Agribank Chi nhánh Cao Bằng học và làm theo Bác

11/04/2024

Agribank Chi nhánh Cao Bằng tích cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo sức lan tỏa tới cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Chi nhánh với những việc làm thiết thực, hiệu quả.

Đảng bộ Agribank Chi nhánh Cao Bằng hiện có 17 chi bộ trực thuộc với 191 đảng viên, trong đó, 4 chi bộ là các phòng chuyên đề tại Hội sở, 1 chi bộ trực thuộc tại các chi nhánh loại II trên địa bàn Thành phố.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được lan tỏa sâu rộng trong toàn đơn vị, từ năm 2022 đến nay, Đảng bộ tổ chức họp 49 kỳ, ban hành 51 nghị quyết. Hằng năm, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, tình hình thực tế của Đảng bộ, Đảng ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng, đảng viên theo quy định. Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết và công tác xây dựng các chương trình hành động.

Qua kiểm tra, giám sát chuyên đề của cấp ủy, các chi bộ chấp hành tốt Điều lệ Đảng, đảng viên chấp hành đúng cương lĩnh chính trị, điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của cấp ủy cấp trên và chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước; đảng viên thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Là chi bộ được đánh giá cao trong học và làm theo Bác, Chi bộ Liên phòng Dịch vụ - Kế toán luôn quán triệt, tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các buổi sinh hoạt chuyên đề và chương trình, kế hoạch của chi bộ, gắn kết chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với học và làm theo Bác. Qua đó, không chỉ tác động tích cực đến hoạt động chuyên môn, việc học và làm theo Bác được cán bộ, đảng viên, người lao động gắn với các phong trào, hoạt động, công việc, hành vi, ứng xử và đạo đức lối sống. Từ học và làm theo Bác, xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ, như: trả lại tiền thừa cho khách hàng, gương mẫu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo…, được khách hàng, người dân tin tưởng và Ban Giám đốc Agribank Chi nhánh Cao Bằng biểu dương, khen thưởng.

Chị Phạm Minh Phương, cán bộ Phòng Kế toán và Ngân quỹ Hội sở Agribank Chi nhánh Cao Bằng chia sẻ: Là cán bộ ngân hàng, tôi luôn ý thức giữ gìn phẩm chất đạo đức, nỗ lực hoàn thiện, nâng cao trình độ chuyên môn, thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ trong kiểm đếm, giao nhận, đảm bảo an toàn công tác ngân quỹ. Sau khi kiểm đếm nếu thừa tiền sẽ hoàn trả lại cho khách hàng theo đúng quy định của Agribank. Từ đầu năm 2023 đến nay, tôi trả lại khách hàng 13 món tiền thừa với tổng số tiền trên 360 triệu đồng.

Agribank Chi nhánh Cao Bằng triển khai nhiệm vụ kinh doanh.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Agribank Chi nhánh Cao Bằng Hoàng Văn Chuyên cho biết: Đảng bộ tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt việc sinh hoạt chuyên đề hằng năm. Thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ phấn đấu hoàn thành xuất sắc tất cả các chương trình công tác, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Agribank Chi nhánh Cao Bằng nhiệm kỳ 2020 - 2025, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng vững về chính trị, mạnh về tổ chức, là hạt nhân chính trị trong các hoạt động của Agribank Chi nhánh Cao Bằng.

Tăng cường sự lãnh đạo toàn diện, hiệu quả của Đảng bộ đối với hoạt động kinh doanh, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Agribank Chi nhánh Cao Bằng giai đoạn 2020 - 2025. Xây dựng Agribank Chi nhánh Cao Bằng là ngân hàng thương mại hàng đầu của tỉnh, có thị phần hoạt động kinh doanh ổn định, tăng trưởng qua các năm, chất lượng dịch vụ ngân hàng tốt, hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh Agribank Việt Nam giao. Chỉ đạo chuyên môn bám sát định hướng, chỉ tiêu kế hoạch Agribank Việt Nam giao và tình hình thực tế địa phương để xây dựng kế hoạch kinh doanh hằng năm, quý sát tình hình thực tế, đề ra các giải pháp thực hiện phù hợp, đôn đốc các chi nhánh chủ động triển khai, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Thực hiện tốt việc điều động, luân chuyên cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ, bố trí nhân sự phù hợp nhằm phát huy tối đa năng lực, sở trường của người lao động. Chỉ đạo chuyên môn xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ trong toàn chi nhánh nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới…

Theo Báo Cao Bằng

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi