Agribank Chi nhánh Sơn La thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm

28/03/2023

1. Tên, địa chỉ Tổ chức đấu giá tài sản: 
Công ty đấu giá hợp danh Tiến Thành.
Địa chỉ: Khu QHDC Lô số 4B, Kè suối Nậm La, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

2. Tên, địa chỉ Người có tài sản đấu giá: 
AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Sơn La.
Địa chỉ: Số 8, đường Chu Văn Thịnh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá tài sản: 
Vào hồi 9h30’ ngày 13/4/2023 (Thứ năm). Tại Phòng đấu giá tầng 2 - Công ty đấu giá hợp danh Tiến Thành (Địa chỉ: Khu quy hoạch dân cư Lô số 4B, Kè suối Nậm La, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La).

4. Thông tin chung về tài sản đấu giá 
4.1. Tên tài sản, số lượng, chất lượng tài sản đấu giá

Đấu giá tài sản thế chấp đã đăng ký giao dịch bảo đảm giữa Bên nhận thế chấp tài sản: Agribank Chi nhánh tỉnh Sơn La và Bên thế chấp tài sản: Công ty Cổ phần Thương mại Loát Nên (Địa chỉ: Bản Nà Hạ 2, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La), tài sản gồm:

TT

TÊN TÀI SẢN

 

Số lượng (chiếc)

1

01 xe ô tô tải pickup cabin kép nhãn hiệu FORD biển kiểm soát: 26C-030.92 đang sử dụng, số loại RANGER, Mầu Đỏ, sản xuất năm 2014, xuất xứ từ Thái Lan; Số khung FF50FW274392; Số máy P5AT1105711, chạy bằng dầu (Giấy đăng ký xe số 000503 do Công an tỉnh Sơn La cấp ngày 20/08/2014)

 

 

 

 

 

 

01

 

2

01 cần trục bánh lốp nhãn hiệu ZOOMLION biển kiểm soát: 26LA-0169 đang sử dụng; số Model: ZLJ5502JQZ80V, số động cơ: S051555; số khung: GA000743; sản xuất năm: 2016, tại CHINA; chạy bằng dầu (Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng số 31/2017/XMCD do Bộ Giao thông vận tải cấp ngày 22/5/2017)

 

 

01

 

3

01 xe ô tô tải có cẩu nhãn hiệu HUYNDAI biển kiểm soát: 26C-030.33 đang sử dụng; số loại: HD320; Mầu Trắng, sản xuất năm 2014, xuất xứ từ Hàn Quốc; Số khung 18SPEC081823; Số máy D6CAE265278, chạy bằng dầu (Giấy đăng ký xe số 004940 do Công an tỉnh Sơn La cấp ngày 25/12/2015)

 

 

01

4.2. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá

 

STT

 

TÊN TÀI SẢN

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng/hồ sơ)

Tiền bán hồ sơ (đồng/hồ sơ)

1

01 xe ô tô tải pickup cabin kép nhãn hiệu FORD biển kiểm soát: 26C-030.92 đang sử dụng, số loại RANGER, Mầu Đỏ, sản xuất năm 2014, xuất xứ từ Thái Lan; Số khung FF50FW274392; Số máy P5AT1105711, chạy bằng dầu (Giấy đăng ký xe số 000503 do Công an tỉnh Sơn La cấp ngày 20/8/2014)

420.000.000

42.000.000

200.000

2

01 cần trục bánh lốp nhãn hiệu ZOOMLION biển kiểm soát: 26LA-0169 đang sử dụng; số Model: ZLJ5502JQZ80V, số động cơ: S051555; số khung: GA000743; sản xuất năm: 2016, tại CHINA; chạy bằng dầu (Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng số 31/2017/XMCD do Bộ Giao thông vận tải cấp ngày 22/5/2017)

3.850.000.000

385.000.000

500.000

3

01 xe ô tô tải có cẩu nhãn hiệu HUYNDAI biển kiểm soát: 26C-030.33 đang sử dụng; số loại: HD320; Mầu Trắng, sản xuất năm 2014, xuất xứ từ Hàn Quốc; Số khung 18SPEC081823; Số máy D6CAE265278, chạy bằng dầu (Giấy đăng ký xe số 004940 do Công an tỉnh Sơn La cấp ngày 25/12/2015)

1.550.000.000

155.000.000

500.000

Tổng cộng:

5.820.000.000

 

 

Lưu ý:
- Giá khởi điểm không có thuế GTGT, không bao gồm thuế trước bạ, các chi phí khác có liên quan và người mua được tài sản đấu giá phải nộp thuế trước bạ để đăng ký quyền sở hữu/sử dụng theo quy định của pháp luật.
- Tiền đặt trước của người tham gia đấu giá được quy định chi tiết trong Quy chế cuộc đấu giá tài sản này.
- Tiền hồ sơ đã mua không hoàn trả lại cho người đăng ký tham gia đấu giá; trừ trường hợp tài sản đấu giá không đủ 02 hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 10 Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.
4.3. Nguồn gốc tài sản đấu giá: Tài sản bảo đảm đấu giá để thu hồi nợ giữa các bên gồm: 
- Bên thế chấp tài sản (Bên vay vốn): Công ty Cổ phần Thương mại Loát Nên (Địa chỉ: Bản Nà Hạ 2, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La).
- Bên nhận thế chấp tài sản (Bên cho vay vốn): Agribank Chi nhánh tỉnh Sơn La.
4.4. Người có tài sản đấu giá: Agribank Chi nhánh tỉnh Sơn La. 
4.5. Nơi có tài sản đấu giá: Công ty CP Kiểm định phương tiện vận tải Sơn La, địa chỉ: Km12 Quốc lộ 6, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. 

5. Thời gian, địa điểm: Xem tài sản, giấy tờ về tài sản đấu giá; Bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, phiếu trả giá; Nộp tiền đặt trước
- Xem tài sản, giấy tờ về tài sản đấu giá: Từ ngày 31/3/2023 đến ngày 10/4/2023 (trong giờ hành chính). Người tham gia đấu giá liên hệ với AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Sơn La để được xem tài sản, giấy tờ về tài sản đấu giá.
- Bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 31/3/2023 đến ngày 10/4/2023 (trong giờ hành chính). Tại Công ty đấu giá hợp danh Tiến Thành.
- Nộp tiền đặt trước: Trong 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, từ ngày 10/4/2023 đến ngày 12/4/2023, bằng hình thức nộp tiền vào tài khoản số 7900201010180, của Công ty đấu giá hợp danh Tiến Thành, mở tại Agribank Chi nhánh tỉnh Sơn La.
Lưu ý: 
+ Khi nộp tiền đặt trước (đối với giao dịch chứng từ ngân hàng hoặc smartBanking), phần nội dung đề nghị ghi: “Tổ chức A tham gia ĐGTS chiếc xe BKS: 26.......”. Sau khi nộp tiền đặt trước đề nghị người tham gia đấu giá nộp Giấy nộp tiền (chứng từ Ngân hàng) cho Công ty;
+ Trong bất kỳ trường hợp nào thì tiền đặt trước cũng không tính tiền lãi; phí nộp, nhận lại tiền đặt trước do người tham gia đấu giá chi trả; đối với khoản tiền đặt trước của người trúng đấu giá do Công ty chi trả;
+ Người đăng ký tham gia đấu giá tự nguyện nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định hoặc ngày nghỉ trong thời gian quy định nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá vẫn hợp lệ. Tuy nhiên, trước ngày mở cuộc đấu giá, Công ty chưa nhận được tiền đặt trước hoặc tiền đặt trước của người đăng ký tham gia đấu giá chưa nộp đủ theo quy định tại Quy chế cuộc đấu giá tài sản này thì Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đó sẽ không hợp lệ.

6. Đối tượng, điều kiện và hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá
6.1. Đối tượng, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá

- Người đăng ký tham gia đấu giá là tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh có nhu cầu tham gia đấu giá, người đại diện tham gia đấu giá phải có đủ năng lực hành vi dân sự; có khả năng về tài chính;
Lưu ý: Một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có hai (2) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.
- Người đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc tự nguyện nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định;
- Người đăng ký tham gia đấu giá phải tuân thủ Quy chế cuộc đấu giá và phải chấp nhận giá khởi điểm theo quy định.
6.2. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá
- Phiếu đăng ký mua tài sản; Giấy xác nhận xem tài sản, giấy tờ về tài sản đấu giá; Phiếu trả giá theo mẫu có đóng đỏ (dấu treo) của Công ty và Phong bì in sẵn của Công ty;
- Đối với cá nhân: Nộp 01 bản photo CCCD hoặc chứng minh nhân dân (mang bản chính để đối chiếu);
- Đối với tổ chức: Nộp 01 bản photo Giấy chứng nhận kinh doanh doanh nghiệp và 01 bản photo CCCD (hoặc chứng minh nhân dân) của người đại diện theo pháp luật của tổ chức (mang bản chính để đối chiếu).
Lưu ý: 
- Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá thiếu một trong những giấy tờ nêu trên sẽ không hợp lệ và chỉ được ghi bằng 01 loại mực, không được ghi bằng mực đỏ, không  tẩy xóa, trường hợp viết sai phải mua bộ hồ sơ khác;
- Người tham gia đấu giá phải ghi đầy đủ các thông tin, ghi rõ tên tài sản đặt mua trên các giấy tờ có liên quan bên trong hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và ngoài bìa túi hồ sơ; Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá coi như cam kết thông tin khai trong hồ sơ là đúng sự thật; các giấy tờ do mình cung cấp có giá trị pháp lý, còn hiệu lực (thời hạn) theo quy định pháp luật hiện hành.
- Tổ chức, cá nhân không đến đăng ký hoặc tham gia cuộc đấu giá thì có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác (đối với tổ chức thì phải có chữ ký của người ủy quyền, người được ủy quyền và đóng dấu của tổ chức đó; đối với cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được chứng thực theo quy định của pháp luật về chứng thực) và nộp 01 bản photo CCCD (hoặc chứng minh nhân dân) của người được ủy quyền (mang bản chính để đối chiếu).

7. Những người không được tham gia đấu giá: Thực hiện theo khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016. 

8. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại Công ty đấu giá hợp danh Tiến Thành (Địa chỉ: Khu QHDC Lô số 4B, Kè suối Nậm La, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La).

9. Hình thức, phương thức, bước giá, thủ tục và trình tự đấu giá 
- Hình thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu gián tiếp.
- Phương thức đấu giá: Trả giá lên theo từng tài sản (đấu giá riêng lẻ từng chiếc xe).
- Bước giá đấu giá: Không
- Thủ tục đấu giá: Theo quy định của Pháp luật về đấu giá và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Trình tự đấu giá: Thực hiện theo Điều 43 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.
Mọi chi tiết xin tham khảo hồ sơ đấu giá hoặc liên hệ trực tiếp với: 
(1) Công ty đấu giá hợp danh Tiến Thành. ĐT: 02128 568 569
                   Website: http://daugiatienthanh.com
(2) AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Sơn La. ĐT: 02123 799 956
(3) Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản (https://dgts.moj.gov.vn)./

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi