Agribank AMC LTD thông báo đấu giá tài sản 1269

14/06/2023

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Trí.
Địa chỉ: 67 (Lầu 4.1) Lý Chính Thắng, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Trường Sơn.
Địa chỉ: 26 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
- Đại diện theo ủy quyền: Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank AMC LTD).
Địa chỉ: Tầng 8, Tầng 9 Số 135 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08h00 phút ngày 06/7/2023 tại trụ sở Tổ chức đấu giá, 67 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM.

4. Tài sản đấu giá: 09 quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Khối Phước Thịnh (nay là Khối Phước Hải), Phường Cửa Đại, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam.
- Bán chung toàn bộ 09 quyền sử dụng đất, không bán riêng lẻ.
Đặc điểm tài sản: 
4.1. QSDĐ 1:
- Thửa đất:
+ Thửa đất số: 418;                     Tờ bản đồ số: 34;
+ Địa chỉ: Khối Phước Thịnh, Phường Cửa Đại, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam
+ Diện tích: 146,8 m2 (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi sáu phẩy tám mét vuông)
+ Hình thức sử dụng: Riêng: 146,8 m2; Chung: không m2
+ Mục đích sử dụng: Đất ở: 102,3 m2; Đất trồng cây hàng năm khác: 44,5 m2
+ Thời hạn sử dụng: Đất ở: Lâu dài; Đất trồng cây hàng năm khác: 8/2067
+ Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất
- Nhà ở: -/-
Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BK 914126, số vào sổ cấp GCN: CH  00398 do UBND Thành phố Hội An cấp ngày 24/08/2012.
4.2. QSDĐ 2:
- Thửa đất:
+ Thửa đất số: 419;                     Tờ bản đồ số: 34;
+ Địa chỉ: Khối Phước Thịnh, Phường Cửa Đại, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam
+ Diện tích: 149,8 m2 (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi chín phẩy tám mét vuông)
+ Hình thức sử dụng: Riêng: 149,8 m2; Chung: không m2
+ Mục đích sử dụng: Đất ở: 100,2 m2; Đất trồng cây hàng năm khác: 49,6 m2
+ Thời hạn sử dụng: Đất ở: Lâu dài; Đất trồng cây hàng năm khác: 8/2067
+ Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất
- Nhà ở: -/-
Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BK 914127, số vào sổ cấp GCN: CH  00399 do UBND Thành phố Hội An cấp ngày 24/08/2012.
4.3. QSDĐ 3:
- Thửa đất:
+ Thửa đất số: 420;                     Tờ bản đồ số: 34;
+ Địa chỉ: Khối Phước Thịnh, Phường Cửa Đại, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam
+ Diện tích: 149,5 m2 (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi chín phẩy năm mét vuông)
+ Hình thức sử dụng: Riêng: 149,5 m2; Chung: không m2
+ Mục đích sử dụng: Đất ở: 101,1 m2; Đất trồng cây hàng năm khác: 48,4 m2
+ Thời hạn sử dụng: Đất ở: Lâu dài; Đất trồng cây hàng năm khác: 8/2067
+ Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất
- Nhà ở: -/-
Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BK 914128, số vào sổ cấp GCN: CH  00400 do UBND Thành phố Hội An cấp ngày 24/08/2012.
4.4. QSDĐ 4:
- Thửa đất: 
+ Thửa đất số: 421;                     Tờ bản đồ số: 34;
+ Địa chỉ: Khối Phước Thịnh, Phường Cửa Đại, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam
+ Diện tích: 149,2 m2 (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi chín phẩy hai mét vuông)
+ Hình thức sử dụng: Riêng: 149,2 m2; Chung: không m2
+ Mục đích sử dụng: Đất ở: 101,9 m2; Đất trồng cây hàng năm khác: 47,3 m2
+ Thời hạn sử dụng: Đất ở: Lâu dài; Đất trồng cây hàng năm khác: 8/2067
+ Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất
- Nhà ở: -/-
Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BK 914129, số vào sổ cấp GCN: CH  00401 do UBND Thành phố Hội An cấp ngày 24/08/2012.
4.5. QSDĐ 5:
- Thửa đất:
+ Thửa đất số: 422;                     Tờ bản đồ số: 34;
+ Địa chỉ: Khối Phước Thịnh, Phường Cửa Đại, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam
+ Diện tích: 149,0 m2 (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi chín phẩy không mét vuông)
+ Hình thức sử dụng: Riêng: 149,0 m2; Chung: không m2
+ Mục đích sử dụng: Đất ở: 102,8 m2; Đất trồng cây hàng năm khác: 46,2 m2
+ Thời hạn sử dụng: Đất ở: Lâu dài; Đất trồng cây hàng năm khác: 8/2067
+ Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất
- Nhà ở: -/-
Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BK 914130, số vào sổ cấp GCN: CH  00402 do UBND Thành phố Hội An cấp ngày 24/08/2012.
4.6. QSDĐ 6:
- Thửa đất:
+ Thửa đất số: 417;                     Tờ bản đồ số: 34;
+ Địa chỉ: Khối Phước Thịnh, Phường Cửa Đại, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam
+ Diện tích: 150,8 m2 (Bằng chữ: Một trăm năm mươi phẩy tám mét vuông)
+ Hình thức sử dụng: Riêng: 150,8  m2; Chung: không m2
+ Mục đích sử dụng: Đất ở: 101,5 m2; Đất trồng cây hàng năm khác: 49,3 m2
+ Thời hạn sử dụng: Đất ở: Lâu dài; Đất trồng cây hàng năm khác: 8/2067
+ Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất
- Nhà ở: -/-
Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BK 914131, số vào sổ cấp GCN: CH  00397 do UBND Thành phố Hội An cấp ngày 24/08/2012.
4.7. QSDĐ 7:
- Thửa đất:
+ Thửa đất số: 416;                     Tờ bản đồ số: 34;
+ Địa chỉ: Khối Phước Thịnh, Phường Cửa Đại, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam
+ Diện tích: 154,4 m2 (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tư phẩy bốn mét vuông)
+ Hình thức sử dụng: Riêng: 154,4 m2; Chung: không m2
+ Mục đích sử dụng: Đất ở: 100,2 m2; Đất trồng cây hàng năm khác: 54,2 m2
+ Thời hạn sử dụng: Đất ở: Lâu dài; Đất trồng cây hàng năm khác: 8/2067
+ Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất
- Nhà ở: -/-
Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BK 914132, số vào sổ cấp GCN: CH  00396 do UBND Thành phố Hội An cấp ngày 24/08/2012.
4.8. QSDĐ 8:
- Thửa đất:
+ Thửa đất số: 423;                     Tờ bản đồ số: 34;
+ Địa chỉ: Khối Phước Thịnh, Phường Cửa Đại, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam
+ Diện tích: 272,8 m2 (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi hai phẩy tám mét vuông)
+ Hình thức sử dụng: Riêng: 272,8 m2; Chung: không m2
+ Mục đích sử dụng: Đất ở: 145,1 m2; Đất trồng cây hàng năm khác: 127,7 m2
+ Thời hạn sử dụng: Đất ở: Lâu dài; Đất trồng cây hàng năm khác: 8/2067
+ Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất
- Nhà ở: -/-
Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BK 914133, số vào sổ cấp GCN: CH  00395 do UBND Thành phố Hội An cấp ngày 24/08/2012.
4.9. QSDĐ 9:
- Thửa đất:
+ Thửa đất số: 413;                     Tờ bản đồ số: 34;
+ Địa chỉ: Khối Phước Thịnh, Phường Cửa Đại, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam
+ Diện tích: 1633,0 m2 (Bằng chữ: Một nghìn sáu trăm ba mươi ba phẩy không mét vuông)
+ Hình thức sử dụng: Riêng: 1633,0 m2; Chung: không m2
+ Mục đích sử dụng: Đất ở: 1000,0 m2; Đất trồng cây hàng năm khác: 633,0 m2
+ Thời hạn sử dụng: Đất ở: Lâu dài; Đất trồng cây hàng năm khác: 8/2067
+ Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất
- Nhà ở: -/-
Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BK 914144, số vào sổ cấp GCN: CH  00376 do UBND Thành phố Hội An cấp ngày 24/08/2012.
- Phần giá trị công trình, diện tích cải tạo, đầu tư xây dựng thêm, các tài sản khác gắn liền với thửa đất nêu trên cũng thuộc tài sản đấu giá.
* Chú ý: Tài sản được bán đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện xem tài sản và tham khảo tất cả các hồ sơ pháp lý có liên quan đến tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua tài sản đấu giá. Người tham gia đấu giá tài sản xem xét tài sản và tự xác định chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá theo hiện trạng thực tế. Agribank Chi nhánh Trường Sơn, Agribank AMC LTD và Công ty Đấu giá không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá. Người trúng đấu giá nhận bàn giao tài sản theo hiện trạng thực tế. Trường hợp tài sản chưa hoàn thiện pháp lý, người mua tài sản đấu giá có trách nhiệm tự liên hệ với chủ sở hữu tài sản (cũ) và các cơ quan, đơn vị có chức năng hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thực hiện thủ tục sang tên, chuyển quyền sở hữu. Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã xem tài sản và chấp nhận chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá theo hiện trạng thực tế cũng như chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua tài sản đấu giá. Người tham gia đấu giá cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự đối với việc đấu giá tài sản cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá.

5. Hồ sơ pháp lý:
- Hợp đồng tín dụng số 1608-LAV-201800444 ngày 07/08/2018 giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Trường Sơn và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu SHB;
- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 1608-LCL-201800436 đến 00444 ngày 08/08/2018 giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Trường Sơn, bà Trần Thị Toán và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu SHB;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BK 914126, số vào sổ cấp GCN: CH  00398 do UBND Thành phố Hội An cấp ngày 24/08/2012;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BK 914127, số vào sổ cấp GCN: CH  00399 do UBND Thành phố Hội An cấp ngày 24/08/2012;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BK 914128, số vào sổ cấp GCN: CH  00400 do UBND Thành phố Hội An cấp ngày 24/08/2012;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BK 914129, số vào sổ cấp GCN: CH  00401 do UBND Thành phố Hội An cấp ngày 24/08/2012;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BK 914130, số vào sổ cấp GCN: CH  00402 do UBND Thành phố Hội An cấp ngày 24/08/2012;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BK 914131, số vào sổ cấp GCN: CH  00397 do UBND Thành phố Hội An cấp ngày 24/08/2012;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BK 914132, số vào sổ cấp GCN: CH  00396 do UBND Thành phố Hội An cấp ngày 24/08/2012;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BK 914133, số vào sổ cấp GCN: CH  00395 do UBND Thành phố Hội An cấp ngày 24/08/2012;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BK 914144, số vào sổ cấp GCN: CH  00376 do UBND Thành phố Hội An cấp ngày 24/08/2012;
- Biên bản xác định giá trị tài sản bảo đảm số 1608-LCA-201800443 ngày 08/08/2018 giữa bà Trần Thị Toán, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu SHB và đại diện Agribank - Chi nhánh Trường Sơn;
- Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất quyển số 01 số thứ tự 3669 ngày 08/08/2018, đã được Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố Hội An chứng nhận ngày 08/08/2018.

6. Giá khởi điểm: 24.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bốn tỷ đồng).
Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và thuế GTGT trong trường hợp tài sản bảo đảm đấu giá thuộc diện phải chịu thuế GTGT theo quy định của pháp luật.

7. Tiền đặt trước: 2.400.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, bốn trăm triệu đồng). Nộp vào tài khoản sau:
* Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Trí
* Số tài khoản: 1608201011257 tại Agribank chi nhánh Trường Sơn
- Thời gian nộp tiền đặt trước: nộp trong giờ hành chính, từ ngày 03/07/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 05/07/2023, trừ trường hợp tổ chức đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá (tính từ thời điểm ngân hàng báo có vào tài khoản).

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản:     
- Thời gian xem tài sản: trong giờ hành chính, từ ngày 19/06/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 21/06/2023. 
- Địa điểm: tại các Thửa đất số: 418, 419, 420, 421, 422, 417, 416, 423, 413; Tờ bản đồ số 34 tại Khối Phước Thịnh (nay là Khối Phước Hải), Phường Cửa Đại, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam.

9. Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính, từ ngày 15/6/2023 đến 17h00 phút ngày 03/7/2023 (Tính từ thời điểm Tổ chức đấu giá nhận được hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá).
- Địa điểm: 67 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM.
- Giá bán hồ sơ: 500.000 đồng/bộ.

10. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.
- Người tham gia đấu giá cần tìm hiểu rõ những vấn đề liên quan đến tài sản đấu giá, tìm hiểu kỹ về hiện trạng tài sản và hồ sơ pháp lý tài sản đấu giá, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và rủi ro phát sinh của việc mua tài sản đấu giá, đồng thời cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện sau khi trúng đấu giá.
- Người tham gia đấu giá phải chấp nhận rủi ro và tự chịu chi phí trong trường hợp cuộc đấu giá bị ngừng do các nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát của tổ chức đấu giá tài sản. Tổ chức đấu giá sẽ không bồi thường thiệt hại cho người tham gia đấu giá.
- Tài sản được bán đấu giá theo số liệu trên giấy tờ hiện nay, trong trường hợp số liệu thực tế khác biệt so với số liệu giấy tờ thì người trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm, rủi ro và chi phí.
- Tài sản này Ngân hàng chưa thực hiện thu giữ nên người trúng đấu giá tự chịu mọi rủi ro, tổn thất, trách nhiệm và các chi phí phát sinh trong quá trình bàn giao tài sản trúng đấu giá.
- Người trúng đấu giá tự chịu mọi rủi ro, tổn thất, trách nhiệm và các chi phí phát sinh trong quá trình bàn giao tài sản trúng đấu giá.
- Người đến liên hệ và tham gia đấu giá cần tuân thủ các quy định về phòng chống dịch Covid-19 của chính quyền.

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá tối thiểu:
- Hình thức đấu giá: đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.
- Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.
- Bước giá tối thiểu: 100.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng).

Kính mời các tổ chức và cá nhân có nhu cầu, đăng ký tham gia đấu giá.
Thời gian làm việc của Tổ chức đấu giá: từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng 08h00-12h. Chiều 13h30-17h00).
Liên hệ Hotline: 0918060516.  
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi