Agribank Chi nhánh 3 thông báo bán đấu giá khoản nợ số 549

15/04/2024

1. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 3. Địa chỉ: Số 112 Trần Quốc Thảo, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh.

2. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam: 
Trụ sở chính: Số 56 Hiền Vương, P. Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh.
Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh: Số 79 đường 44, phường 14, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại liên hệ: 08.8815.4369

3. Khoản nợ đấu giá: 
3.1 Toàn bộ khoản nợ (nợ gốc, lãi và lãi phạt đối với dư nợ gốc quá hạn) của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Vạn Tín Phát tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 3 theo Hợp đồng tín dụng số 1602-LAV-201900381 ngày 10/5/2019 (sau đây gọi tắt là “Khoản nợ”).
3.2. Thông tin Khoản nợ và hồ sơ Khoản nợ: 
3.2.1. Thông tin Khoản nợ: 
- Tên Khách hàng: Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Vạn Tín Phát
(Tên cũ: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Vạn Phát Lợi)
- Giấy chứng nhận ĐKKD số:
- Địa chỉ: số 69/48 Đường số 3, Khu phố 4, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
- Giá trị ghi sổ khoản nợ đến ngày 29/02/2024: 103.041.662.552 đồng (Bằng chữ: Một trăm lẻ ba tỷ, không trăm bốn mươi mốt triệu, sáu trăm sáu mươi hai nghìn, năm trăm năm mươi hai đồng), trong đó: 
+ Nợ gốc: 70.000.000.000 đồng. 
+ Lãi phạt: 33.041.662.552 đồng. 
Ghi chú: Tiền lãi phạt tiếp tục phát sinh từ ngày 29/02/2024 cho đến khi Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Vạn Tín Phát thanh toán hết nợ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 3. 
- Biện pháp bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán của bên nợ đối với Khoản nợ: theo Danh mục tài sản bảo đảm đính kèm.
3.2.2 Hiện trạng khoản nợ đấu giá: 
- Là khoản nợ của bên vay là Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Vạn Tín Phát tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 3 theo Hợp đồng tín dụng số 1602-LAV-201900381 ngày 10/5/2019. Tài sản bảo đảm của khoản nợ theo Phụ lục Tài sản đảm bảo đính kèm Hợp đồng này. 
- Khoản nợ được bán theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn –nếu có) và theo phương thức có sao bán vậy. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện để tham khảo toàn bộ hồ sơ của khoản nợ. Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợ đấu giá. 
3.2.3. Hồ sơ Khoản nợ: Các hồ sơ, tài liệu liên quan đến Khoản nợ (sau đây gọi tắt là “Hồ sơ Khoản nợ”) bao gồm: 
i) Hồ sơ pháp lý: 
- Hợp đồng tín dụng số 1602-LAV-201900381 ngày 10/5/2019, 
- Hợp đồng Thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 1602-LCL-201900304 ngày 14/5/2019, 
- Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp, Hồ sơ tài sản theo Phụ lục Tài sản đảm bảo đính kèm hợp đồng này. 
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 3 không chịu trách nhiệm về giá trị, chất lượng, tình trạng Khoản nợ, tài sản bảo đảm cũng như số liệu liên quan.

4. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, tiền mua hồ sơ của tài sản:
- Giá khởi điểm của tài sản: 79.800.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi chín tỷ tám trăm triệu đồng). Giá khởi điểm của tài sản chưa bao gồm phí công chứng, các loại thuế, phí và chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản bán đấu giá.
- Tiền đặt trước (5%): 3.990.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, chín trăm chín mươi triệu đồng). 
- Bước giá: 50.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng).
- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng một hồ sơ).

5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: 
- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá. 
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản:
Thời gian xem tài sản đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 12/04/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 26/04/2024 (trong giờ hành chính).
Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản.

7. Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước và tổ chức đấu giá:
Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 12/04/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 26/04/2024 (trong giờ hành chính).
Thời gian nộp tiền đặt trước là các ngày 24/04/2024, ngày 25/04/2024 và ngày 26/04/2024 (trong giờ hành chính).
Thời gian tổ chức đấu giá: 10 giờ 00 phút ngày 29/04/2024

8. Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, tổ chức đấu giá:
• Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam -Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh: số 79 đường 44, phường 14, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08.8815.4369.

9. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính, phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan được tham gia đăng ký, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản. . Nếu khách hàng tham gia đấu giá không cung cấp đầy đủ chứng từ đã nộp tiền đặt trước đúng thời hạn theo quy định là các ngày 24/04/2024, ngày 25/04/2024 và ngày 26/04/2024 (trong giờ hành chính) thì sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá        
(Lưu ý: Tài sản bán chung, không tách rời. Tài sản được bán đấu giá theo nguyên trạng. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện tham khảo tất cả hồ sơ pháp lý của tài sản, xem tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua tài sản. Trong trường hợp diện tích thực tế chênh lệch thì người trúng đấu giá có trách nhiệm đo vẽ thực tế (không tranh chấp với phần đất của người sử dụng đất khác...), phần diện tích, công trình xây dựng trên đất chưa được công nhận, diện tích đất hết thời hạn sử dụng (nếu có) thì người trúng đấu giá có trách nhiệm tự liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cập nhật, cấp đổi giấy chứng nhận, gia hạn thời gian sử dụng đất, tự chịu các chi phí phát sinh liên quan (nếu có) và cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện về vấn đề này.
Người mua trúng đấu giá tự liên hệ làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, thực hiện các nghĩa vụ tài chính phát sinh liên quan đến việc chuyển nhượng sang tên đối với tài sản mua trúng đấu giá.)
Mọi thông tin trao đổi liên hệ với: Ông Hồ Phi Điệp, chức vụ: Cán bộ Tín dụng – Agribank Chi nhánh 3, số điện thoại: 0986806911, Địa chỉ liên hệ: 112 Trần Quốc Thảo, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi