Bổ sung trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất từ ngày 01/01/2018

08/12/2017

Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 123/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước do Chính phủ ban hành ngày 14/11/2017. 

Nghị định số 123/2017/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 01/01/2017; bãi bỏ Điều 7.9 Mẫu Hợp đồng ban hành kèm theo Nghị định 33/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013; sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 quy định về thu tiền sử dụng đất và Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
Theo đó, người nhận chuyển nhượng dự án đầu tư gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ ngày 01/7/2014 trở đi và tiếp tục thực hiện dự án sẽ được miễn, giảm tiền sử dụng đất cho thời gian còn lại của dự án nếu:
- Bên chuyển nhượng là tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất. Bên chuyển nhượng đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật trước ngày 01/7/2014.
- Số tiền sử dụng đất đã được miễn, giảm không tính vào giá chuyển nhượng. Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất được xác định theo quy định của pháp luật về đầu tư.
Ngoài ra, Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số quy định về thu tiền sử dụng đất, thuê đất, thuê mặt nước: nguyên tắc thực hiện miễn/giảm tiền sử dụng đất, thuê đất và thuê mặt nước; trình tự thủ tục miễn/giảm tiền sử dụng đất với một số dự án, thuê đất, thuê mặt nước; căn cứ tính tiền sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất xử lý số tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, xử lý tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng,…
Xem toàn văn Nghị định 123/2017/NĐ-CP TẠI ĐÂY.

 

Ban Pháp chế Agribank

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi