Agribank Chi nhánh Bình Thạnh thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá khoản nợ số 1287

17/04/2024

1. Tên, địa chỉ của người yêu cầu thẩm định giá:
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bình Thạnh (Agribank Chi nhánh Bình Thạnh)
Địa chỉ: 347-349-351 Điện Biên Phủ, Phường 15, quận Bình Thạnh, TP. HCM.

2. Khoản nợ cần định giá: Khoản nợ tại Agribank Chi nhánh Bình Thạnh của bà Trần Thị Lệ Hằng theo Hợp đồng tín dụng số 6380-LAV-201100206/HĐTD ngày 18/04/2011 và phụ lục kèm theo.
- Giá trị ghi sổ của khoản nợ tạm tính đến ngày 12/4/2024:
+ Nợ gốc: 4.000.000.000 đồng
+ Nợ lãi: 11.142.565.971 đồng
+ Tổng cộng: 15.142.565.971 đồng
(Bằng chữ: Mười lăm tỷ một trăm bốn mươi hai triệu năm trăm sáu mươi lăm ngàn chín trăm bảy mươi mốt đồng)

3. Thông tin về tài sản bảo đảm khoản nợ:
Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất hình thành trong tương lai tại địa chỉ số 257/5 An Dương Vương, khu phố 4, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh thuộc quyền sở hữu, sử dụng của bà Trần Thị Lệ Hằng theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ở số: BB 878256, số vào sổ cấp GCN: CH 00705 do UBND quận Bình Tân cấp ngày 14/05/2010 và các Giấy phép xây dựng, cụ thể như sau:
* Đất ở:
- Thửa đất số: 19; Tờ bản đồ số: 37 (TL-2005) 
- Diện tích: 258,4 m2 (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tám phẩy bốn mét vuông)
- Loại đất: Đất ở tại đô thị
* Tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai:
Loài tài sản: Nhà ở
+ Giấy phép xây dựng: 4256/UBND-GPXD do UBND Quận Bình Tân cấp ngày 07/09/2010.
Nhà 1:
- Kết cấu: Móng -  cột - sàn BTCT, vách gạch, nền gạch, mái BTCT.
- Diện tích xây dựng trệt: 26,0m2
- Tổng diện tích sàn xây dựng: 94,85 m2
- Chiều cao toàn công trình: 13,60 m2 ; Số tầng: 03 tầng + sân thượng
Nhà 2:
- Kết cấu: Móng -  cột - sàn BTCT, vách gạch, nền gạch, mái BTCT.
- Diện tích xây dựng trệt: 25,20 m2
- Tổng diện tích sàn xây dựng: 92,30 m2
- Chiều cao toàn công trình: 13,60 m2 ; Số tầng: 03 tầng + sân thượng
+ Giấy phép xây dựng: 4257/UBND-GPXD do UBND Quận Bình Tân cấp ngày 07/09/2010.
Nhà 1:
- Kết cấu: Móng -  cột - sàn BTCT, vách gạch, nền gạch, mái BTCT.
- Diện tích xây dựng trệt: 24,30 m2
- Tổng diện tích sàn xây dựng: 89,67 m2
- Chiều cao toàn công trình: 13,60 m2 ; Số tầng: 03 tầng + sân thượng
Nhà 2:
- Kết cấu: Móng -  cột - sàn BTCT, vách gạch, nền gạch, mái BTCT.
- Diện tích xây dựng trệt: 23,30 m2
- Tổng diện tích sàn xây dựng: 86,75 m2
- Chiều cao toàn công trình: 13,60 m2 ; Số tầng: 03 tầng + sân thượng.
+ Giấy phép xây dựng: 4258/UBND-GPXD do UBND Quận Bình Tân cấp ngày 07/09/2010.
Nhà 1:
- Kết cấu: Móng -  cột - sàn BTCT, vách gạch, nền gạch, mái BTCT.
- Diện tích xây dựng trệt: 28,50 m2
- Tổng diện tích sàn xây dựng: 102,43 m2
- Chiều cao toàn công trình: 13,60 m2 ; Số tầng: 03 tầng + sân thượng
Nhà 2:
- Kết cấu: Móng -  cột - sàn BTCT, vách gạch, nền gạch, mái BTCT.
- Diện tích xây dựng trệt: 26,89 m2
- Tổng diện tích sàn xây dựng: 97,49 m2
- Chiều cao toàn công trình: 13,60 m2 ; Số tầng: 03 tầng + sân thượng.
+ Giấy phép xây dựng: 4259/UBND-GPXD do UBND Quận Bình Tân cấp ngày 07/09/2010.
- Kết cấu: Móng -  cột - sàn BTCT, vách gạch, nền gạch, mái BTCT.
- Diện tích xây dựng trệt: 58,35 m2
- Tổng diện tích sàn xây dựng: 304,43 m2
- Chiều cao toàn công trình: 19,0 m2 ; Số tầng: 04 tầng + hầm + lửng + sân thượng.

4. Mục đích thẩm định giá tài sản
Làm cơ sở tham khảo để xác định giá khởi điểm đưa khoản nợ ra đấu giá công khai theo quy định pháp luật.

5. Tiêu chuẩn doanh nghiệp thẩm định giá tài sản được lựa chọn
- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ tài chính.
- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá về thẩm định giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014, Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 của Bộ tài chính và các quy định của pháp luật về thẩm định giá.
- Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín,....
- Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá khoản nợ, tài sản bảo đảm, tài sản liên quan đến khoản nợ,...).
- Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư theo quy định, chịu trách nhiệm về giá trị thẩm định.

6. Hồ sơ gồm có:
-  Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp
-  Bản mô tả năng lực kinh nghiệm
-  Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá.

7. Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ, thư chào giá (báo phí):
- Thời gian nhận hồ sơ: Trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày Agribank Chi nhánh Bình Thạnh phát hành thông báo lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá hoặc Agribank Bình Thạnh đăng công khai thông tin lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá trên website của Agribank, tùy điều kiện nào đến trước.
- Nộp hồ sơ đăng ký tham gia định giá tài sản: Agribank Chi nhánh Bình Thạnh, địa chỉ: 347-349-351 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
- Người nhận hồ sơ: Bà Nguyễn Thị Diểm – Cán bộ pháp chế - số điện thoại: 0335 394 754.
Agribank Chi nhánh Bình Thạnh sẽ có văn bản thông báo cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, những doanh nghiệp thẩm định giá không nhận được thông báo sẽ không được lựa chọn và Agribank Chi nhánh Bình Thạnh không hoàn trả hồ sơ.

 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi