Agribank Chi nhánh Bến Thành thông báo đấu giá tài sản 972

27/10/2023

Agribank Chi nhánh Bến Thành thông báo về việc bán đấu giá tài sản thế chấp, chi tiết cụ thể như sau :
1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Trí.
Địa chỉ: 67 (lầu 4.1) Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bến Thành.
Địa chỉ: 113 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: từ 09 giờ 00 phút ngày 21/11/2023 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Thành Trí, 67 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.

4. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thửa đất số 699, tờ bản đồ số 7 tọa lạc tại số 04 đường 5, Khu phố Giãn Dân, phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.
4.1. Mô tả tài sản:
4.1.1. Thửa đất:
Thửa đất số: 699    Tờ bản đồ số: 7
Địa chỉ: 04 đường 5, Khu phố Giãn Dân, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Diện tích: 174,0 m2 (bằng chữ: Một trăm bảy mươi bốn phẩy không mét vuông)
Hình thức sử dụng: riêng: 174,0 m2; chung: Không m2
Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị                 Thời hạn sử dụng: Lâu dài
Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất
Nhà ở:
Địa chỉ: 04 đường 5, Khu phố Giãn Dân, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Diện tích xây dựng: 103,2 m2                   Diện tích sàn: 103,2 m2
Kết cấu: Tường gạch, mái tôn
Cấp (Hạng): -/-     Số tầng: 01 + sân
Năm hoàn thành xây dựng: -/-                 Thời hạn sở hữu: -/-
Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BR 667908, số vào sổ cấp GCN: CH02485 do UBND Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 12/12/2013, cập nhật chuyển nhượng cho ông Đinh Xuân Vương ngày 18/03/2019.
4.1.2. Tài sản gắn liền với đất đã được cấp giấy phép xây dựng, chưa hoàn công: tại thửa đất nêu trên có công trình nhà ở riêng lẻ theo giấy phép xây dựng số 1176/GPXD do UBND quận 9 cấp ngày 25/04/2019 và Phụ lục giấy phép xây dựng số 81/PLGPXD do UBND quận 9 cấp ngày 14/01/2020. Công trình xây dựng chưa được hoàn công và cập nhập vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đặc điểm công trình nhà ở riêng lẻ theo giấy phép xây dựng và phụ lục giấy phép xây dựng đã được cấp cụ thể như sau:
Vị trí xây dựng công trình: 04 đường 5, Khu phố Giãn Dân, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, trên lô đất số 699 tờ BĐ số 07, tài liệu 2003.
Cốt nền xây dựng công trình: 0,3m so với đường hiện hữu.
Mật độ xây dựng: 72,59%, hệ số sử dụng đất: 3,71
Diện tích xây dựng tầng 1: 126,30 m²
Tổng diện tích sàn: 646,40 m²
Chiều cao công trình: 17,00m; số tầng: 04+lửng+buồng thang.
Hiện trạng công trình nhà ở riêng lẻ chưa được hoàn công: theo hiện trạng thực tế hiện nay. Người tham gia đấu giá cần khảo sát kỹ hiện trạng thực tế của công trình xây dựng.
4.1.3. Phần giá trị công trình, diện tích cải tạo, đầu tư xây dựng thêm, các tài sản khác gắn liền với diện tích đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cũng thuộc tài sản đấu giá (nếu có): theo hiện trạng thực tế hiện nay.
4.2. Nguồn gốc tài sản: 
- Là tài sản của ông Đinh Xuân Vương cùng bà Nguyễn Thị Quỳnh Quyên thế chấp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Bến Thành để bảo đảm cho nghĩa vụ của Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Tùng Lâm.
- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bến Thành (gọi tắt Agribank Chi nhánh Bến Thành) bán đấu giá để thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.
4.3. Hồ sơ pháp lý:
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BR 667908, số vào sổ cấp GCN: CH02485 do UBND Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 12/12/2013, cập nhật chuyển nhượng cho ông Đinh Xuân Vương ngày 18/03/2019;
- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số: 1920-LCL-202200119 ngày 10/11/2022 giữa Agribank Chi nhánh Bến Thành và Ông Đinh Xuân Vương – Bà Nguyễn Thị Quỳnh Quyên;
- Hợp đồng tín dụng số: 1920-LAV-202200152 ngày 10/11/2022 giữa Agribank Chi nhánh Bến Thành và Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Tùng Lâm;
- Phiếu yêu cầu đăng ký thế chấp ngày 10/11/2022 được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh chứng nhận ngày 10/11/2022;
- Biên bản bàn giao tài sản bảo đảm số 07-2023/BBBGTS ngày 05/07/2023 giữa Agribank Chi nhánh Bến Thành và ông Đinh Xuân Vương cùng bà Nguyễn Thị Quỳnh Quyên;
- Biên bản thỏa thuận bán đấu giá số 07-2023/BBTTĐG ngày 05/07/2023 giữa Agribank Chi nhánh Bến Thành và ông Đinh Xuân Vương cùng bà Nguyễn Thị Quỳnh Quyên;
- Thông báo số 602/NHNo.BT-KHKD ngày 13/07/2023 của Agribank Chi nhánh Bến Thành về việc xử lý tài sản bảo đảm;
- Quyết định số 603/NHNo.BT-KHKD ngày 13/07/2023 của Agribank Chi nhánh Bến Thành về việc Bán đấu giá tài sản thế chấp để thu hồi nợ vay;
- Thông báo số 604/NHNo.BT-KHKD ngày 13/07/2023 của Agribank Chi nhánh Bến Thành Về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản.
- Văn bản số 962/NHNo.BT-KHKD ngày 25/10/2023 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bến Thành V/v: “Giảm giá tài sản để tiếp tục đưa ra đấu giá lần 3”.

5. Giá khởi điểm: 17.820.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười bảy tỷ, tám trăm hai mươi triệu đồng).
- Giá trên chưa bao gồm nợ thuế phí, thuế VAT.
- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là giá bán theo thực tế tài sản và hiện trạng giấy tờ pháp lý hiện nay. Người trúng đấu giá chịu các loại thuế, phí, lệ phí phát sinh của cả bên bán lẫn bên mua khi chuyển nhượng tài sản đấu giá.

6. Tiền đặt trước: 1.782.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, bảy trăm tám mươi hai triệu đồng) nộp vào tài khoản sau:
+ Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Trí
+ Số tài khoản: 1602201365738 tại Agribank – Chi nhánh 3
- Thời gian nộp tiền đặt trước: trong giờ hành chính, các ngày 16/11/2023, ngày 17/11/2023, ngày 20/11/2023 (đến 17 giờ 00 ngày 20/11/2023), trừ trường hợp tổ chức đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá (tính thời điểm ngân hàng báo có vào tài khoản).

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản:     
- Thời gian xem tài sản: Trong giờ hành chính, từ ngày 01/11/2023 đến 17 giờ 00 ngày 03/11/2023.
- Địa điểm: tại số 04 đường 5, Khu phố Giãn Dân, phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9 (nay là Thành phố Thủ Đức), Thành phố Hồ Chí Minh.

8. Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, từ ngày 01/11/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 18/11/2023. (Tính thời điểm tổ chức đấu giá nhận được hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá)
- Địa điểm: Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Thành Trí số 67 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.
- Giá bán hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ. Tiền thu được do bán hồ sơ tham gia đấu giá là Tổ chức đấu giá thu hộ và toàn bộ số tiền này thuộc về người có tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật.

9. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.
- Người tham gia đấu giá cần tìm hiểu rõ những vấn đề liên quan đến tài sản đấu giá, tìm hiểu kỹ về hiện trạng tài sản và hồ sơ pháp lý tài sản đấu giá, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và rủi ro phát sinh của việc mua tài sản đấu giá, đồng thời cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện sau khi trúng đấu giá. 
- Tài sản được đấu giá và bàn giao theo số liệu trên giấy tờ hiện nay, trong trường hợp số liệu thực tế khác biệt so với số liệu giấy tờ thì người trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm, rủi ro và chi phí. 
- Người tham gia đấu giá phải chấp nhận rủi ro và tự chịu chi phí trong trường hợp cuộc đấu giá bị ngừng do các nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát của tổ chức đấu giá tài sản. Tổ chức đấu giá sẽ không bồi thường thiệt hại cho người tham gia đấu giá. 
- Trong trường hợp chủ sở hữu tài sản không tự nguyện bàn giao, người trúng đấu giá có trách nhiệm tự đòi tài sản hoặc liên hệ các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện quyền đòi tài sản, đồng thời chịu mọi rủi ro, tổn thất, trách nhiệm, chi phí phát sinh trong quá trình đòi tài sản.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: 
- Hình thức đấu giá: đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.
- Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.
Thời gian làm việc của Tổ chức đấu giá: từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng 8h00-12h. Chiều 13h30-17h00)
Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Trí : 0918060516.  
Phòng KHKD - Agribank Chi nhánh Bến Thành, địa chỉ: 113 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Cán bộ phụ trách giải quyết, liên hệ: Ông  Trịnh Quang Vinh, chức vụ: TP.KHKD, số điện thoại: 090-990-0051.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi