Thông tư 14/2017/TT-NHNN – Ngân hàng và doanh nghiệp được thỏa thuận mức lãi suất

12/01/2018

Ngày 29/9/2017, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 14/2017/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 quy định phương pháp tính lãi trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa tổ chức tín dụng và khách hàng thay thế Quyết định số 652/2001/QĐ-NHNN ngày 17 tháng 5 năm 2001; Quyết định số 51/2006/QĐ-NHNN ngày 06 tháng 10 năm 2006; Khoản 2 Điều 13 Quyết định số 1160/2004/QĐ-NHNN ngày 13 tháng 9 năm 2004 của Ngân hàng Nhà nước.

 

 

Thông tư quy định nguyên tắc tính lãi được quy đổi theo tỷ lệ %/năm, một năm là ba trăm sáu mươi lăm ngày, đồng thời quy định tổ chức tín dụng phải thực hiện minh bạch lãi suất, cụ thể như sau:
* Lãi suất tính lãi: được quy đổi theo tỷ lệ %/năm (lãi suất năm); một năm là ba trăm sáu mươi lăm ngày. Tổ chức tín dụng được thỏa thuận với khách hàng về thời hạn tính lãi và thời điểm xác định số dư để tính lãi theo một trong hai cách:
- Bỏ ngày đầu, tính ngày cuối của thời hạn tính lãi và thời điểm xác định số dư để tính lãi là đầu mỗi ngày trong thời hạn tính lãi.
- Tính ngày đầu, bỏ ngày cuối của thời hạn tính lãi và thời điểm xác định số dư để tính lãi là cuối mỗi ngày trong thời hạn tính lãi.
* Tổ chức tín dụng phải thực hiện minh bạch lãi suất:
Trước khi thực hiện giao dịch, tổ chức tín dụng phải cung cấp đầy đủ thông tin cho khách hàng về phương pháp tính lãi và mức lãi suất tính lãi; trường hợp có áp dụng lãi suất điều chỉnh thì thông tin cung cấp phải bao gồm cả nguyên tắc và các yếu tố để xác định lãi suất điều chỉnh và tại thời điểm điều chỉnh lãi suất, tổ chức tín dụng phải thông báo cho khách hàng về mức lãi suất cụ thể được điều chỉnh.
Như vậy, Thông tư 14 sẽ giúp các doanh nghiệp chủ động được các phương án kinh doanh theo cơ chế thị trường, có nghĩa là doanh nghiệp và ngân hàng được chủ động thỏa thuận về lãi suất tính lãi và ngân hàng phải minh bạch lãi với khách hàng. Thông tư cũng tạo nên môi trường kinh doanh thông thoáng, công bằng và thuận lợi hơn cho doanh  nghiệp và ngân hàng. Doanh nghiệp  khi vay ngân hàng nếu có phương án kinh doanh, trả nợ tốt, có tài sản đảm bảo cao thì có thể thỏa thuận với  ngân hàng để có lãi suất tốt nhất.
Toàn văn Thông tư 14 xem tại tại đây

Ban Pháp chế Agribank

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi