký giữa Agribank Chi nhánh Trường Sơn và đại diện khách hàng vay đồng thời là bên bảo đảm là Ông Đỗ Viết Linh;
- Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan đến khoản nợ.

4. Tài sản bảo đảm của khoản nợ: Khoản vay của Ông Đỗ Viết Linh và Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung được bảo đảm bằng các tài sản theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 1608-LCP-200700166 ngày 23/11/2007 và Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay số 1608-LCP-200700167 ngày 23/11/2007, cụ thể như sau:
Tài sản 01: Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất thửa đất số: 326-609, tờ bản đồ số: 5 tại địa chỉ: Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh; Diện tích: 100 m2; hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 100 m2; Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất do chuyển nhượng QSDĐ. Theo GCN Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất số: AI321952, số vào sổ cấp GCN số: H02338/TÂN TẠO do UBND Quận Bình Tân cấp ngày 07/06/2007 cho bà Trần Thị Kim Phượng cập nhật chuyển nhượng cho Ông Đỗ Viết Linh và Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung ngày 14/11/2007.
Tài sản 02: Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất thửa đất số: 326-610, tờ bản đồ số: 5 tại địa chỉ: Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh; Diện tích: 100 m2; hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 100 m2; Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất do chuyển nhượng QSDĐ. Theo GCN Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất số: AI321953, số vào sổ cấp GCN số: H02339/TÂN TẠO do UBND Quận Bình Tân cấp ngày 07/06/2007 cho bà Trần Thị Kim Phượng cập nhật chuyển nhượng cho Ông Đỗ Viết Linh và Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung ngày 14/11/2007.
Tài sản 03: Là tài sản hình thành từ vốn vay theo Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay số 1608-LCP-200700167 ngày 23/11/2007 là căn nhà xây dựng trên hai thửa đất số 326-609, tờ bản đồ số 5 và thửa đất số 326-610, tờ bản đồ số 5, phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.
 Hiện trạng tài sản gắn liền với đất: Nhà 03 tầng + Sân thượng; Diện tích sàn: 648,0 m2; Kết cấu: Tường gạch, sàn cột bê tông cốt thép.
Giấy tờ pháp lý của tài sản:
- Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất vào sổ tiếp nhận hồ sơ số thứ tự 3484 được UBND Quận Bình Tân chứng nhận ngày 03/12/2007.
- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất số: AI321952 , số vào sổ cấp GCN số: H02338/TÂN TẠO do UBND Quận Bình Tân cấp ngày 07/06/2007 cho  bà Trần Thị Kim Phượng cập nhật chuyển nhượng cho Ông Đỗ Viết Linh và Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung ngày 14/11/2007.
- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất số: AI321953 , số vào sổ cấp GCN số: H02339/TÂN TẠO do UBND Quận Bình Tân cấp ngày 07/06/2007 cho bà Trần Thị Kim Phượng cập nhật chuyển nhượng cho Ông Đỗ Viết Linh và Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung ngày 14/11/2007
- Quyết định số 4857/KTST-DDB2 do Kiến trúc sư trưởng Thành phố Hồ Chí Minh ký ngày 26/4/2000;
Và các văn bản, tài liệu có liên quan khác.

5. Hiện trạng khoản nợ đấu giá: 
- Khoản nợ được bán đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện xem tài sản bảo đảm của khoản nợ và tham khảo tất cả các hồ sơ pháp lý có liên quan đến khoản nợ và tài sản bảo đảm của khoản nợ và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua khoản nợ đấu giá. Người tham gia đấu giá khoản nợ xem xét khoản nợ, tài sản bảo đảm của khỏa nợ và tự xác định chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của khoản nợ đấu giá theo hiện trạng thực tế. Agribank Chi nhánh Trường Sơn, Agribank AMC LTD và Công ty Đấu giá không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của khoản nợ đấu giá. Người trúng đấu giá nhận bàn giao khoản nợ theo hiện trạng thực tế. Trường hợp khoản nợ hoặc tài sản bảo đảm của khoản nợ chưa hoàn thiện pháp lý, người mua khoản nợ đấu giá có trách nhiệm tự liên hệ với chủ sở hữu tài sản (cũ) và các cơ quan, đơn vị có chức năng hoàn thiện hồ sơ pháp lý. Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã xem khoản nợ, tài sản bảo đảm của khoản nợ và chấp nhận chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của khoản nợ đấu giá theo hiện trạng thực tế cũng như chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợ đấu giá. Người tham gia đấu giá cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự đối với việc đấu giá khoản nợ cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá.
- Agribank Chi nhánh Trường Sơn, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá không chịu trách nhiệm về những thay đổi trên thực địa của tài sản bảo đảm của khoản nợ và các rủi ro tiềm ẩn của khoản nợ đấu giá. Bằng nguồn thông tin không chính thức và chưa thể xác thực, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá đánh giá khả năng có các rủi ro pháp lý tiềm ẩn liên quan đến khoản nợ đấu giá như: các tranh chấp giữa các Bên vay vốn (chủ tài sản bảo đảm) cùng các bên liên quan đến tài sản bảo đảm với các tổ chức, cá nhân trong việc hứa mua, hứa bán,cầm cố tài sản bảo đảm (trái pháp luật). Các khoản nợ như nợ thuế, nợ khác của các Bên vay vốn (chủ tài sản bảo đảm) cùng các bên liên quan đến tài sản bảo đảm. Những rủi ro này, Agribank Chi nhánh Trường Sơn, Agribank AMC LTD và tổ chức đấu giá khoản nợ không thể lường trước được. Agribank Chi nhánh Trường Sơn, Agribank AMC LTD và tổ chức đấu giá sẽ minh bạch thông tin và hỗ trợ cung cấp tất cả thông tin/hồ sơ có được để khách hàng có nhu cầu mua đấu giá khoản nợ xem xét, quyết định. Người mua khoản nợ đấu giá có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, xác nhận và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công khoản nợ; Agribank Chi nhánh Trường Sơn, Agribank AMC LTD và tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm giải quyết đối với những rủi ro tiềm ẩn nói trên.
- Theo thông tin Agribank AMC LTD, Agribank Chi nhánh Trường Sơn và Đơn vị tổ chức đấu giá được biết thì tài sản bảo đảm của khoản nợ này hiện nay đang có một số tranh chấp giữa chủ tài sản bảo đảm và một số cá nhân bên ngoài. Agribank AMC LTD, Agribank Chi nhánh Trường Sơn cũng như Đơn vị tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm về tình trạng và các rủi ro tiềm ẩn của khoản nợ đấu giá cũng như tình trạng tranh chấp về tài sản bảo đảm của khoản nợ. 
- Mọi thắc mắc hay có sự chưa phù hợp về thông tin và hiện trạng khoản nợ, người tham gia đấu giá phải thông báo bằng văn bản gửi đến Công ty đấu giá ít nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá. Nếu Công ty đấu giá không nhận được văn bản thì người tham gia đấu giá được coi là đã chấp nhận toàn bộ với các thông tin, đặc điểm, tình trạng khoản nợ đấu giá, tình trạng tài sản bảo đảm của khoản nợ. Mọi khiếu nại, thắc mắc sẽ không được giải quyết.

6. Thời gian, địa điểm xem hồ sơ khoản nợ đấu giá: ngày 12/12/2023 và ngày 13/12/2023 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Việt – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh – Địa chỉ: Số 292 (Tầng 3) Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minhhoặc Agribank Chi nhánh Trường Sơn – Địa chỉ: Số 26 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: 
Từ ngày 09/12/2023 đến hết ngày 13/12/2023 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Việt – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh – Địa chỉ: Số 292 (Tầng 3) Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

8. Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ và các loại thuế, phí liên quan đến khoản nợ đấu giá:
8.1 Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ: 11.652.191.525 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ, sáu trăm năm mươi hai triệu, một trăm chín mươi mốt nghìn, năm trăm hai mươi lăm đồng). Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
Người tham gia đấu giá tự nguyện cam kết đã tìm hiểu các thông tin về nguồn gốc pháp lý của khoản nợ, đã biết và hiểu rõ về các bên liên quan đến khoản nợ, đã xem xét đầy đủ hồ sơ của khoản nợ đấu giá, tài sản bảo đảm của khoản nợ và đồng ý mua khoản nợ đấu giá theo nguyên trạng “có sao mua vậy” và nhận tài sản trúng đấu giá đúng như hồ sơ và hiện trạng thực tế đã được xem/giám định trước đó.
8.2 Các loại thuế, phí liên quan đến khoản nợ đấu giá:
-    Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế, phí khác đối với bên bán do bán khoản nợ (nếu có): Người mua được khoản nợ đấu giá có nghĩa vụ nộp. 
-    Lệ phí công chứng Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá: Người mua được khoản nợ đấu giá có nghĩa vụ nộp.
-    Thuế GTGT trong trường hợp giá khởi điểm chưa bao gồm thuế GTGT mà khoản nợ đấu giá thuộc diện phải chịu thuế: Người mua khoản nợ đấu giá có nghĩa vụ nộp. 
-    Người mua được khoản nợ đấu giá tự liên hệ với cơ quan chức năng Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện thủ tục kê khai, thay đổi đăng ký thế chấp và nộp các loại thuế, phí, lệ phí cùng các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
-    Người đăng ký xem hồ sơ khoản nợ, xem tài sản bảo đảm phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản bảo đảm, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

9. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, Tiền đặt trước: 
9.1 Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ
9.2 Tiền đặt trước: 1.165.219.153 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, một trăm sáu mươi lăm triệu, hai trăm mười chín nghìn, một trăm năm mươi ba đồng) tương đương 10% giá khởi điểm bán đấu giá khoản nợ.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 12/12/2023 đến 16h30’ ngày 14/12/2023 (trong giờ hành chính). 
- Hình thức: Chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt 
+ Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Việt
+ Số tài khoản: 1608201013689
+ Mở tại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Trường Sơn.

10. Bước giá: 50.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng).

11. Điều kiện, đối tượng và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
11.1 Khách hàng không được đăng ký tham gia đấu giá: là những khách hàng thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14; khách hàng liên quan đến các khoản nợ nêu trên theo quy định pháp luật; khách hàng không phù hợp quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; Nghị quyết số 63/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và các quy định khác về bán khoản nợ có tài sản bảo đảm đang bị kê biên 
+ Khách hàng không thuộc một trong các trường hợp khách hàng không được đăng ký tham gia đấu giá thì được đăng ký tham gia đấu giá.
11.2 Cách thức tham gia đấu giá:
Bước 1: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu) và nộp kèm những giấy tờ sau: 
Đối với tổ chức:
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; CMND/CCCD của người đại diện pháp luật (bản sao y).
- Biên bản họp HĐTV/HĐQT thống nhất v/v mua khoản nợ đấu giá.
- Giấy ủy quyền làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của người nhận ủy quyền (bản sao).
- Giấy ủy quyền tham gia đấu giá khoản nợ trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của người nhận ủy quyền (bản sao).
- Xác nhận xem khoản nợ đấu giá và tài sản bảo đảm của khoản nợ đấu giá.
- Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).
- Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợ bán đấu giá theo quy định pháp luật.
Đối với cá nhân:
- Bản sao (chứng thực) CMND/CCCD/Hộ chiếu 
- Xác nhận xem khoản nợ đấu giá.
- Giấy ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục, tham gia đấu giá (bản chính) và CMND/CCCD/Hộ chiếu của người nhận ủy quyền (bản sao).
- Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợ bán đấu giá theo quy định pháp luật.
Bước 2:  Nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nhận lại biên nhận hồ sơ.
Bước 3: Nộp số tiền đặt trước theo thông báo đấu giá khoản nợ của Công ty Sao Việt.
Bước 4: Nộp lại chứng từ đã nộp tiền đặt trước trong thời hạn nộp tiền đặt trước.
Lưu ý: Những người tham gia đấu giá cam kết không có quan hệ liên quan về dòng tiền đặt trước, không phải là người có liên quan với nhau theo quy định pháp luật, trường hợp có bất kỳ kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc những người tham gia đấu giá có liên quan đến nội dung trên thì người tham gia đấu giá cam kết tự chịu trách nhiệm với vi phạm đã xảy ra.

12. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 
- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 10h00’ ngày 15/12/2023.
  - Địa điểm: tại Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Việt – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh – Địa chỉ: Số 292 (Tầng 3) Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

13. Thời gian, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ và ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá.
13.1. Giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá
- Kết quả đấu giá khoản nợ là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá theo quy định pháp luật;
- Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được ký kết giữa người có khoản nợ đấu giá với người trúng đấu giá hoặc giữa người có khoản nợ đấu giá, người trúng đấu giá và tổ chức đấu giá khoản nợ nếu các bên có thỏa thuận, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự. 
- Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14, hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan;
- Trình tự, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá khoản nợ được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.
13.2. Thời hạn ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá và thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ đấu giá.
a. Thời hạn ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá: 
- Số tiền đặt cọc: Số tiền đặt trước của người trúng đấu giá được chuyển thành số tiền đặt cọc để bảo đảm giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá với người có khoản nợ đấu giá.
- Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày đấu giá thành, người trúng đấu giá phải ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá với người có khoản nợ đấu giá. Trường hợp người trúng đấu giá không ký hợp đồng thì người trúng đấu giá sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc và số tiền này thuộc về người có khoản nợ đấu giá (Agribank Chi nhánh Trường Sơn).
b. Thời hạn thanh toán: 
- Số tiền trả trước để thực hiện hợp đồng: trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được ký kết, người mua khoản nợ đấu giá phải thanh toán số tiền không được thấp hơn 30% giá trị hợp đồng mua bán nợ (đã bao gồm số tiền đặt cọc) và khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu người mua khoản nợ đấu giá không tiếp tục thực hiện hợp đồng theo cam kết.
- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được ký kết, người mua khoản nợ đấu giá phải thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng mua bán khoản nợ. Quá thời hạn thanh toán mà người mua không thanh toán đủ số tiền theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán khoản khoản nợ đấu giá thì người mua sẽ mất toàn bộ khoản tiền đã thanh toán và số tiền này thuộc về người có khoản nợ đấu giá. 
c. Phương thức thanh toán: chuyển khoản 
- Người mua được khoản nợ đấu giá chuyển khoản tiền mua khoản nợ đấu giá vào tài khoản của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Trường Sơn, theo số tài khoản: 459901 tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Trường Sơn. 
- Nội dung chuyển khoản: [Họ và tên người trúng đấu giá] nộp tiền mua khoản nợ đấu giá của Ông Đỗ Viết Linh và Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung.
d. Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành khoản nợ, Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt sẽ chuyển toàn bộ số tiền đặt trước của người trúng đấu giá cho Agribank Chi nhánh Trường Sơn theo số tài khoản nêu tại điểm c Điều này.
Agribank được quyền kiểm soát, phong tỏa số tiền do người mua được khoản nợ đấu giá chuyển vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt.

14. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: 
- Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
- Phương thức trả giá lên, bán một lần toàn bộ khoản nợ heo thủ tục đấu giá rút gọn.
Để biết thông tin vui lòng liên hệ:
- Công ty đấu giá Hợp danh Sao Việt – Điện thoại: 0286 270 858
- Agribank AMC LTD – Điện thoại: 0902 949 996

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi