Agribank Chi nhánh Nhà Bè thông báo lựa chọn đơn vị bán đấu giá tài sản bảo đảm số 672

02/04/2024

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:
1.1. Người có tài sản đấu giá: Agribank Chi nhánh Nhà Bè.
- Địa chỉ: số 18 Huỳnh Tấn Phát, TT Nhà Bè, huyện Nhà Bè, Tp. HCM.
1.2. Đại diện người có tài sản đấu giá.
- Agribank Chi nhánh Nhà Bè.
- Địa chỉ: số 18 Huỳnh Tấn Phát, TT Nhà Bè, huyện Nhà Bè, Tp. HCM.

2. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm: 
2.1. Tài sản 1: Quyền sử dụng đất và Tài sản gắn liền với đất tại phường Tân An, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam (nay là phường Tân An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam)
Quyền sử dụng đất:
- Thửa đất số: 25E. Tờ bản  đồ số: 33
- Địa chỉ: phường Tân An, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam (nay là phường Tân An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam).
- Diện tích: 200m2.
- Mục đích sử dụng: Đất ở  
- Thời hạn sử dụng: Lâu dài
Tài sản gắn liền với đất (nhà ở): Đã xây dựng nhà ở nhưng chưa hoàn công công trình xây dựng. Agribank chi nhánh Nhà Bè không định giá trị nhà ở nhưng công trình trên đất (nhà ở) vẫn thế chấp cho Agribank chi nhánh Nhà Bè và vẫn được xử lý thu hồi nợ vay theo quy định. 
Giấy tờ pháp lý: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, số phát hành GCN số: S 397756, số vào sổ cấp GCN số: 00031 do UNBD thị xã Hội An cấp ngày 04/12/2003, cập nhật thay đổi lần cuối ngày 01/07/2016.
- Giá khởi điểm để đấu giá tài sản bảo đảm: 20,083,000,000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ không trăm tám mươi ba triệu đồng chẳn).
- Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. 
2.2. Tài sản 2: Quyền sử dụng đất tại xã Cẩm Châu, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam
Quyền sử dụng đất:
- Thửa đất số: 1408. Tờ bản  đồ số: 4
- Địa chỉ: xã Cẩm Châu, Hội An, Quảng Nam.
- Diện tích: 238,42m2.
- Mục đích sử dụng: Đất ở 200m2 ; Đất thổ cư : 38,42m2
- Thời hạn sử dụng: Lâu dài
Tài sản gắn liền với đất (nhà ở): Đã xây dựng nhà ở nhưng chưa hoàn công công trình xây dựng. Agribank chi nhánh Nhà Bè không định giá trị nhà ở nhưng công trình trên đất (nhà ở) vẫn thế chấp cho Agribank chi nhánh Nhà Bè và vẫn được xử lý thu hồi nợ vay theo quy định. 
Giấy tờ pháp lý: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, số Phát hành GCN số: V 812590, số vào sổ cấp GCN số: 02081 do UNBD thị xã Hội An cấp ngày 04/09/2003.
- Giá khởi điểm để đấu giá tài sản bảo đảm: 13,027,000,000 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ không trăm hai mươi bảy triệu đồng chẳn).
- Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. 
2.3. Tài sản 3: Quyền sử dụng đất tại Thôn 5, xã Cẩm Thanh, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam.
* Quyền sử dụng đất:
- Thửa đất số: 678. Tờ bản  đồ số: 10
- Địa chỉ: Thôn 5, xã Cẩm Thanh, Hội An, Quảng Nam.
- Diện tích: 168m2.
- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn (ONT)
- Thời hạn sử dụng: Lâu dài
- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.
- Tài sản gắn liền với đất: Đất trống.
Giấy tờ pháp lý: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, số phát hành GCN số: AĐ 719628, số vào sổ cấp giấy số: H 00085 do UNBD thị xã Hội An cấp lần đầu ngày 07/03/2006; cập nhật biến động ngày 24/03/2006; ngày 03/07/2009.
- Giá khởi điểm để đấu giá tài sản bảo đảm: 6,820,000,000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ tám trăm hai mươi triệu đồng chẳn).
- Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. 

3. Tiền đặt trước, bước giá, hình thức và phương thức đấu giá:
-  Tiền đặt trước: tương đương 10% giá khởi điểm để đấu giá tài sản.
-  Bước giá: tối thiểu 100,000,000 đồng (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng).
-  Hình thức và phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên hoặc theo hình thức và phương thức khác theo quy định.

4. Tiêu chí chọn tổ chức đấu giá: 
Để đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá đạt hiệu quả, đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá đối với tài sản; Agribank Chi nhánh Nhà Bè sẽ lựa chọn tổ chức đấu giá có đủ các tiêu chí sau:
a. Về trụ sở, cơ sở vật chất: Có trụ sở, cơ sở vật chất, các trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho hoạt động đấu giá tài sản (trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng, có phòng đấu giá phù hợp).
b. Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả, đúng quy định pháp luật.
c. Về năng lực, kinh nghiệm của đấu giá viên và uy tín của tổ chức đấu giá: đấu giá viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật đấu giá số 01/2016/QH14; có kinh nghiệm, uy tín trong lĩnh vực đấu giá;
d. Giá dịch vụ đấu giá và các chi phí trong quá trình tổ chức đấu giá phù hợp Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;
e. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố và theo quy định của Agribank.
f. Các tiêu chí khác: Trong trường hợp cần thiết có thể cùng với bên có tài sản đấu giá ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho người trúng đấu giá; hoặc có tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.

5. Hồ sơ gồm có:
-  Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.
-  Hồ sơ năng lực, kinh nghiệm.
-  Thư chào giá dịch vụ (đã bao gồm các chi phí hợp lý, hợp lệ để thực hiện đấu giá theo quy định).
-  Phương án đấu giá tài sản.

6. Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ. 
-  Thời gian nhận hồ sơ: trong giờ hành chính, từ ngày 03/4/2024 đến hết ngày 06/4/2024 (đối với hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện nơi nhận).
-  Địa điểm nộp hồ sơ: Agribank Chi nhánh Nhà Bè – Phòng Khách hàng Doanh nghiệp. 
-  Địa chỉ: số 18 Huỳnh Tấn Phát, TT Nhà Bè, huyện Nhà Bè, TPHCM. Điện thoại: (028) 37827358-207 hoặc cán bộ xử lý nợ: ông Dương Đức Long – SĐT: 0909484239.

 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi