Agribank Chi nhánh Sài Gòn thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm

11/11/2022

1. Người có tài sản đấu giá: 
Ngân hàng Nông nhiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn
Địa chỉ: số 02 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

2. Tổ chức đấu giá tài sản: 
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 02/12/2022;
- Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh; địa chỉ: 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Tài sản đấu giá: 
Quyền sử dụng đất 3.048m2, tại số 358 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Vị trí: thửa đất số 90, 93; tờ bản đồ số: 27, bộ địa chính phường An Lạc, quận Bình Tân (Thửa số 90 diện tích 3.042,93 m2, thửa số 93 diện tích 5,8m2) theo tài liệu năm 2004. 
- Diện tích: 3.048m2.     
- Mục đích sử dụng: Đất đất cơ sở sản xuất, kinh doanh (xây dựng trung tâm thương mại và cao ốc văn phòng)
- Thời hạn sử dụng: 50 năm, kể từ ngày 24/01/2008
- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

5. Giấy tờ chứng minh quyền được bán tài sản gồm:
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T00796 ngày 02/02/2009 do Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cấp;
- Hợp đồng tín dụng số 1600-LAV-202101038 ngày 27/7/2021 được ký kết giữa Ngân hàng Nông nhiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn và Công ty cổ phần nông dược HAI;
- Hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất số 043255 ngày 18/9/2019 ; 
- Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất ngày 02/3/2009;
- Thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm thu số 430/TB-NHNo.SG-KHKD ngày 21/6/2022 của Ngân hàng Agribank Chi nhánh Sài Gòn;
- Quyết định số 574/QĐ-NHNo.SG-KHKD ngày 22/8/2022 của Ngân hàng Agribank Chi nhánh Sài Gòn về việc xác định giá khởi điểm bán đấu giá tài sản (lần 1) của Công ty cổ phần nông dược HAI;
- Thông báo số 655/ TB-NHNo.SG-KHKD ngày 23/8/2022 của Ngân hàng Agribank Chi nhánh Sài Gòn về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bảo đảm;
- Thông báo số 723/ TB-NHNo.SG-KHKD ngày 09/9/2022 của Ngân hàng Agribank Chi nhánh Sài Gòn về việc kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;

6. Giá khởi điểm: 190.263.296.700 đồng 
Viết bằng chữ: Một trăm chín mươi tỷ, hai trăm sáu mươi ba triệu, hai trăm chín mươi sáu nghìn, bảy trăm đồng.
*Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:
- Thời gian xem tài sản: Ngày 14/11/2022 đến ngày 29/11/2022 (trong giờ hành chính); 
- Địa điểm: tại nơi có tài sản 

8. Tiền đặt trước: 
Người tham gia đấu giá phải nộp là tương đương 20% so với giá khởi điểm vào tài khoản của Trung tâm trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá. Tiền đặt trước được gửi vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hồ Chí Minh số: 0721000666768 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Kỳ Đồng.

9. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:  500.000 đồng/bộ hồ sơ;

10. Thời gian và địa điểm bán hồ sơ, xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan, nộp hồ sơ tham gia đấu giá:
- Thời gian: từ ngày 14/11/2022 đến ngày 29/11/2022 (trong giờ hành chính);
- Địa điểm: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh;

11. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 29/11/2022, 30/11/2022 và đến 17 giờ ngày 01/12/2022

12. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá

13. phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi