AMC thông báo đấu giá khoản nợ số 960

01/07/2022

Khoản nợ bán đấu giá: là toàn bộ khoản nợ của Nông trường Sông Hậu TP.Cần Thơ tại Agribank Chi nhánh TP.Cần Thơ theo các Hợp đồng cấp tín dụng số: 05/NHNo-HMTD.2000 ngày 06/4/2000; Hợp đồng cấp tín dụng số: 09/NHNo-HMTD.2001 ngày 17/4/2001; Hợp đồng cấp tín dụng số: 01/HĐTD/2003 ngày 27/3/2003 đính kèm Phụ kiện hợp đồng số: 01A/PKHĐ.2005 ngày 01/5/2005; Hợp đồng cấp tín dụng số: 02/HĐTD/2003 ngày 28/3/2003 đính kèm Phụ kiện hợp đồng số: 02A/PKHĐ.2005 ngày 01/5/2005 ký giữa Agribank Chi nhánh TP.Cần Thơ và Nông Trường Sông Hậu TP.Cần Thơ.

1.Thông tin về khoản nợ: Giá trị ghi sổ khoản nợ của Nông Trường Sông Hậu TP.Cần Thơ tại Agribank Chi nhánh TP.Cần Thơ tạm tính đến ngày 30/3/2021 là 348.880.207.208đồng (Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi tám tỷ, tám trăm tám mươi triệu hai trăm lẻ bảy ngàn hai trăm lẻ tám đồng), trong đó:

+Dư nợ gốc:  96.887.500.000 đồng

+Nợ lãi:  252.002.707.208 đồng

Lưu ý: Tiền lãi tiếp tục phát sinh từ ngày 30/3/2021 cho đến khi Nông Trường Sông Hậu TP.Cần Thơ thanh toán hết nợ gốc tiền vay tại Agribank Chi nhánh TP.Cần Thơ.

1.1Thông tin về tài sản bảo đảm khoản nợ: 

- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 01/HĐTC ngày 02/4/1997 ký giữa giữa Agribank Chi nhánh TP.Cần Thơ và Nông Trường Sông Hậu TP.Cần Thơ.

- Hợp đồng thế chấp tài sản số 01/TC/2006 ký 01/4/2006 ký giữa giữa Agribank Chi nhánh TP.Cần Thơ và Nông Trường Sông Hậu;

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất vào sổ GCN: QSDĐ 00171 do UBND tỉnh Cần Thơ cấp ngày 24/3/1999.

- Quyết định số 710/QĐ.HC về việc giao đất và cấp QSDĐ cho Nông trường Sông Hậu ngày 23/3/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ.

- Và các văn bản, tài liệu có liên quan khác.

- Nguồn gốc của khoản nợ đấu giá: Là khoản vay có tài sản bảo đảm của Nông trường Sông Hậu TP.Cần Thơ tại Agribank Chi nhánh TP.Cần Thơ theo các Hợp đồng cấp tín dụng số: 05/NHNo-HMTD.2000 ngày 06/4/2000; Hợp đồng cấp tín dụng số: 09/NHNo-HMTD.2001 ngày 17/4/2001; Hợp đồng cấp tín dụng số: 01/HĐTD/2003 ngày 27/3/2003 đính kèm Phụ kiện hợp đồng số: 01A/PKHĐ.2005 ngày 01/5/2005; Hợp đồng cấp tín dụng số: 02/HĐTD/2003 ngày 28/3/2003 đính kèm Phụ kiện hợp đồng số: 02A/PKHĐ.2005 ngày 01/5/2005 ký giữa Agribank Chi nhánh TP.Cần Thơ và Nông Trường Sông Hậu TP.Cần Thơ.

1.2.Hiện trạng khoản nợ đấu giá: Khoản nợ nêu trên được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện tham khảo tất cả các hồ sơ của khoản nợ. Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợ đấu giá, cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự đối với việc đấu giá khoản nợ cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá. Agribank Chi nhánh TP.Cần Thơ, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của khoản nợ đấu giá.

2.Giá khởi điểm: 98.534.079.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi tám tỷ, năm trăm ba mươi bốn triệu không trăm bảy mươi chín nghìn đồng).

(*) Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và thuế GTGT trong trường hợp khoản nợ đấu giá thuộc diện phải chịu thuế GTGT theo quy định của pháp luật.

2.1.Tiền đặt trước: tương đương 10% giá khởi điểm đấu giá. Tiền đặt trước được nộp vào tài khoản số: 1700.2011.95376 của Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

2.2.Bước giá: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng)

2.3.Mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng)

2.4.Thời gian, địa điểm, xem hồ sơ khoản nợ đấu giá: ngày 18/07/2022 và ngày 19/07/2022 (trong giờ hành chính), tại Công ty đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, TP.HCM (hoặc) Agribank Chi nhánh TP.Cần Thơ - địa chỉ: số 3 Phan Đình Phùng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

3.Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: liên tục kể từ ngày 04/07/2022 đến hết ngày 19/07/2022 (trong giờ hành chính), tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, thành phố HCM.

4.Thời gian nộp tiền đặt trước: các ngày 19/07/2022, ngày 20/07/2022 và ngày 21/07/2022 (trong giờ hành chính).

5.Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: vào 14 giờ 00 phút ngày 22/07/2022 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, thành phố HCM.

6.Thông tin chi tiết liên hệ:

- Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản NHNo&PTNT Việt Nam – Địa chỉ: tầng 8, tầng 9, số nhà 135 Đường Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội. Số ĐT: 024.3772.8432, ĐTDĐ: 0938944525 (Đinh Nguyên Toán - Phòng QLKTTS) và tại Website: www.agribankamc.com.

- Agribank Chi nhánh TP. Cần Thơ - địa chỉ: số 03 Phan Đình Phùng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ (Điện thoại: 0710 3820 392).

- Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, thành phố HCM (điện thoại: 028.3820.4858 - 0948.68.99.86).

Xem tại đâyThông báo 465

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi