Agribank AMC LTD thông báo bán đấu giá khoản nợ số 327

01/03/2024

1. Tổ chức bán đấu giá khoản nợ: Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt
- Địa chỉ: Tầng 1 nhà chữ U, Số 6 Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

2. Bên có khoản nợ đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Láng Hạ (Agribank Chi nhánh Láng Hạ). 
- Địa chỉ: Số 24 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành Phố Hà Nội.
Đại diện bên có khoản nợ đấu giá: Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank AMC LTD) 
- Địa chỉ: Tầng 8, Tầng 9 số nhà 135 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

3. Khoản nợ đấu giá, nguồn gốc và hồ sơ pháp lý của khoản nợ đấu giá: 
3.1 Khoản nợ đấu giá: Toàn bộ khoản nợ Công ty TNHH vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil tại Agribank Chi nhánh Láng Hạ theo Hợp đồng tín dụng số: 1400LAV202201197 ngày 28/07/2022 và các phụ lục hợp đồng kèm theo được ký giữa Bên cho vay là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Láng Hạ và bên vay vốn là Công ty TNHH vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil
Tổng giá trị khoản nợ tạm tính đến ngày 25/01/2024 là: 92.677.208.902 đồng (Bằng chữ: Chín mươi hai tỷ sáu trăm bảy mươi bảy triệu hai trăm linh tám nghìn chín trăm linh hai đồng), trong đó:
+ Dư nợ gốc: 77.895.068.500 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi bảy tỷ tám trăm chín mươi lăm triệu không trăm sáu mươi tám nghìn năm trăm đồng).
+ Dư nợ lãi, lãi quá hạn, lãi chậm trả tạm tính đến ngày 25/01/2024: 14.782.140.402 đồng (Bằng chữ: Mười bốn tỷ bảy trăm tám mươi hai triệu một trăm bốn mươi nghìn bốn trăm linh hai đồng).
*Ghi chú: 
- Số tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 26/01/2024 cho đến khi Công ty TNHH vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil thanh toán hết nợ gốc và lãi tiền vay tại Agribank Chi nhánh Láng Hạ.
- Dư nợ gốc có thể thấp hơn so với số dư nợ gốc nêu trên do trong khoảng thời gian đấu giá Công ty TNHH vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil thực hiện nghĩa vụ trả nợ.
3.2 Nguồn gốc của khoản nợ: Toàn bộ khoản nợ Công ty TNHH vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil (Địa chỉ trụ sở: 465 – 467 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) tại Agribank Chi nhánh Láng Hạ có nguồn gốc từ: Hợp đồng tín dụng số: 1400LAV202201197 ngày 28/07/2022 và các phụ lục hợp đồng kèm theo được ký giữa Bên cho vay là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Láng Hạ và bên vay vốn là Công ty TNHH vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil. 
3.3 Hồ sơ pháp lý của khoản nợ:
- Hợp đồng tín dụng số: 1400LAV202201197 ngày 28/07/2022 và các phụ lục hợp đồng kèm theo được ký giữa Bên cho vay là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Láng Hạ và bên vay vốn là Công ty TNHH vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil;  
- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số công chứng 000879, quyển số 02/2023 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 24/02/2023 được ký giữa Bên thế chấp là Bà: Mai Thị Hồng Hạnh và Bên nhận thế chấp là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Láng Hạ (Agribank Chi nhánh Láng Hạ) tại Văn phòng công chứng Nguyễn Minh Tấn có địa chỉ tại số 53-55 Đường số 41, Phường 6, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, đăng ký giao dịch đảm bảo ngày 24/02/2023 tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.
- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số công chứng 000878, quyển số 02/2023 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 24/02/2023 được ký giữa Bên thế chấp là Bà: Mai Thị Hồng Hạnh và Bên nhận thế chấp là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Láng Hạ (Agribank Chi nhánh Láng Hạ) tại Văn phòng công chứng Nguyễn Minh Tấn có địa chỉ tại số 53-55 Đường số 41, Phường 6, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, đăng ký giao dịch đảm bảo ngày 24/02/2023 tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.
- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số công chứng 000877, quyển số 02/2023 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 24/02/2023 được ký giữa Bên thế chấp là Ông: Mai Tuấn Kiệt và Bên nhận thế chấp là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Láng Hạ (Agribank Chi nhánh Láng Hạ) tại Văn phòng công chứng Nguyễn Minh Tấn có địa chỉ tại số 53-55 Đường số 41, Phường 6, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, đăng ký giao dịch đảm bảo ngày 24/02/2023 tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.
- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số công chứng 648, quyển số 01/2023 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 08/03/2023 được ký giữa Bên thế chấp là Bà: Mai Thị Hồng Hạnh và Bên nhận thế chấp là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Láng Hạ (Agribank Chi nhánh Láng Hạ) tại Văn phòng công chứng Thông Văn Niên có địa chỉ tại 205 Khu phố Lâm Hòa, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.
- Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan đến khoản nợ.

4. Tài sản bảo đảm của khoản nợ: Khoản vay của Công ty TNHH vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil được bảo đảm bằng các tài sản theo các Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số công chứng 000879, quyển số 02/2023 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 24/02/2023; Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số công chứng 000878, quyển số 02/2023 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 24/02/2023; Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số công chứng 000877, quyển số 02/2023 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 24/02/2023 và Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số công chứng 648, quyển số 01/2023 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 08/03/2023, cụ thể như sau:
- Tài sản bảo đảm 1: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 30, tờ bản đồ số 25, địa chỉ số 77/9 Huỳnh Tịnh Của, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh được cấp theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số…………., Hồ sơ gốc số: 15137/2001 do UBND TP Hồ Chí Minh cấp ngày 01/08/2001, theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số công chứng 000879, quyển số 02/2023 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 24/02/2023 được ký giữa Bên thế chấp là Bà: Mai Thị Hồng Hạnh và Bên nhận thế chấp là Agribank Chi nhánh Láng Hạ. TSBĐ đã được đăng ký giao dịch bảo đảm tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Quận 3- TP Hồ Chí Minh ngày 24/02/2023. 
- Tài sản bảo đảm 2: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 31, tờ bản đồ số 25, địa chỉ số 77/10 Huỳnh Tịnh Của, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh được cấp theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 797702712100848, hồ sơ gốc số: 756/2007/GCN do UBND TP Hồ Chí Minh cấp ngày 06/07/2007, theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số công chứng 000878, quyển số 02/2023 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 24/02/2023 được ký giữa Bên thế chấp là Bà: Mai Thị Hồng Hạnh và Bên nhận thế chấp là Agribank Chi nhánh Láng Hạ. TSBĐ đã được đăng ký giao dịch bảo đảm tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Quận 3- TP Hồ Chí Minh ngày 24/02/2023.
- Tài sản bảo đảm 3: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số BK 500, tờ bản đồ số 19 khu F, địa chỉ số 77/5 Huỳnh Tịnh Của, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh được cấp theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số ……………., số vào sổ cấp giấy chứng nhận: 6820/98 do UBND TP Hồ Chí Minh cấp ngày 26/05/1998, theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số công chứng 000877, quyển số 02/2023 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 24/02/2023 được ký giữa Bên thế chấp là Ông: Mai Tuấn Kiệt và Bên nhận thế chấp là Agribank Chi nhánh Láng Hạ. TSBĐ đã được đăng ký giao dịch bảo đảm tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Quận 3- TP Hồ Chí Minh ngày 24/02/2023.
- Tài sản bảo đảm 4: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 88, tờ bản đồ số 3, địa chỉ thôn 1, xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận được cấp theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số BB 79284, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH 00133 do UBND huyện Tánh Linh – tỉnh Bình Thuận cấp ngày 17/08/2010, theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số công chứng 648, quyển số 01/2023 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 08/03/2023 được ký giữa Bên thế chấp là Bà: Mai Thị Hồng Hạnh và Bên nhận thế chấp là Agribank Chi nhánh Láng Hạ.
Giấy tờ pháp lý của tài sản:
+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số…………., Hồ sơ gốc số: 15137/2001 do UBND TP Hồ Chí Minh cấp ngày 01/08/2001;
+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 797702712100848, hồ sơ gốc số: 756/2007/GCN do UBND TP Hồ Chí Minh cấp ngày 06/07/2007;
+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số ……………., số vào sổ cấp giấy chứng nhận: 6820/98 do UBND TP Hồ Chí Minh cấp ngày 26/05/1998;
+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số BB 79284, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH 00133 do UBND huyện Tánh Linh – tỉnh Bình Thuận cấp ngày 17/08/2010;

5. Hiện trạng khoản nợ đấu giá: 
- Khoản nợ được bán đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện xem tài sản bảo đảm của khoản nợ và tham khảo tất cả các hồ sơ pháp lý có liên quan đến khoản nợ và tài sản bảo đảm của khoản nợ và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua khoản nợ đấu giá. Người tham gia đấu giá khoản nợ xem xét khoản nợ, tài sản bảo đảm của khoản nợ và tự xác định chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của khoản nợ đấu giá theo hiện trạng thực tế. Agribank Chi nhánh Láng Hạ, Agribank AMC LTD và Công ty Đấu giá không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của khoản nợ đấu giá. Người trúng đấu giá nhận bàn giao khoản nợ theo hiện trạng thực tế. Trường hợp khoản nợ hoặc tài sản bảo đảm của khoản nợ chưa hoàn thiện pháp lý, người mua khoản nợ đấu giá có trách nhiệm tự liên hệ với chủ sở hữu tài sản (cũ) và các cơ quan, đơn vị có chức năng hoàn thiện hồ sơ pháp lý. Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã xem khoản nợ, tài sản bảo đảm của khoản nợ và chấp nhận chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của khoản nợ đấu giá theo hiện trạng thực tế cũng như chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợ đấu giá. Người tham gia đấu giá cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự đối với việc đấu giá khoản nợ cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá.
- Agribank Chi nhánh Láng Hạ, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá không chịu trách nhiệm về những thay đổi trên thực địa của tài sản bảo đảm của khoản nợ và các rủi ro tiềm ẩn của khoản nợ đấu giá. Bằng nguồn thông tin không chính thức và chưa thể xác thực, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá đánh giá khả năng có các rủi ro pháp lý tiềm ẩn liên quan đến khoản nợ đấu giá như: các tranh chấp giữa các Bên vay vốn và chủ tài sản bảo đảm cùng các bên liên quan đến tài sản bảo đảm với các tổ chức, cá nhân trong việc hứa mua, hứa bán, cầm cố tài sản bảo đảm (trái pháp luật). Các khoản nợ như nợ thuế, nợ khác của các Bên vay vốn, của chủ tài sản bảo đảm cùng các bên liên quan đến tài sản bảo đảm. Những rủi ro này, Agribank Chi nhánh Láng Hạ, Agribank AMC LTD và tổ chức đấu giá khoản nợ không thể lường trước được. Agribank Chi nhánh Láng Hạ, Agribank AMC LTD và tổ chức đấu giá sẽ minh bạch thông tin và hỗ trợ cung cấp tất cả thông tin/hồ sơ có được để khách hàng có nhu cầu mua đấu giá khoản nợ xem xét, quyết định. Người mua khoản nợ đấu giá có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, xác nhận và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công khoản nợ; Agribank Chi nhánh Láng Hạ, Agribank AMC LTD và tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm giải quyết đối với những rủi ro tiềm ẩn nói trên.
- Theo thông tin Agribank AMC LTD, Agribank Chi nhánh Láng Hạ và Đơn vị tổ chức đấu giá được biết thì tài sản bảo đảm của khoản nợ này hiện nay đang có hiện trạng như sau: Các Tài sản đã được ký hợp đồng thế chấp công chứng số 000877, số 000878 và số 000879 ngày 24/02/2023, đăng ký thế chấp ngày 24/02/2023 (đối với các thửa đất tọa lạc tại địa chỉ Huỳnh Tịnh Của, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh đã được cấp GCN QSD đất). Đối với thủ tục thế chấp của Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 88, tờ bản đồ số 3, địa chỉ thôn 1, xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận hiện tại chưa được hoàn thiện. Người mua khoản nợ đấu giá sẽ phải bám sát thủ tục đăng ký thế chấp và phối hợp cùng Bà Mai Thị Hồng Hạnh hoàn thiện thủ tục thế chấp tài sản đối với Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 88, tờ bản đồ số 3, địa chỉ thôn 1, xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận nêu trên. Agribank AMC LTD, Agribank Chi nhánh Láng Hạ cũng như Đơn vị tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm về tình trạng và các rủi ro tiềm ẩn của khoản nợ đấu giá cũng như tình trạng tranh chấp về tài sản bảo đảm của khoản nợ. Mọi thắc mắc, hay có sự sai lệch về thông tin và hiện trạng khoản nợ, người tham gia đấu giá phải thông báo bằng văn bản gửi đến Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt ít nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá. Nếu không có khiếu nại thì người tham gia đấu giá được coi là đã chấp nhận toàn bộ với các thông tin, đặc điểm, tình trạng khoản nợ đấu giá, tình trạng tranh chấp tài sản bảo đảm của khoản nợ. Mọi khiếu nại, thắc mắc sẽ không được giải quyết.
- Người trúng đấu giá nhận bàn giao khoản nợ theo hiện trạng thực tế Ngân hàng bàn giao. Trường hợp sau khi mua khoản nợ, đối với các tài sản bảo đảm mà diện tích đất thực tế có thể chênh lệch so với diện tích ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trường hợp phải đo vẽ lại để thực hiện thủ tục liên quan đến mua khoản nợ, diện tích đất thực tế có thể sai lệch so với diện tích ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì người mua trúng đấu giá củng đồng ý chấp thuận mua khoản nợ với giá đã trúng đấu giá và nhận bàn giao (“có sao nhận bàn giao vậy”) thực tế khoản nợ mà không có bất cứ khiếu nại, khiếu kiện nào. Trường hợp tài sản bảo đảm chưa hoàn thiện pháp lý, người mua tài sản khoản nợ có trách nhiệm tự liên hệ với chủ sở hữu tài sản (cũ) và các cơ quan, đơn vị có chức năng hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thực hiện thủ tục thay đổi bên bảo đảm theo quy định pháp luật. Người mua đấu giá cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự khiếu nại, khiếu kiện khác đối với việc đấu giá khoản nợ cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến khoản nợ đấu giá
- Rủi ro tiềm ẩn: Bằng nguồn thông tin không chính thức và chưa thể xác thực, bên có khoản nợ và Công ty đấu giá đánh giá khả năng có các rủi ro pháp lý tiềm ẩn liên quan đến khoản nợ đấu giá như: Các tranh chấp giữa Công ty TNHH vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil, thành viên góp vốn Công ty TNHH vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil...và chủ tài sản bảo đảm cùng các bên liên quan đến tài sản bảo đảm với các tổ chức, cá nhân trong việc hứa mua, hứa bán, sang nhượng, cầm cố tài sản bảo đảm (trái pháp luật). Các khoản nợ như nợ thuế, nợ tiền thuê đất, nợ khác của Công ty TNHH vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil, của chủ tài sản bảo đảm cùng các bên liên quan đến tài sản bảo đảm. Các vấn đề tranh chấp nội bộ của Công ty TNHH vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil như: Tranh chấp giữa các thành viên góp vốn của Công ty TNHH vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil.., tranh chấp về người đại diện theo pháp luât, tranh chấp về các khoản nợ giữa Công ty TNHH vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil..với các cơ quan chức năng như cơ quan thuế..., và chủ nợ bên ngoài có liên quan hoặc không có liên quan đến khoản nợ đấu giá. Những rủi ro này, Ngân hàng, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá khoản nợ không thể lường trước được. Ngân hàng, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá sẽ minh bạch thông tin và hỗ trợ cung cấp tất cả thông tin/hồ sơ có được để người tham gia đấu giá khoản nợ xem xét, quyết định. Người tham gia đấu giá có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, xác nhận và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công khoản nợ; Ngân hàng, Agribank AMC LTD và tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm giải quyết đối với những rủi ro tiềm ẩn nói trên.
- Mọi thắc mắc hay có sự chưa phù hợp về thông tin và hiện trạng khoản nợ, người tham gia đấu giá phải thông báo bằng văn bản gửi đến Công ty đấu giá ít nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá. Nếu Công ty đấu giá không nhận được văn bản thì người tham gia đấu giá được coi là đã chấp nhận toàn bộ với các thông tin, đặc điểm, tình trạng khoản nợ đấu giá, tình trạng tài sản bảo đảm của khoản nợ. Mọi khiếu nại, thắc mắc sẽ không được giải quyết.

6. Thời gian, địa điểm xem hồ sơ khoản nợ đấu giá: ngày 11/03/2024 và ngày 12/03/2024 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt – Địa chỉ: Tầng 1 nhà chữ U, số 6 Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  hoặc Agribank Chi nhánh Láng Hạ – Địa chỉ: Số 24 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, hoặc Agribank AMC LTD – Đ/c: Tầng 8, Tầng 9 số nhà 135 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: 
- Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá; đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 04/03/2024 đến hết ngày 22/03/2024 (trong giờ hành chính);
- Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt - Địa chỉ: số Tầng 1 nhà chữ U, số 6 Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

8. Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ và các loại thuế, phí liên quan đến khoản nợ đấu giá:
8.1 Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ: 92.677.208.902 đồng (Bằng chữ: Chín mươi hai tỷ sáu trăm bảy mươi bảy triệu hai trăm linh tám nghìn chín trăm linh hai đồng). Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, thuế GTGT và các nghĩa vụ tài chính khác. trong trường hợp tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu các loại thuế, phí, lệ phí, thuế GTGT và nghĩa vụ tài chính khác thì người mua khoản nợ đấu giá phải nộp theo quy định. 
- Khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng khoản nợ, nguyên trạng tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy.
- Người tham gia đấu giá tự nguyện cam kết đã tìm hiểu các thông tin về nguồn gốc pháp lý của khoản nợ và tài sản, đã biết và hiểu rõ về các bên liên quan đến khoản nợ và tài sản, đã xem xét đầy đủ hồ sơ của khoản nợ đấu giá, trực tiếp xem hiện trạng thực tế của khoản nợ và tài sản đấu giá và đồng ý mua khoản nợ và tài sản đấu giá theo nguyên trạng “có sao mua vậy”, nhận khoản nợ và tài sản trúng đấu giá đúng như hồ sơ và hiện trạng thực tế đã được xem/giám định trước đó.
8.2 Các loại thuế, phí liên quan đến khoản nợ đấu giá và các nghĩa vụ tài chính khác Người trúng đấu giá/Người mua được khoản nợ đấu giá phải chịu thanh toán:
- Người đăng ký xem hồ sơ khoản nợ, xem tài sản bảo đảm phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản bảo đảm, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có).
- Người mua khoản nợ đấu giá là người trúng đấu giá có nghĩa vụ thanh toán lệ phí công chứng Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá và tự liên hệ với cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục thay đổi bên vay, bên nhận thế chấp theo quy định pháp luật.
- Người mua được khoản nợ đấu giá tự liên hệ với cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục kê khai và có nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí, nghĩa vụ tài chính khác từ việc chuyển nhượng khoản nợ đấu giá (nếu có).
- Người mua được khoản nợ đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp thuế giá trị gia tăng trong trường hợp giá khởi điểm chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng mà khoản nợ bán đấu giá thuộc diện phải chịu thuế.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp thuế, phí khác đối với bên bán do bán khoản nợ (nếu có): Người mua được khoản nợ đấu giá có nghĩa vụ nộp.

9. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, Tiền đặt trước: 
9.1 Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ
9.2 Tiền đặt trước: 9.267.700.000 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ, hai trăm sáu mươi bảy triệu, bảy trăm nghìn đồng) tương đương 10% giá khởi điểm được làm tròn xuống.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 20/03/2024 đến 17h00’ ngày 22/03/2024 (báo có ngân hàng tính đến 17h00’ ngày 22/03/2024).
- Hình thức: Chuyển khoản vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt:
+ Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt..
+ Số tài khoản: 1300 201 236 571 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long. 
(Mọi trường hợp tiền đặt trước báo có vào tài khoản của tổ chức đấu giá sau 17 giờ 00 phút ngày 22/03/2024 đều không đủ điều kiện tham gia đấu giá). 

10. Bước giá: 10.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười triệu đồng).

11. Điều kiện, đối tượng và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
11.1 Khách hàng không được đăng ký tham gia đấu giá: là những khách hàng thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14; khách hàng liên quan đến các khoản nợ nêu trên theo quy định pháp luật.
+ Khách hàng không thuộc một trong các trường hợp khách hàng không được đăng ký tham gia đấu giá thì được đăng ký tham gia đấu giá.

11.2 Cách thức tham gia đấu giá:
Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau và nhận lại biên nhận hồ sơ:
Bước 1: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau: 
Đối với tổ chức:    
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao gần nhất).
- Biên bản họp HĐTV/HĐQT thống nhất v/v mua khoản nợ đấu giá.
- Giấy ủy quyền làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu)
- Giấy ủy quyền tham gia đấu giá khoản nợ trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu).
- Đơn đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ (theo mẫu).
- Xác nhận xem khoản nợ đấu giá.
- Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).
- Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợ đấu giá theo quy định pháp luật.
Đối với cá nhân:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu của người tham gia đấu giá (bản sao).
- Đơn đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ (theo mẫu).
- Xác nhận xem khoản nợ đấu giá.
- Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).
- Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợ đấu giá theo quy định pháp luật.
Bước 2:  Nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nhận lại biên nhận hồ sơ.
Bước 3: Nộp số tiền đặt trước theo thông báo đấu giá khoản nợ của Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt.
Bước 4: Nộp lại chứng từ đã nộp tiền đặt trước trong thời hạn nộp tiền đặt trước.
Lưu ý: Nếu thiếu chứng từ đã nộp tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá. Người tham gia đấu giá tự nguyện cam kết không có quan hệ liên quan về dòng tiền đặt trước, không phải là người có liên quan với nhau theo quy định pháp luật, trường hợp có bất kỳ kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc những người tham gia đấu giá có liên quan đến nội dung trên thì người tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm với vi phạm đã xảy ra.

12. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 
- Thời gian tổ chức đấu giá: vào lúc 09h00’ ngày 25/03/2024.
- Địa điểm: tại Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt – Địa chỉ: số Tầng 1 nhà chữ U, số 6 Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

13. Thời gian, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ và ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá.
13.1. Giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá
- Kết quả đấu giá khoản nợ là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá theo quy định pháp luật;
- Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được ký kết giữa người có khoản nợ đấu giá với người trúng đấu giá hoặc giữa người có khoản nợ đấu giá, người trúng đấu giá và tổ chức đấu giá khoản nợ nếu các bên có thỏa thuận, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự. 
- Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14, hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan;
- Người có khoản nợ đấu giá thông báo yêu cầu công chứng Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá trước 01 ngày tổ chức cuộc đấu giá (nếu phát sinh); 
- Trình tự, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá khoản nợ được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.
13.2. Thời hạn ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá và thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ đấu giá.
a. Thời hạn ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá: 
- Số tiền đặt trước của người trúng đấu giá được chuyển thành số tiền đặt cọc để bảo đảm giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá với người có khoản nợ đấu giá và sẽ chuyển thành tiền thanh toán sau khi ký hợp đồng mua bán Trường hợp người mua không tiếp tục thực hiện thì không được hoàn lại nếu người mua khoản nợ đấu giá không tiếp tục thực hiện hợp đồng theo cam kết.
- Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày đấu giá thành, người trúng đấu giá phải ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá với người có khoản nợ đấu giá. Trường hợp người trúng đấu giá không ký hợp đồng thì người trúng đấu giá sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc và số tiền này thuộc về người có khoản nợ đấu giá (Agribank Chi nhánh Láng Hạ).
b. Thời hạn thanh toán:
- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành khoản nợ, Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt chuyển toàn bộ số tiền đặt trước của người trúng đấu giá cho Agribank Chi nhánh Láng Hạ theo số tài khoản nêu tại điểm c Điều này.
Agribank được quyền kiểm soát, phong tỏa số tiền do người mua được khoản nợ đấu giá chuyển vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt.
- Số tiền thanh toán thực hiện hợp đồng: trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được ký kết, người mua khoản nợ đấu giá phải thanh toán số tiền không được thấp hơn 30% giá trị hợp đồng mua bán nợ (đã bao gồm số tiền đặt cọc) và khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu người mua khoản nợ đấu giá không tiếp tục thực hiện hợp đồng theo cam kết.
- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được ký kết, người mua khoản nợ đấu giá phải thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng mua bán khoản nợ. Quá thời hạn thanh toán mà người mua không thanh toán đủ số tiền theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán khoản khoản nợ đấu giá thì người mua sẽ mất toàn bộ khoản tiền đã thanh toán và số tiền này thuộc về người có khoản nợ đấu giá. 
c. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản. 
- Người mua được khoản nợ đấu giá chuyển khoản tiền mua khoản nợ đấu giá vào tài khoản của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Láng Hạ, theo số tài khoản: 459101 tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Láng Hạ. 
- Nội dung chuyển khoản: [Họ và tên người trúng đấu giá] nộp tiền mua khoản nợ đấu giá Công ty TNHH vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil.
d. Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành khoản nợ, Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt sẽ chuyển toàn bộ số tiền đặt trước của người trúng đấu giá cho Agribank Chi nhánh Láng Hạ theo số tài khoản nêu tại điểm c Điều này.
Agribank được quyền kiểm soát, phong tỏa số tiền do người mua được khoản nợ đấu giá chuyển vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt.

14. Thời hạn, địa điểm bàn giao khoản nợ, giấy tờ của khoản nợ:
- Thời gian, địa điểm bàn giao khoản nợ trúng đấu giá: Trong vòng 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày người mua khoản nợ đấu giá thanh toán đầy đủ, đúng hạn số tiền mua khoản nợ đấu giá theo quy định Agribank Chi nhánh Láng Hạ tiến hành bàn giao khoản nợ đấu giá và toàn bộ hồ sơ pháp lý liên quan đến khoản nợ cho người mua khoản nợ đấu giá.
- Địa điểm bàn giao: tại Agribank Chi nhánh Láng Hạ. (Địa chỉ: Số 24 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội). Kể từ thời điểm nhận bàn giao khoản nợ, người mua khoản nợ đấu giá được kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Agribank Chi nhánh Láng Hạ đối với khoản nợ theo quy định của pháp luật.

15. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: 
- Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu tại cuộc đấu giá.
- Phương thức trả giá lên, bán một lần toàn bộ khoản nợ theo thủ tục đấu giá thông thường.
Kính mời các cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia đấu giá khoản nợ trên.
Để biết thông tin vui lòng liên hệ tại: Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt – Địa chỉ: Tầng 1 nhà chữ U, số 6 Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 02466505360/0965549895; Email: hotmail@daugiasaoviet.com 

 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi