Agribank Chi nhánh 3 thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá khoản nợ

11/05/2021

1. Người có khoản nợ định giá:
- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 3
- Địa chỉ: 112 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3. Thành phố Hồ Chí Minh.
- Đại diện: Ông Nguyễn Đình Hảo Chức vụ: Giám đốc
2. Thông tin khoản nợ định giá: Toàn bộ khoản nợ của bà Phan Anh Thơ và ông Hoàng Văn Khâm tại Agribank chi nhánh 3, chi tiết như sau:
- Số hợp đồng tín dụng: 1602-LAV-20000657 ngày 25/11/2009
- Dư nợ gốc: 3,000,000,000 đồng
3. Mục đích thẩm định giá: Làm cơ sở tham khảo để xác định giá khởi điểm đưa khoản nợ ra đấu giá công khai theo quy định pháp luật.
4. Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá:
a. Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn phải thuộc danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ tài chính;
b. Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá  theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành;
c. Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014, Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 của Bộ tài chính và các quy định của pháp luật về thẩm định giá;
d. Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín;
e. Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin,... để thẩm định giá tài sản bảo đảm);
f. Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư theo quy định, chịu trách nhiệm về giá trị thẩm định.
5. Hồ sơ gồm có:
- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.
- Bản mô tả năng lực kinh nghiệm.
- Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá
6. Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ. 
- Thời gian nhận hồ sơ:
+ Bắt đầu: kể từ ngày Agribank chi nhánh 3 phát hành văn bản thông báo.
+ Kết thúc: 03 (ba) ngày kể từ ngày Agribank chi nhánh 3 phát hành thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá hoặc Agribank chi nhánh 3 đăng công khai thông tin lựa chọn tổ chức thẩm định giá trên website của Agribank, tùy điều kiện nào đến trước.
- Địa điểm: Agribank chi nhánh 3, 
- Địa chỉ: 112 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3. Thành phố Hồ Chí Minh.
Cán bộ phụ trách giải quyết, liên hệ: Ông Nguyễn Thành Minh, chức vụ: Phó phòng tín dụng, số điện thoại: 091 815 4379
Agribank chi nhánh 3sẽ có văn bản thông báo cho tổ chức thẩm định giá được lựa chọn, những tổ chức thẩm định giá không nhận được thông báo sẽ không được lựa chọn và Agribank chi nhánh 3không hoàn trả hồ sơ.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi