Agribank Chi nhánh trung tâm Sài Gòn thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm số 294

27/03/2023

1. Người có khoản nợ đấu giá: 
Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn, số 28-30-32 Mạc Thị Bưởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM.

2. Khoản nợ bán đấu giá: 
06 (sáu) khoản nợ của 06 khách hàng vay tại Agribank Chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn, gồm:
+ Khoản nợ của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Phương Nguyên.
+ Khoản nợ của Bà Trần Thủy Châu.
+ Khoản nợ của Bà Nguyễn Thùy Mai Quyên.
+ Khoản nợ của Bà Trần Thị Hải Yến.
+ Khoản nợ của Ông Nguyễn Đức Hoài. 
+ Khoản nợ của Bà Phạm Thị Thủy Tiên.
            Không bắt buộc khách hàng tham gia đấu giá mua toàn bộ 06 khoản nợ.

3. Thông tin về khoản nợ: 
Giá trị ghi sổ của từng khoản nợ tạm tính đến ngày 31/12/2020: 

STT

Khách hàng vay/HĐTD

Dư nợ gốc

Nợ lãi tạm tính

Tổng nợ

1

Công ty XD TM Phương Nguyên

 

 

 

1900-LAV-201100611

40.000.000.000

96.063.888.889

136.063.888.889

2

Trần Thủy Châu

 

 

 

 

1900-LAV-201100845

5.000.000.000

7.161.027.778

12.161.027.778

3

Nguyễn Thùy Mai Quyên

 

 

 

 

1900-LAV-201100846

4.000.000.000

5.763.833.333

9.763.833.333

4

Trần Thị Hải Yến

 

 

 

 

1900-LAV-201100847

5.000.000.000

8.138.923.611

13.138.923.611

5

Nguyễn Đức Hoài

 

 

 

 

1900-LAV-201100848

4.890.000.000

12.253.762.708

17.143.762.708

6

Phạm Thị Thủy Tiên

 

 

 

 

1900-LAV-201100851

5.000.000.000

7.157.680.556

12.157.680.556

4. Thông tin về tài sản bảo đảm của khoản nợ đấu giá:
Dự án Khu dân cư lô số 49, Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ, phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, Tp.Cần Thơ do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Số 8 làm chủ đầu tư. Chi tiết:

TT

Tên khoản nợ - KH vay

Đặc điểm, thực trạng tài sản

1

Công ty TNHH XD TM Phương Nguyên

Hợp đồng chuyển nhượng Lô đất 7A diện tích 4.715,9 m2 thuộc Dự án khu dân cư lô số 49 Nam sông Cần Thơ, theo Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 391/CIC8-HĐCNQSDĐ-ĐT ngày 25/09/2011 giữa Công ty 8 và Công ty TNHH XD TM Phương Nguyên.

Thực trạng tài sản: CIC8 đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất đang thế chấp cho bên thứ ba và thu tiền.

2

Trần Thủy Châu

Quyền sử dụng đất thể hiện tại 05 GCN QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và TS khác gắn liền với đất tại Dự án khu dân cư lô số 49 Nam sông Cần Thơ

Thực trạng tài sản: CIC8 đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất đang thế chấp cho bên thứ ba và thu tiền.

3

Nguyễn Thùy Mai Quyên

Quyền sử dụng đất thể hiện tại 04 GCN QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và TS khác gắn liền với đất tại Dự án khu dân cư lô số 49 Nam sông Cần Thơ

Thực trạng tài sản: CIC8 đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất đang thế chấp cho bên thứ ba và thu tiền.

4

Trần Thị Hải Yến

Quyền sử dụng đất thể hiện tại 05 GCN QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và TS khác gắn liền với đất tại Dự án khu dân cư lô số 49 Nam sông Cần Thơ

Thực trạng tài sản: CIC8 đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất đang thế chấp cho bên thứ ba và thu tiền.

5

Nguyễn Đức Hoài

Quyền sử dụng đất thể hiện tại 05 GCN QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và TS khác gắn liền với đất tại Dự án khu dân cư lô số 49 Nam sông Cần Thơ

Thực trạng tài sản: CIC8 đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất đang thế chấp cho bên thứ ba và thu tiền.

6

Phạm Thị Thủy Tiên

Quyền sử dụng đất thể hiện tại 05 GCN QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và TS khác gắn liền với đất tại Dự án khu dân cư lô số 49 Nam sông Cần Thơ

Thực trạng tài sản: CIC8 đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất đang thế chấp cho bên thứ ba và thu tiền.

5. Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ: 
Giá khởi điểm đấu giá của từng khoản nợ như sau:

TT

Khoản nợ

Giá khởi điểm (đồng)

1

Khoản nợ của Công ty TNHH XD TM Phương Nguyên

40.000.000.000

2

Khoản nợ của khách hàng Trần Thủy Châu

5.000.000.000

3

Khoản nợ của khách hàng Nguyễn Thùy Mai Quyên

4.000.000.000

4

Khoản nợ của khách hàng Trần Thị Hải Yến

5.000.000.000

5

Khoản nợ của khách hàng Nguyễn Đức Hoài

4.890.000.000

6

Khoản nợ của khách hàng Phạm Thị Thủy Tiên

5.000.000.000

Giá khởi điểm chưa bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua khoản nợ, các chi phí này do người trúng đấu giá chịu trách nhiệm thanh toán. Việc mua, bán khoản nợ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Trường hợp thời điểm trúng đấu giá mà quy định pháp luật có thay đổi về thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định pháp luật tại thời điểm trúng đấu giá. 

6. Tiền đặt trước: Tiền đặt trước của từng khoản nợ như sau:

TT

Khoản nợ

Tiền đặt trước (đồng)

1

Khoản nợ của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Phương Nguyên

4.000.000.000

2

Khoản nợ của khách hàng Trần Thủy Châu

500.000.000

3

Khoản nợ của khách hàng Nguyễn Thùy Mai Quyên

400.000.000

4

Khoản nợ của khách hàng Trần Thị Hải Yến

500.000.000

5

Khoản nợ của khách hàng Nguyễn Đức Hoài

489.000.000

6

Khoản nợ của khách hàng Phạm Thị Thủy Tiên

500.000.000

Người tham gia đấu giá nộp vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn, số 1900 201 447383 mở tại Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn.
Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 12/04/2023 đến ngày 14/04/2023 (giờ hành chính). 

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá khoản nợ (niêm yết chậm nhất ngày 29/03/2022) đến hết ngày 14/04/2023 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn (Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp.HCM). 

8. Xem hồ sơ khoản nợ: liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá khoản nợ đến hết ngày 14/04/2023 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn (Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp.HCM). 

9. Tổ chức cuộc đấu giá: vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 17/04/2023 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn (Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp.HCM).

10. Hình thức, phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên.
Đính kèm: Thông báo đấu giá khoản nợ số 0329/TB-LS ngày 24/03/2023 của Công ty đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn. 
Liên hệ: Nguyễn Thị Kim Liên - Phòng Xử lý nợ. Điện thoại di động: 0909 443 893. Điện thoại cố định: 028.38231880-425. 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi