Đảng ủy Agribank tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân trong tình hình mới

13/05/2024

Sáng 10/5/2024, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân trong tình hình mới. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương và trực tuyến đến hơn 4.000 điểm cầu trên toàn quốc với sự tham gia của gần 207.000 đại biểu. 

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị (Viết tắt là Nghị quyết số 41) được Đảng ủy Agribank kết nối với Hội nghị trực tuyến toàn quốc thông qua điểm cầu của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và triển khai tới 184 điểm cầu tại các chi, đảng bộ trực thuộc với trên 1.449  cán bộ, đảng viên tham dự.

Tham dự tại điểm cầu của Đảng ủy Agribank (số 02 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội) có đồng chí Phạm Đức Ấn - Ủy viên BTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên; đồng chí Trần Văn Thịnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Phạm Toàn Vượng - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc; các đồng chí Ủy viên BTV Đảng ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ; các đồng chí Thành viên hội đồng thành viên và Ban điều hành; Trưởng, Phó trưởng các đơn vị tham mưu của Đảng ủy; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên; các đồng chí cấp ủy và cán bộ thực hiện công tác đảng tại các chi, đảng bộ trực thuộc.

Đảng ủy Agribank tham gia kết nối Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW

Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên và đội ngũ doanh nhân trong triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 41; Báo cáo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41; Báo cáo Chương trình hành động của Đảng đoàn VCCI thực hiện Nghị quyết số 41. Các đồng chí lãnh đạo của Trung ương đã truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết; quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết đã đề ra; xác định nội dung, nhiệm vụ cụ thể để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Theo Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Đức Hiển, ngoài việc kế thừa các nhiệm vụ giải pháp vẫn còn nguyên giá trị của Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 9/12/2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Nghị quyết số 41 đã sắp xếp, bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp mới; nhiều nội dung trong các nhiệm vụ, giải pháp được đổi mới, hoàn thiện để đáp ứng quan điểm, mục tiêu và phù hợp với bối cảnh mới. Trong đó, Nghị quyết số 41 tiếp tục đề cao nhiệm vụ đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, Nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và xã hội về vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ doanh nhân trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước.

Toàn cảnh đại biểu tham dự Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 41-NQ/TW

Nghị quyết cũng nhấn mạnh việc tạo môi trường kinh doanh an toàn để doanh nhân, doanh nghiệp phát triển và cống hiến: tiếp tục hoàn thiện thể chế phát triển, thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, pháp luật về sở hữu, quyền tự do kinh doanh, bảo hộ quyền tài sản hợp pháp, khởi nghiệp, bổ sung chế tài kinh tế phù hợp để xử lý vi phạm, không hình sự hóa quan hệ kinh tế... bảo đảm khuôn khổ pháp luật ổn định, đồng bộ, thống nhất, minh bạch, bình đẳng, nhất là trong tiếp cận nguồn lực về đất đai, tài chính, công nghệ; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, đối tượng phục vụ; kiểm soát, xóa bỏ đặc quyền, độc quyền trong sản xuất, kinh doanh.

Báo cáo về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông cho biết, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 9/5/2024 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 41. Chương trình hành động đã xác định các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, thực hiện trên tinh thần đồng hành với doanh nhân, doanh nghiệp, lấy doanh nhân, doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, tạo môi trường thuận lợi để các doanh nhân đầu tư kinh doanh đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân; nhấn mạnh những đóng góp quan trọng của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Những năm qua, đội ngũ doanh nhân Việt Nam không ngừng phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, kế thừa truyền thống yêu nước, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tinh thần cống hiến cho dân tộc. Đồng chí cũng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cần quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết số 41 đã đề ra; chú trọng hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển và cống hiến. Mỗi doanh nhân phải luôn đề cao đạo đức, văn hóa kinh doanh, tinh thần thượng tôn pháp luật, tinh thần vì cộng đồng, tinh thần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước; ngoại giao kinh tế, đối ngoại nhân dân, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam ra thế giới.

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị nhằm giúp cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Agribank nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong nghị quyết; chú trọng xây dựng đạo đức, văn hóa kinh doanh, phát huy tinh thần dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; kiên quyết thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong doanh nghiệp; tăng cường đoàn kết, hợp tác, liên kết giữa doanh nhân với công nhân, nông dân, trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng gắn với sự phát triển của doanh nghiệp nói chung và Agribank nói riêng. Với tinh thần, trách nhiệm cao trong triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của toàn Đảng, hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của cán bộ, đảng viên, Nghị quyết số 41-NQ/TW sẽ sớm đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong thời gian tới.

Minh Trung - TSC

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi