Agribank chi nhánh tỉnh Sơn La thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản số 128

06/03/2023

1. Tên đơn vị có tài sản đấu giá:
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH TỈNH SƠN LA.
Trụ sở tại: Số 08, đường Chu Văn Thịnh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Mã số thuế: 0100686174 -214
Điện thoại: 022.3799956
Người đại diện là Ông:  Nguyễn Thanh Hải  -   Chức vụ: Phó giám đốc
Theo Quyết định ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện theo pháp luật số 2664/QĐ-NHNo-PC ngày 01/12/2022 của Người đại diện theo pháp luật của Agribank và Quyết định ủy quyền lại thực hiện quyền phán quyết tín dụng số 722/QĐ-NHNo.Sla-TH ngày 31/12/2022 của Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Sơn La.

2. Thông tin về tài sản bán đấu giá:

 

TT

 

TÊN TÀI SẢN

SỐ LƯỢNG (chiếc)

CHẤT LƯỢNG

GIÁ KHỞI ĐIỂM

(đồng)

1

01 xe ô tô tải pickup cabin kép nhãn hiệu FORD đã qua sử dụng, số loại RANGER; Mầu Đỏ, sản xuất năm 2014, xuất xứ từ Thái Lan; Số khung FF50FW274392; số máy P5AT1105711, chạy bằng dầu

Giấy đăng ký xe số 000503 do Công an tỉnh Sơn La cấp ngày 20/08/2014

01

Sử dụng tốt

420.000.000

2

01 cần trục bánh lốp nhãn hiệu ZOOMLION; số Model: ZLJ5502JQZ80V, số động cơ: S051555; số khung: GA000743. BKS: 26LA-0169; sản xuất năm: 2016, tại CHINA; chạy bằng dầu

Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng số 31/2017/XMCD  do bộ Giao thông vận tải cấp ngày 22/5/2017

01

Sử dụng tốt

3.850.000.000

3

01 xe ô tô tải có cẩu nhãn hiệu HUYNDAI; số loại: HD320; Mầu Trắng, sản xuất năm 2014, xuất xứ từ Hàn Quốc; Số khung 18SPEC081823; số máy D6CAE265278, chạy bằng dầu

Giấy đăng ký xe số 004940 do Công an tỉnh Sơn La cấp ngày 25/12/2015

01

Sử dụng tốt

1.550.000.000

Tổng cộng:

 

 

5.820.000.000

(Lưu ý: Giá khởi điểm không có thuế GTGT. Không bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật và người mua được tài sản đấu giá phải nộp thuế trước bạ để đăng ký quyền sở hữu, sử dụng theo quy định).

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bao gồm các tiêu chí sau:

TT

NỘI DUNG

MỨC TỐI ĐA

I

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá

23

1

Cơ sở vật chất bảo đảm cho việc đấu giá

11

1.1

Có trụ sở ổn định, địa chỉ rõ ràng kèm theo thông tin liên hệ (số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử...)

6

1.2

Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá được bố trí ở vị trí công khai, thuận tiện

5

2

Trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá

8

2.1

Có máy in, máy vi tính, máy chiếu, thùng đựng phiếu trả giá bảo đảm an toàn, bảo mật và các phương tiện khác bảo đảm cho việc đấu giá

4

2.2

Có hệ thống camera giám sát hoặc thiết bị ghi hình tại nơi bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; nơi tổ chức cuộc đấu giá

4

3

Có trang thông tin điện tử đang hoạt động

2

4

Đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến

1

5

Có nơi lưu trữ hồ sơ đấu giá

1

II

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (Thuyết minh đầy đủ các nội dung trong phương án)

22

1

Phương án đấu giá đề xuất việc tổ chức đấu giá đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan

4

2

Phương án đấu giá đề xuất thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, buổi công bố giá thuận lợi cho người tham gia đấu giá; hình thức đấu giá, bước giá, số vòng đấu giá có tính khả thi và hiệu quả cao

4

3

Phương án đấu giá đề xuất cách thức bảo mật thông tin, chống thông đồng, dìm giá

4

4

Phương án đấu giá đề xuất thêm các địa điểm, hình thức niêm yết, thông báo công khai khác nhằm tăng mức độ phổ biến thông tin đấu giá

4

5

Phương án đấu giá đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh trật tự cho việc tổ chức thực hiện đấu giá

3

6

Phương án đấu giá đề xuất các giải pháp giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá

3

III

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản

45

1

Trong năm trước liền kề đã thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá

6

1.1

Dưới 03 hợp đồng (bao gồm trường hợp không thực hiện hợp đồng nào)

2

1.2

Từ 03 hợp đồng đến dưới 10 hợp đồng

3

1.3

Từ 10 hợp đồng đến dưới 20 hợp đồng

4

1.4

Từ 20 hợp đồng đến dưới 30 hợp đồng

5

1.5

Từ 30 hợp đồng trở lên

6

2

Trong năm trước liền kề đã tổ chức đấu giá thành các cuộc đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá có mức chênh lệch trung bình giữa giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm

18

2.1

Dưới 20% (bao gồm trường hợp không có chênh lệch)

10

2.2

Từ 20%) đến dưới 40%

12

2.3

Từ 40% đến dưới 70%

14

2.4

Từ 70% đến dưới 100%

16

2.5

Từ 100% trở lên

18

3

Thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản tính từ thời điểm có Quyết định thành lập hoặc được cấp Giấy đăng ký hoạt động

5

3.1

Dưới 03 năm

3

3.2

Từ 03 năm đến dưới 05 năm

4

3.3

Từ 05 năm trở lên

5

4

Slượng đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản

3

4.1

01 đấu giá viên

1

4.2

Từ 02 đến dưới 05 đấu giá viên

2

4.3

Từ 05 đấu giá viên trở lên

3

5

Kinh nghiệm hành nghề của đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản (Tính từ thời điểm được cấp Thẻ đấu giá viên theo Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc đăng ký danh sách đấu giá viên tại Sở Tư pháp theo Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc Thẻ đấu giá viên theo Luật Đấu giá tài sản)

4

5.1

Không có đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên

2

5.2

Từ 01 đến 02 đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên

3

5.3

Từ 03 đấu giá viên trở lên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên

4

6

Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc đóng góp vào ngân sách Nhà nước trong năm trước liền kề, trừ thuế giá trị gia tăng

5

6.1

Dưới 50 triệu đồng

2

6.2

Từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng

3

6.3

Từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng

4

6.4

Từ 200 triệu đồng trở lên

5

7

Đội ngũ nhân viên làm việc theo hợp đồng lao động

3

7.1

Dưới 03 nhân viên (bao gồm trường hợp không có nhân viên nào)

2

7.2

Từ 03 nhân viên trở lên

3

8

Có người tập sự hành nghề trong tổ chức đấu giá tài sản trong năm trước liền kề hoặc năm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn

1

IV

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

5

1

Bằng mức thù lao dịch vụ đấu giá theo quy định của Bộ Tài chính

3

2

Giảm dưới 20% mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính)

4

3

Giảm từ 20% trở lên mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính)

5

V

Tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định: Đã tổ chức đấu giá tài sản bảo đảm của Agribank chi nhánh tỉnh Sơn La kể từ ngày Thông tư số 02/2022/TT-BTP có hiệu lực thi hành

5

Tổng số điểm

100

VI

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

 

1

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

Đủ điều kiện

2

Không có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

Không đủ điều kiện

Lưu ý: Tài sản đấu giá cùng loại là tài sản đấu giá được quy định trong cùng một điểm của khoản 1 Điều 4 Luật Đấu giá tài sản. Ví dụ: Tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm quy định tại điểm d khoản 1 Điều 4 Luật Đấu giá tài sản.

4. Đánh giá, chấm điểm Tổ chức đấu giá tài sản: 
- Việc đánh giá, chấm điểm được tổ chức thực hiện theo quy định tại Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022;
- Tổ chức đấu giá tài sản cử người làm đầu mối và cung cấp số điện thoại, Zalo để Agribank Chi nhánh tỉnh Sơn La liên hệ, kiểm tra, xác minh một số thông tin trong hồ sơ tham gia lựa chọn của tổ chức đấu giá tài sản (kiểm tra ngẫu nhiên một trong các nội dung trong hồ sơ tham gia lựa chọn của tổ chức đấu giá tài sản trước khi chấm điểm).
- Trường hợp có từ 02 tổ chức đấu giá tài sản trở lên có số điểm cao nhất bằng nhau thì Tổ chức đấu giá tài sản có thời gian thành lập lâu hơn sẽ được lựa chọn.

5. Yêu cầu về hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản 
- Hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn do Tổ chức đấu giá tài sản tự xây dựng, bảo đảm đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo nội dung nhóm tiêu chí quy định tại mục 3 Thông báo này kèm theo bảng tự chấm điểm các tiêu chí của Tổ chức đấu giá tài sản và phải có chữ ký, đóng dấu của Tổ chức đấu giá tài sản. 
- Tổ chức đấu giá tài sản phải gửi kèm các giấy tờ, tài liệu chứng minh cho các tiêu chí đánh giá và tự chịu trách nhiệm đối với thông tin, các giấy tờ, tài liệu chứng minh trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn của mình.
- Trường hợp hồ sơ đăng ký thiếu nội dung thông tin của các nhóm tiêu chí quy định tại mục 3 Thông báo này và thiếu các giấy tờ, tài liệu chứng minh cho tiêu chí thì nội dung đó không được chấm điểm.
- Hồ sơ được in bìa đóng thành quyển, đóng dấu giáp lai. Mỗi Tổ chức đấu giá tài sản phải nộp 01 quyển hồ sơ và đựng trong phong bì dán kín, đóng dấu niêm phong của Tổ chức đấu giá tài sản.

6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản 
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày đăng tải Thông báo này trên Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản.
- Địa điểm nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH SƠN LA
+ Địa chỉ trụ sở tại: Số 08, đường Chu Văn Thịnh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
+ Điện thoại: 0212.3799956    
+ Đầu mối liên hệ : Ông Nguyễn Trung Thành – Trưởng phòng KHDN – ĐT: 0903268088
Lưu ý: 
+ Người được Tổ chức đấu giá tài sản phân công đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và bản photo CCCD (mang bản chính để đối chiếu).
+ Chỉ xét chọn đối với Tổ chức đấu giá tài sản nộp đủ số lượng hồ sơ, đúng thời gian và đáp ứng các nội dung, sắp xếp đúng thứ tự theo quy định tại mục 3 Thông báo này. 
+ Hồ sơ đã nộp không hoàn lại với bất kỳ lý do nào. 
+ Agribank chi nhánh tỉnh Sơn La chỉ giải quyết kiến nghị của Tổ chức đấu giá tài sản trong 03 ngày kể từ ngày thông báo kết quả lựa chọn được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản đối với những hồ sơ nộp đúng thời gian quy định.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi