Agribank Chi nhánh 3 thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá khoản nợ số 588

23/04/2024

1. Người có khoản nợ định giá
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 3
Địa chỉ: 112 Trần Quốc Thảo, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3. TP.HCM

2. Giới thiệu về khách hàng và thông tin khoản vay:
2.1. Giới thiệu về khách hàng
- Tên khách hàng: Công ty TNHH Thực Phẩm Cường Phát Phát
- Mã số khách hàng: 1602-110707394
- Địa chỉ: Số 40/1/B7 Âu Cơ, Phường 9, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
- Người đại diện theo pháp luật: Lưu Bác Cường; Chức vụ: Giám đốc
Số CMND: 022705332; Ngày cấp: 16/10/2006; Nơi cấp: CA. TP.HCM
2.2. Thông tin chi tiết khoản nợ
Giá trị ghi sổ của 2 khoản nợ tính đến ngày 17/04/2024 là: 41.623.270.554 đồng, trong đó:
+ Dư nợ gốc: 3.832.258.599 đồng
+ Dư nợ lãi: 37.791.011.955 đồng
* Khoản nợ 1
- Hợp đồng tín dụng 1602-LAV-200900421 ngày 16/06/2009
- Số tiền vay: 15.000.000.000 đồng
- Tổng số tiền thanh toán: 28.738.328.096 đồng. Trong đó: 
+ Dư nợ gốc: 3.832.258.599 đồng; 
+ Lãi (tạm tính đến ngày 17/04/2024): 16.660.806.103đồng
+ Lãi quá hạn: 8.245.263.394 đồng
- Ngày vay: 07/07/2010; Hạn trả: 27/01/2011
* Khoản nợ 2
- Hợp đồng tín dụng 1602-LAV-200900454 ngày 16/06/2009
- Số tiền vay: 10.000.000.000 đồng
- Tổng số tiền thanh toán: 12.884.942.458 đồng. Trong đó: 
+ Dư nợ gốc: 0 đồng; 
+ Lãi (tạm tính đến ngày 17/04/2024): 9.102.975.778 đồng
+ Lãi quá hạn: 3.781.966.681 đồng
- Ngày vay: 25/06/2009; Hạn trả: 16/06/201
2.3. Hồ sơ về khoản nợ:
- Hợp đồng tín dụng;
- Hợp đồng thế chấp tài sản bảo đảm;
- Tổng giá trị khoản vay, lãi, phạt đến thời điểm thẩm định;
- Các văn bản làm việc với khách hàng.

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức định giá khoản nợ:
- Tổ chức định giá khoản nợ phải có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá;
- Tổ chức định giá khoản nợ phải có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (gửi kèm Phương án đấu giá);
- Tổ chức định giá khoản nợ phải có năng lực, kinh nghiệm và uy tín (gửi kèm Hồ sơ năng lực của Tổ chức định giá khoản nợ);
- Tổ chức định giá khoản nợ phải đưa ra thù lao dịch vụ định giá, chi phí định giá khoản nợ phù hợp theo quy định của pháp luật (thể hiện cụ thể trong dự thảo Hợp đồng dịch vụ định giá khoản nợ đính kèm);
- Tổ chức định giá khoản nợ phải có tên trong danh sách các tổ chức định giá tài sản theo quy định của pháp luật

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức định giá khoản nợ: 
- Thời hạn: trước 17h00 ngày 26/4/2024
- Nộp hồ sơ đăng ký tại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 3, địa chỉ: 112 Trần Quốc Thảo, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3. TP.HCM.
- Cán bộ phụ trách giải quyết, liên hệ: Nguyễn Thành Minh, chức vụ: TP. Khách hàng doanh nghiệp - Agribank Chi nhánh 3, số điện thoại: 0908799025.
Thời gian đề nghị đăng tải thông tin kể từ ngày thông báo cho đến hết ngày 26/04/2024.

 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi