Agribank Chi nhánh 3 thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm số 1856

29/11/2023

1.Tài sản đấu giá: quyền sử dụng đất tại Phường Long Bình, quận 9 cũ (nay là thành phố Thủ Đức), TP.HCM.
a. Quyền sử dụng đất: 
- Thửa đất số: 600          - Tờ bản đồ số: 40
- Địa chỉ: Phường Long Bình, quận 9 cũ (nay là thành phố Thủ Đức), TP.HCM
- Diện tích: 163.6 m2 (Bằng chữ: một trăm sáu mươi ba phẩy sáu mét vuông)
- Hình thức sử dụng: Sử dụng chung
- Mục đích sử dụng: Đất ở 136.1 m2; đất trồng cây lâu năm 27.5m2
- Thời hạn sử dụng: Đất ở: Lâu dài; Đất trồng cây lâu năm: đến ngày 24/11/2057
- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất: 136.1 m2; Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất: 27.5 m2.
b. Tài sản gắn liền với đất: -/-
c. Giấy tờ về tài sản:
- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CN255116, số vào sổ cấp GCN: CH 05008 do UBND quận 9 cũ (nay là thành phố Thủ Đức) cấp ngày 28/03/2019, xác nhận thay đổi chủ sở hữu ngày 07/12/2020.
- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CN255117, số vào sổ cấp GCN: CH 05008 do UBND quận 9 cũ (nay là thành phố Thủ Đức) cấp ngày 28/03/2019, xác nhận thay đổi chủ sở hữu ngày 07/12/2020

2.Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 3. 
Địa chỉ: 112 Trần Quốc Thảo, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh. 

3.Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Trung Tín (Tên cũ là Công ty đấu giá hợp danh Tiền Phong).
Địa chỉ: 76 (Tầng 5, Tầng 6) Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

4.Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là: 5.813.046.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, tám trăm mười ba triệu, không trăm bốn mươi sáu nghìn đồng).

5. Tiền đặt trước 10% giá khởi điểm: 581.304.600 đồng (Bằng chữ: Năm trăm tám mươi mốt triệu, ba trăm lẻ bốn nghìn, sáu trăm đồng).

6.Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng) trên một bộ hồ sơ.

7.Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

8.Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên, theo đó người tham gia đấu giá trả giá từ thấp đến cao cho đến khi xác định được người trả giá cao nhất so với giá khởi điểm là người mua trúng đấu giá.

9.Thời gian, địa điểm xem tài sản và các giấy tờ về tài sản đấu giá: Từ ngày 14/11/2023 đến ngày 21/11/2023 trong giờ hành chính, tại thửa đất số 600, tờ bản đồ số 40, phường Long Bình, Quận 9 (nay là Thành phố Thủ Đức), Tp. Hồ Chí Minh.

10.Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Kể từ ngày 14/11/2023 đến ngày 21/11/2023 trong giờ hành chính, tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Trung Tín 76 (Tầng 5) Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

11.Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 20/11/2023 đến ngày 22/11/2023 trong giờ hành chính, theo thông báo về việc nộp tiền đặt trước của tổ chức đấu giá tài sản.

12.Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 23/11/2023 tại địa chỉ số 76 (Tầng 5) Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

13.Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân có năng lực tài chính, không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 đều được đăng ký tham gia đấu giá. Người mua hồ sơ, nộp hồ sơ và đăng ký trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh Trung Tín. Trường hợp không tự mình mua/nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác đến mua/nộp hồ sơ và/hoặc tham gia đấu giá theo đúng thời hạn quy định tại thông báo này.

14.Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: 
- Tổ chức bán đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Tiền Phong.
Địa chỉ: 76 (Tầng 5) Cách Mạng Tháng Tám, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tổ chức có tài sản: Agribank chi nhánh 3.
Địa chỉ: 112 Trần Quốc Thảo, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh. Ông Lại Quang Sơn – Số điện thoại: 0869398679.

15.Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
Thời gian đề nghị đăng tải thông tin kể từ ngày 25/10/2023 đến hết ngày 09/11/2023
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi