Agribank Chi nhánh Sơn La thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản số 272

07/04/2023

1. Tên đơn vị có tài sản đấu giá:
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN SÔNG MÃ SƠN LA
Trụ sở tại: Tổ dân phố 2, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
Mã số thuế: 0100686174-349
Điện thoại: 02123 836 098     Fax: 0212 3 836 154
Người đại diện là Ông: Phạm Việt Cường  Chức vụ: Phó Giám Đốc phụ trách điều hành
(Quyết định ủy quyền số: 2664/QĐ-NHNo-PC ngày 01/12/2022 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam ủy quyền)

2. Thông tin về tài sản bán đấu giá:
Chủ tài sản: gia đình bà Lê Thị Thắm
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
- Tên loại tài sản: Quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất. 
- Đặc điểm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: AC 316407  cấp ngày 26/12/2005 do UBND huyện Sông Mã cấp.
+ Thửa đất số: 196, 196a
+ Tờ bản đồ số: 2     
+ Địa chỉ: Tiểu khu 2, nay là tổ dân phố 2, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
+ Diện tích: 297,0 m2 (bằng chữ: Hai trăm chín mươi bảy mét vuông)
+ Vị trí giáp danh: Phía Tây giáp đất ông Ánh, ông Thuấn; Phía Đông giáp đất ông Duy; Phía Nam giáp đường; Phía Bắc giáp đất ông Bộ, đất Ông Thuấn.
+ Hình thức sử dụng: Riêng: 297,0 m2;     Chung “Không” m2
+ Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị: 60,0m2 
                                 Đất trồng cây lâu năm: 237 m2
+ Thời hạn sử dụng: Đất ở đô thị: Lâu dài 
                                 Đất trồng cây lâu năm: đến 01/2056
+ Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất.
* Tài sản gắn liền với đất: Nhà xây 2 
+ Diện tích xây dựng: 262 m²
+ Kết cấu: Khung bê tông cốt thép
+ Thời điểm xây dựng: 2013
*/ Hồ sơ pháp lý: Đã đăng ký thế chấp QSD đất, tài sản gắn liền với đất vào ngày 27/11/2019 tại Văn phòng đăng ký QSD đất huyện Sông Mã. Tài sản được thế chấp tại Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số: 02/2019/HĐTC ngày 26 tháng 11 năm 2019 kèm Hợp đồng sửa đổi bổ sung hợp đồng thế chấp và tài sản gắn liền với đất số 01/2021/HĐSĐBS ngày 04/02/2021 đã ký giữa giữa Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh huyện Sông Mã Sơn La với đại diện bên thế chấp bà: Lê Thị Thắm
* Giá trị khởi điểm: 2.318.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ ba trăm mười tám triệu đồng chẵn).
Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, chi phí phát sinh và các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản.
* Bước giá: 5.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu đồng).

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bao gồm các tiêu chí sau:
3.1. Có cơ sở vật chất:
Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;
3.2. Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
3.3. Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: đấu giá viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật đấu giá số 01/2016/QH14; có kinh nghiệm, uy tín trong lĩnh vực đấu giá;....
3.4. Thù lao, dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định của pháp luật;
3.5. Là tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp và có tên trong danh sách các Tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;
3.6. Hồ sơ pháp lý: Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập.
Lưu ý: Tài sản đấu giá cùng loại là tài sản đấu giá được quy định trong cùng một điểm của khoản 1 Điều 4 Luật Đấu giá tài sản. Ví dụ: Tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm quy định tại điểm d khoản 1 Điều 4 Luật Đấu giá tài sản. 

4. Đánh giá, chấm điểm Tổ chức đấu giá tài sản: Thực hiện theo Điều 5 Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp.
Trường hợp có từ 02 Tổ chức đấu giá tài sản trở lên có số điểm cao nhất bằng nhau thì Tổ chức đấu giá tài sản có thời gian thành lập lâu hơn sẽ được lựa chọn.

5. Yêu cầu về hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản 
- Hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn do Tổ chức đấu giá tài sản tự xây dựng bao gồm đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo nội dung nhóm tiêu chí quy định tại mục 3 Thông báo này, kèm theo bảng tự chấm điểm các tiêu chí của tổ chức đấu giá tài sản, có ký, đóng dấu của Tổ chức đấu giá tài sản. 
- Tổ chức đấu giá tài sản phải gửi kèm các giấy tờ, tài liệu chứng minh cho các tiêu chí đánh giá và tự chịu trách nhiệm đối với thông tin, các giấy tờ, tài liệu chứng minh trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn của mình.
- Trường hợp hồ sơ đăng ký thiếu nội dung thông tin của các nhóm tiêu chí quy định tại mục 3 Thông báo này và thiếu các giấy tờ, tài liệu chứng minh cho tiêu chí thì nội dung đó không được chấm điểm.
- Hồ sơ được in bìa đóng thành quyển, đóng dấu giáp lai. Mỗi Tổ chức đấu giá tài sản phải nộp 01 quyển hồ sơ và đựng trong phong bì dán kín, đóng dấu niêm phong của Tổ chức đấu giá tài sản.

6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản 
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày đăng tải Thông báo này trên Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản.
- Địa điểm nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN SÔNG MÃ SƠN LA.
+ Địa chỉ trụ sở tại: Tổ dân phố 2, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
+ Điện thoại: 02123 836 233                  
+ Đầu mối liên hệ: Ông Đặng Văn Kỷ – CBTD (ĐT: 0396 678 922)
Lưu ý: 
+ Người được tổ chức đấu giá tài sản cử đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và bản photo CMND/CCCD (mang bản chính để đối chiếu).
+ Chỉ xét chọn đối với Tổ chức đấu giá tài sản nộp đủ số lượng hồ sơ, đúng thời gian và đáp ứng các nội dung, sắp xếp đúng thứ tự theo quy định tại mục 3 Thông báo này. 
+ Hồ sơ đã nộp không hoàn lại với bất kỳ lý do nào. 
+ Agribank Chi nhánh huyện Sông Mã Sơn La chỉ giải quyết kiến nghị của Tổ chức đấu giá tài sản trong 03 ngày kể từ ngày thông báo kết quả lựa chọn được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản đối với những hồ sơ nộp đúng thời gian, đúng số lượng đã quy định.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi