Agribank Chi nhánh Bến Thành thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm số 255

19/04/2023

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: 
Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Trí.
Địa chỉ: 67 (lầu 4.1) Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: 
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bến Thành.
Địa chỉ: 113 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 
Từ 09 giờ 00 phút ngày 17/05/2023 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Thành Trí, 67 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.
4. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thửa đất số 698, tờ bản đồ số 174 tọa lạc tại số 86/6 đường số 16, khu phố 2, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh.
4.1. Mô tả tài sản:
Thửa đất:
- Thửa đất số: 698,    Tờ bản đồ số: 174
- Địa chỉ: 86/6 đường số 16, khu phố 2, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh.
- Diện tích: 46,6 m2, (bằng chữ: Bốn mươi sáu phẩy sáu mét vuông).
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 
- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị
- Thời hạn sử dụng: Lâu dài
- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất
Nhà ở:
- Loại nhà ở: Nhà ở riêng lẻ
- Diện tích xây dựng: -/-,     Diện tích sàn: 77,5m2
- Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng
- Cấp (Hạng): Cấp 4,     Thời hạn sở hữu: -/-
Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK343229, số vào sổ cấp GCN: CS24738 do Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cấp ngày 14/12/2017 cho bà Vũ Thị Trang, cập nhập thừa kế cho ông Trần Duy Đông ngày 31/03/2022.
4.2. Nguồn gốc tài sản: 
- Là tài sản thuộc quyền sử dụng, quyền sở hữu của bà Vũ Thị Trang (đã mất và chuyển thừa kế cho ông Trần Duy Đông) đã thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bến Thành theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 1920-LCL-2021 00029 ngày 30/03/2021.
- Tài sản thế chấp trên đảm bảo cho nghĩa vụ của ông Trần Duy Đông và bà Vũ Thị Trang tại Hợp đồng tín dụng số 1920 – LAV–2021 00035 ngày 30/03/2021 giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bến Thành và ông Trần Duy Đông, bà Vũ Thị Trang.
- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bến Thành bán đấu giá để thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.
4.3. Hồ sơ pháp lý:
+ Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK343229, số vào sổ cấp GCN: CS24738 do Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cấp ngày 14/12/2017 cho bà Vũ Thị Trang, cập nhập thừa kế cho ông Trần Duy Đông ngày 31/03/2022;
+ Hợp đồng tín dụng số 1920 – LAV–2021 00035 ngày 30/03/2021 giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bến Thành và ông Trần Duy Đông, bà Vũ Thị Trang;
+ Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 1920-LCL-2021 00029 ngày 30/03/2021 giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bến Thành và ông Trần Duy Đông, bà Vũ Thị Trang được Văn phòng công chứng Mai Việt Cường chứng nhận ngày 31/03/2021;
+ Phiếu yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ngày 30/03/2021 được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận Bình Tân xác nhận ngày 01/04/2021;
+ Trích lục khai tử số 314/TLKT ngày 26/10/2021 được UBND phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, Tp.HCM chứng thực ngày 19/03/2022;

5. Giá khởi điểm: 2.770.200.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, bảy trăm bảy mươi triệu, hai trăm nghìn đồng).

6. Tiền đặt trước: 277.020.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi bảy triệu, không trăm hai mươi nghìn đồng) nộp vào tài khoản sau:
* Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Trí
* Số tài khoản: 1602201365738 tại Agribank – Chi nhánh 3.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: trong giờ hành chính, các ngày 12/05/2023, ngày 15/05/2023, ngày 16/05/2023 (đến 17 giờ 00 ngày 16/05/2023), trừ trường hợp tổ chức đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá (tính thời điểm ngân hàng báo có vào tài khoản).

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản:     
- Thời gian xem tài sản: Trong giờ hành chính, từ ngày 24/04/2023 đến 17 giờ 00 ngày 26/04/2023.
- Địa điểm: tại số 86/6 đường số 16, khu phố 2, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh.

8. Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: 
Trong giờ hành chính, từ ngày 24/04/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 14/05/2023. (Tính từ thời điểm tổ chức đấu giá nhận được hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá)
- Địa điểm: Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Thành Trí số 67 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.
- Giá bán hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ

9. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.
- Người tham gia đấu giá cần tìm hiểu rõ những vấn đề liên quan đến tài sản đấu giá, tìm hiểu kỹ về hiện trạng tài sản và hồ sơ pháp lý tài sản đấu giá, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và rủi ro phát sinh của việc mua tài sản đấu giá, đồng thời cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện sau khi trúng đấu giá. 
- Tài sản được đấu giá và bàn giao theo số liệu trên giấy tờ hiện nay, trong trường hợp số liệu thực tế khác biệt so với số liệu giấy tờ thì người trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm, rủi ro và chi phí. 
- Người tham gia đấu giá phải chấp nhận rủi ro và tự chịu chi phí trong trường hợp cuộc đấu giá bị ngừng do các nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát của tổ chức đấu giá tài sản. Tổ chức đấu giá sẽ không bồi thường thiệt hại cho người tham gia đấu giá. 
- Trong trường hợp chủ sở hữu tài sản không tự nguyện bàn giao, người trúng đấu giá có trách nhiệm tự đòi tài sản hoặc liên hệ các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện quyền đòi tài sản, đồng thời chịu mọi rủi ro, tổn thất, trách nhiệm, chi phí phát sinh trong quá trình đòi tài sản.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: 
- Hình thức đấu giá: đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.
- Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.
Kính mời các tổ chức và cá nhân có nhu cầu, đăng ký tham gia đấu giá.
Thời gian làm việc của Tổ chức đấu giá: từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng 8h00-12h. Chiều 13h30-17h00).
Liên hệ Hotline: 0918060516.  
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi