Agribank Chi nhánh Xuyên Á thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm 2078

21/06/2024

1. Đơn vị tổ chức bán đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Trung Tín.
Địa chỉ: 76 (Tầng 5, Tầng 6) Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
Đại diện: Ông Nguyễn Trung Tín    - Chức vụ: Giám đốc

2. Người có khoản nợ đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh  Xuyên Á (Agribank Chi nhánh Xuyên Á), địa chỉ số: 2025/2A QL1A, Khu phố 2, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Khoản nợ bán đấu giá là: Khoản nợ của Công ty TNHH XNK Hoàng Nam Phương, Công ty TNHH TM DV SX Khánh Tâm và Công ty TNHH Ánh Kim Hằng thế chấp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Xuyên Á.
Giá trị ghi sổ khoản nợ tạm tính đến ngày 01/04/2024 là: 212.371.468.485 đồng. Trong đó:
+ Dư nợ gốc: 150.000.000.000 đồng;
+ Dư nợ lãi: 62.371.468.485 đồng;
Ghi chú: Tiền lãi trên tiếp tục phát sinh kể từ ngày 01/04/2024 cho đến khi Công ty TNHH XNK Hoàng Nam Phương, Công ty TNHH TM DV SX Khánh Tâm và Công ty TNHH Ánh Kim Hằng thanh toán hết nợ gốc tiền vay tại Agribank Chi nhánh Xuyên Á.

4. Thông tin về tài sản bảo đảm của khoản nợ:
Theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 6150LCL2021900369/1, được Văn phòng công chứng quận 12, chứng nhận ngày 04/10/2019; Số công chứng: 14173; Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 6150LCL2021900369/2, được Văn phòng công chứng quận 12, chứng nhận ngày 04/10/2019; Số công chứng: 14174 và Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 6150LCL2021900369/3, được Văn phòng công chứng quận 12, chứng nhận ngày 04/10/2019; Số công chứng: 14175 giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Xuyên Á và Công ty TNHH XNK Hoàng Nam Phương, Công ty TNHH TM DV SX Khánh Tâm và Công ty TNHH Ánh Kim Hằng. Chi tiết như sau: 
Quyền sử dụng đất:    
- Địa chỉ tài sản: phường Phú Hữu, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh
- Thửa đất số: 1344
- Tờ bản đồ số 9;
- Diện tích: 7.276,8 m2;
- Mục đích sử dụng: đất ở 6.824,3m2, đất trồng cây lâu năm 452,5 m2;
- Thời hạn sử dụng: đất ở: lâu dà, đất trồng cây lâu năm: 12/12/2026;
- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất 6.824,3m2; công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất 452,5m2.

5. Hiện trạng khoản nợ:
Khoản nợ được bán đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy” như người tham gia đấu giá đã được xem/giám định. 
Agribank Chi nhánh Xuyên Á và Công ty đấu giá Trung Tín không chịu trách nhiệm về những thay đổi trên thực địa của tài sản bảo đảm và các rủi ro tiềm ẩn của khoản nợ đấu giá. Rủi ro tiềm ẩn: Bằng nguồn thông tin không chính thức và chưa thể xác thực, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá đánh giá khả năng có các rủi ro pháp lý tiềm ẩn liên quan đến khoản nợ đấu giá như: các tranh chấp giữa các Bên vay vốn và chủ tài sản bảo đảm cùng các bên liên quan đến tài sản bảo đảm với các tổ chức, cá nhân trong việc hứa mua, hứa bán tài sản bảo đảm (trái pháp luật). Các khoản nợ như nợ thuế, nợ khác của các Bên vay vốn, của chủ tài sản bảo đảm cùng các bên liên quan đến tài sản bảo đảm. Những rủi ro này, Agribank Chi nhánh Xuyên Á và tổ chức đấu giá khoản nợ không thể lường trước được. Agribank Chi nhánh Xuyên Á và tổ chức đấu giá sẽ minh bạch thông tin và hỗ trợ cung cấp tất cả thông tin/hồ sơ có được để khách hàng có nhu cầu mua đấu giá khoản nợ xem xét, quyết định. Người mua khoản nợ đấu giá có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, xác nhận và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công khoản nợ; Agribank Chi nhánh Xuyên Á và tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm giải quyết đối với những rủi ro tiềm ẩn nói trên.

6. Giá khởi điểm của khoản nợ đấu giá lần 2 là: 191.135.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm chín mươi mốt tỷ, một trăm ba mươi lăm triệu đồng).

7. Tiền đặt trước: 19.113.500.000 đồng (Bằng chữ: Mười chín tỷ, một trăm mười ba triệu, năm trăm nghìn đồng).

8. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng) trên một bộ hồ sơ.

9. Bước giá: 50.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng).

10. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

11. Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên, theo đó người tham gia đấu giá trả giá từ thấp đến cao cho đến khi xác định được người trả giá cao nhất so với giá khởi điểm là người mua trúng đấu giá.

12. Thời gian, địa điểm xem hồ sơ khoản nợ: Từ ngày 21/6/2024 đến ngày 08/7/2024 (trong giờ hành chính), tại Công ty Đấu giá Hợp danh Trung Tín hoặc Agribank Chi nhánh Xuyên Á.

13. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 21/6/2024 đến ngày 08/7/2024 (trong giờ hành chính), tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Trung Tín - số 76 (Tầng 5) Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

14. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 08/7/2024 đến ngày 10/7/2024 (trong giờ hành chính) (báo có ngân hàng tính đến 17 giờ 00 phút ngày 10/7/2024).

15. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 11/7/2024 tại địa chỉ số 76 (Tầng 5) Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

16. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân có năng lực tài chính, không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 đều được đăng ký tham gia đấu giá. Người mua hồ sơ, nộp hồ sơ và đăng ký trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh Trung Tín. Trường hợp không tự mình mua/nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác đến mua/nộp hồ sơ và/hoặc tham gia đấu giá theo đúng thời hạn quy định tại thông báo này.

17.  Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Trung Tín.
Địa chỉ: 76 (Tầng 5) Cách Mạng Tháng Tám, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi